Portal dwutygodnika
Strona główna W numerze

W numerze

Maria01

Największą wartością firmy jest pracownik

Powiedziała „Wolnej Drodze” Maria Sędek, Przewodnicząca Sekcji Zawodowej

NSZZ „Solidarność” w PKP Intercity, przedstawiciel Pracowników w Radzie Nadzorczej spółki.

Ubiegając się o członkostwo w Radzie Nadzorczej spółki PKP Intercity jako przedstawicielka pracowników mówiłaś:„Największą wartością firmy jest pracownik”. To Twój priorytet?

Członkiem Rady Nadzorczej jestem już kolejną kadencję.Uzyskane po raz kolejny w wyborach największe poparcie świadczy o tym, że moja działalność jest doceniana przez załogę. Głosują na mnie nie tylko Członkowie związku NSZZ „Solidarność”, za co jestem bardzo wdzięczna i wszystkim dziękuję.

W swojej wieloletniej karierze poznałam problemy różnych grup zawodowych. Moim priorytetem zawsze były i pozostaną przede wszystkim sprawy pracownicze. Niezmiennie dążę do tego, aby pracownik był doceniany,traktowany sprawiedliwie i godnie.Oczywiście zdaję sobie sprawę, że jeszcze jest wiele do zrobienia i sukcesywnie staram się osiągnąć wyznaczony cel.

Otrzymałam mandat od swoich wyborców, dlatego robię wszystko,aby tego zaufania nie zawieść.Deklaruję pełną otwartość na głosy pracowników i na ich oczekiwania. Zapewniam, że zawsze były i są mi bliskie wartości prezentowane przez NSZZ „Solidarność”.

Czy członkostwo w Radzie Nadzorczej spółki PKP Intercity ułatwia, czy może koliduje z działalnością związkową?

Członkostwo w Radzie Nadzorczej Spółki, pełnione z wyboru Pracowników, z największej organizacji związkowej, jest z korzyścią dla związku i nie koliduję z jego działalnością.Dużym wyzwaniem jest umiejętność pogodzenia tych dwóch zasadniczo różnych obszarów działalności. Potrzeba uwagi,aby na każdy z tych obszarów poświęcić tyle czasu, by nie zaniedbać niczego, w czym ludzie mi zaufali z nadzieją i wiarą, że ich sprawy będą godnie reprezentowane.

Jest to również umiejętność korzystania z posiadanej wiedzy, aby pracować zgodnie z zasadami obowiązującymi w Radzie Nadzorczej spółki. Z drugiej strony posiadane własne doświadczenie dotyczące działalności związkowej, bardzo często pomocne jest w posiedzeniach Rady, aby móc zwrócić uwagę na zagrożenia, a także problemy spółki i jej Pracowników.

Czas pandemii, to trudny czas dla wielu dziedzin życia i gospodarki. Rząd narzuca wiele ograniczeń. Między innymi ograniczona jest do 50% ilość miejsc dla pasażerów korzystających z usług PKP Intercity.Czy ma to wpływ na wielkość zatrudnienia w spółce?

Okres pandemii jest okresem niezwykle trudnym dla spółki z uwagi na profil prowadzonej działalności -pasażerskie przewozy dalekobieżne. To one zdecydowanie w największym stopniu uległy zmniejszeniu w okresie minionych kilkunastu miesięcy. Ma to związek z całym szeregiem obostrzeń związanych z wprowadzonymi w kraju i za granicą zarządzeniami.Z wymogiem zachowania reżimu sanitarnego, dystansu między podróżnymi, dostępności jedynie 50%miejsc w pociągach. Biorąc pod uwagę troskę o konieczne bezpieczeństwo samych podróżnych, to jest bardzo trudny dla wszystkich okres.

27 kwietnia 2020r. zostało podpisane Porozumienie pomiędzy Zarządem Spółki a Organizacjami Ponad zakładowymi działającymi w Spółce, które w okresie maj-lipiec 2020r. wprowadzało ograniczenie wymiaru czasu pracy i wynagrodzenia Pracowników zatrudnionych na umowę o pracę do80% jego wysokości. Stopniowe łagodzenie restrykcji i zwiększanie liczby podróżnych pozwoliły, aby Porozumienie zostało skrócone tylko do dwóch, z trzech zakładanych miesięcy.

Obecnie w wyniku drugiej fali pandemii, sytuacja jest bardzo trudna. W związku z licznymi obostrzeniami spadek liczby podróżnych w wielu relacjach i pociągach sięga do 80%. Pomimo to strona społeczna wynegocjowała z Zarządem Spółki premię na koniec roku 2020 dla wszystkich pracowników spółki. W obecnej sytuacji zrobiono wszystko, korzystając z dodatkowego dofinansowania i tarcz antykryzysowych, aby utrzymać dotychczasowy poziom zatrudnienia.

Jako związkowiec i przedstawiciel pracowników w Radzie Nadzorczej prawdopodobnie odczuwasz niepokój o przyszłość spółki PKP Intercity. Nic nie wskazuje na to, że pandemia ustąpi w najbliższym czasie. Jakie – Twoim zdaniem – należy podjąć wówczas kroki, aby utrzymać spółkę choćby na dotychczasowym poziomie?

Znając dobrze obecną sytuację spółki i tą sprzed pandemii, mój niepokój jest uzasadniony. Widząc wiele działań podejmowanych przez Rząd, ale także przez Zarząd Spółki, z umiarkowanym optymizmem patrzę w przyszłość. Między innymi dlatego, że podpisana w ostatnim czasie 10-letnia umowa PSC na świadczenie usług publicznych, jest gwarancją, że działania Spółki zmierzają w dobrym kierunku. Gdyby nie te i wiele innych działań sytuacja byłaby bardzo trudna, ale widzę determinację wszystkich stron, aby Spółka utrzymała klientów i płynność finansową.

Tak naprawdę wszystko jest uzależnione od tego, kiedy skończy się pandemia i ta bardzo trudna sytuacja dla wszystkich gałęzi gospodarki w naszym kraju. Jednakże, jak powiedziałam, jestem dobrej myśli i mam nadzieję,że wspólnymi siłami Spółka przezwycięży problemy i podróżni zaczną do nas wracać. Myślę, że szczepienia przeciwko COVID-19 przyspieszą dojście do normalności.

Informację otrzymujemy z wielu różnych źródeł. Jednym z nich jest „Wolna Droga”. Zatem na koniec zapytam, jak „Wolną Drogę” ocenia Maria Sędek, przewodnicząca Sekcji Zawodowej NSZZ „Solidarność” PKP Intercity S.A.?

Cieszę się, że dwutygodnik „Wolna Droga”, tak ważny historycznie dla nas kolejarzy, w dalszym ciągu jest chętnie czytany. Dziś w dobie Internetu i łatwego dostępu do informacji, „Wolna Droga”pozostaje nadal wiarygodnym źródłem wiedzy z branży kolejowej i związkowej. W PKP Intercity S.A. jest dystrybuowany w każdym zakładzie oraz w Centrali Spółki.

Życzę redakcji dalszych ciekawych artykułów, poruszanych spraw z dziedziny kolejowej i oczekiwanych przez członków Związku aktualności z działalności NSZZ „Solidarność”.

Korzystając z okazji życzę wszystkim Czytelnikom dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności wNowym Roku 2021.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Aleksander Wiśniewski

Maria Sędek -Przewodnicząca Sekcji Zawodowej NSZZ „Solidarność” w PKP Intercity, Przewodnicząca Regionalnej Sekcji Kolejarzy w Regionie Mazowsze zrzeszającej Spółki kolejowe; członek: Prezydium Krajowej Sekcji Kolejarzy, Rady Krajowego Sekretariatu Transportowców, Zarządu Regionu Mazowsze. Pracownik spółki PKP Intercity od momentu jej utworzenia w roku 2001.Członek Rady Nadzorczej – przedstawiciel pracowników od 2003 roku.