Portal dwutygodnika
[wpseo_breadcrumb]

Redakcja

 

Redakcja

Adres redakcji:

„WOLNA DROGA”
50-525 Wrocław
ul. Joannitów 13

Kontakt z redakcją:

tel. kol. (971) 71-74-666
tel. poczt. (071) 71-74-666
faks kol. (971) 717-15-11
faks poczt. (071) 717-15-11

redakcja@wolnadroga.pl

Wydawca:

„SOLKOL” Sp. z o.o.
50-525 Wrocław
ul. Joannitów 13
tel. 71-71-74-666

Redaguje zespół w składzie:

Mirosław Lisowski
Redaktor Naczelny
tel. 71-71-71-747
miroslaw.lisowski@wolnadroga.pl
Mirosław Lisowski - legitymacja prasowa

Aleksander Wiśniewski
Redaktor
tel. kom. +48 785 918 653
wisniewski@wolnadroga.pl

Aleksander Wiśniewski - legitymacja prasowa
Adam Dyląg
Redaktor
tel. kom. +48 603 885 907
dylag@wolnadroga.pl
Adam Dyląg - legitymacja prasowa
Przemysław Noworzyń
Redaktor
noworzyn@wolnadroga.pl
Przemysław Noworzyń - legitymacja prasowa
Krzysztof Wieczorek
Redaktor
krzysztof.wieczorek@wolnadroga.pl
Krzysztof Wieczorek - legitymacja prasowa

Zbigniew Wolny
Redaktor
zbigniew.wolny@wolnadroga.pl

 

 

Paweł Skutecki
Redaktor
tel. kom. +48 570 279 452

skutecki@wolnadroga.pl

 

Krzysztof Drozdowski

Redaktor
tel. kom. +48 797 411 168

krzysztof.drozdowski@wolnadroga.pl

 

Piotr Świątecki

Redaktor
tel. kom. +48 71 71 74 666

piotr.swiatecki@wolnadroga.pl

 

image description

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Współpraca:
Marian Rajewski, Marek Lewandowski, Jan Rulewski

Sekretarz redakcji:

Paulina Długosz

Rada programowa:
Henryk Grymel (przewodniczący), Katarzyna Wieczorek, Zbigniew Gadzicki, Henryk Sikora.

Skład:
„SolkolArt”
tel. 601-870-077
www.solkolart.pl
e-mail: grafika@wolnadroga.pl

Druk:
EKODRUK s.c. M.Grodecka T.Grodecki
30-663 KRAKÓW, ul. Wielicka 250 e-mail: biuro@ekodruk.eu

 

Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanych reklam.

Redakcja zastrzega sobie prawo zmiany tytułów oraz skracania tekstów.

Materiałów niezamówionych Redakcja nie zwraca.

Żadna część, jak i całość materiałów prasowych znajdujących się na portalu, nie może być powielana i rozpowszechniana w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny), włącznie z kopiowaniem i zamieszczaniem w Internecie, bez zgody wydawcy – „Solkol” Sp. z o.o. lub redakcji dwutygodnika „Wolna Droga” (wyjątek stanowią strony i portale społecznościowe członków Zespołu redakcyjnego „Wolnej Drogi”)

Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie materiałów prasowych w całości lub w części bez zgody wydawcy, redakcji lub autorów jest naruszeniem prawa.