Portal dwutygodnika
Strona główna Redakcja

Redakcja

Reklamy

Redakcja

Adres redakcji:

"WOLNA DROGA"
50-525 Wrocław
ul. Joannitów 13

Kontakt z redakcją:

tel. kol. (971) 71-74-666
tel. poczt. (071) 71-74-666
faks kol. (971) 717-15-11
faks poczt. (071) 717-15-11
redakcja@wolnadroga.pl

Wydawca:

"SOLKOL" Sp. z o.o.
50-525 Wrocław
ul. Joannitów 13
tel. 71-71-74-666

Redaguje zespół w składzie:

 

Mirosław Lisowski
Redaktor Naczelny
tel. 71-71-71-747
miroslaw.lisowski@wolnadroga.pl

 

Zygmunt Sobolewski
Zastępca Redaktora Naczelnego
tel. kom. +48 605 307 618
sobolewski@wolnadroga.pl

 

Aleksander Wiśniewski
Redaktor
tel. kom. +48 785 918 653
wisniewski@wolnadroga.pl

 

Adam Dyląg
Redaktor
tel. kom. +48 603 885 907
dylag@wolnadroga.pl

 

Przemysław Noworzyń
Redaktor
noworzyn@wolnadroga.pl

 

Krzysztof Wieczorek
Redaktor
wieczorek@wolnadroga.pl

 

Zbigniew Wolny
Redaktor

Współpraca:
Bolesław Cienki, Marian Rajewski, Paweł Skutecki, Piotr Świątecki, Magdalena Talik, Mateusz Wajcha, August Wnęk, Paweł Wolny, Walenty Wrzos,

Sekretarz redakcji:
Paulina Długosz

Rada programowa:
Henryk Grymel (przewodniczący), Katarzyna Wieczorek, Zbigniew Gadzicki, Henryk Sikora.

 

Skład:
"SOLKOLArt"
tel. 601-870-077
www.solkolart.pl
e-mail: grafika@wolnadroga.pl

Druk:
PKP S.A. Wydział ds. Poligrafii
32-086 Węgrzce
ul. Forteczna 20A

 

Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanych reklam.

Redakcja zastrzega sobie prawo zmiany tytułów oraz skracania tekstów.

Materiałów niezamówionych Redakcja nie zwraca.

Żadna część, jak i całość materiałów prasowych znajdujących się na portalu, nie może być powielana i rozpowszechniana w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny), włącznie z kopiowaniem i zamieszczaniem w Internecie, bez zgody wydawcy - "Solkol" Sp. z o.o. lub redakcji dwutygodnika "Wolna Droga" (wyjątek stanowią strony i portale społecznościowe członków Zespołu redakcyjnego „Wolnej Drogi”)

Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie materiałów prasowych w całości lub w części bez zgody wydawcy, redakcji lub autorów jest naruszeniem prawa.

Reklamy