Portal dwutygodnika
Strona główna W numerze Podziękowanie

Poza koleją

Podziękowanie

W dniu 6 września 2019 r. w Barcicach k. Starego Sącza, odbył się Jubileuszowy 20 Turniej Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego Regionalnej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność” w Krakowie, pod honorowym patronatem Witolda Kozłowskiego Marszałka Województwa Małopolskiego. Patronat zapewniły również Krajowa Sekcja Kolejarzy i Region Małopolski NSZZ „Solidarność” oraz Biuro Wczasowo – Turystyczne „Koltur”.

Począwszy od 2006 r., w trakcie corocznych turniejów organizujemy loterię charytatywną, której celem jest pomoc kolejarzom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji zdrowotnej i finansowej.

W ciągu 14 lat trwania naszej akcji, dzięki loterii pomoc otrzymały 32 osoby, na kwotę blisko 73.000 zł. Pieniądze przekazane potrzebującym, służyły pomocą w bardzo ciężkich sytuacjach życiowych jak rehabilitacji po ciężkich wypadkach komunikacyjnych i urazach w pracy, podczas leczenia chorób nowotworowych, po stracie czy amputacji kończyn, operacji ratujących życie czy przy odbudowie spalonych domów.

W tym roku zbieraliśmy pieniądze dla:

 • Alicji Surma – córce pracownika Zakładu Maszyn Torowych w Krakowie, która urodziła sie z chorobą genetyczną (Zespół Wiliamsa), która powoduje zaburzenia neurologiczne. Ponadto ma wrodzone zwężenie zastawki tetnicy płucnej oraz brak prawej nerki i dużą wadę wzroku;
 • Faustynie Truchan – ciężko chorej córce pracownika PNUIK Kraków, która zmaga się ze stanem po krwotoku dokomorowym, wodogłowiem pokrwotocznym, leukomelacją, czyli rozmiękaniem istoty białej w mózgu i niedowładem czterokończynowym;
 • Michałowi Słomskiemu – synowi pracownika Zakładu Linii Kolejowych w Krakowie, który urodził się z Zespołem Downa i wadą serca. Cierpi również na schorzenie tarczycy i łuszczycę;
 • Natalii Sekuła – Burdziel – wnuczce pracownika Zakładu Linii Kolejowych w Nowym Sączu, która urodziła się z wadą prawej ręki. Rączka jest zniekształcona bez kości promieniowej, kości nadgarstka i dłoni.

Dzięki życzliwości ofiarodawców i hojności osób biorących udział w tegorocznej loterii w Barcicach, udało się zebrać kwotę 8.980 zł.

Loteria odbyła się dzięki przekazaniu gadżetów reklamowych przez instytucje samorządowe, kolejowe spółki i zakłady, organizacje związkowe oraz osoby prywatne do których należały m.in.:

 • Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,
 • PKP S.A.,
 • PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
 • PKP CARGO S.A.,
 • Przewozy Regionalne Sp. z o.o.,
 • PKP Intercity S.A.,
 • PKP Informatyka Sp. z o.o.,
 • PKP Energetyka S.A.,
 • PKP TELKOL Sp. z o.o.,
 • Polskie Koleje Linowe S.A.,
 • CS Natura Tour Sp. z o.o.,
 • TUW „Concordia”,
 • Brokerzy&Konsultanci,
 • PKP Cargotabor Sp. z o.o. Zakład Napraw Taboru w Krakowie,
 • Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej Sp. z o.o. w Krakowie.

W imieniu organizatorów pragnę serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do pomocy w organizacji, ofiarodawcom i dobrodziejom oraz tym, którzy wzięli udział w loterii charytatywnej, przez co mogliśmy wspólnie pomóc potrzebującym i ciężko doświadczonym przez los rodzinom kolejarzy.

Za Regionalną Sekcję Kolejarzy NSZZ „Solidarność” w Krakowie

Henryk Sikora

Kategoria: