Portal dwutygodnika
Strona główna Poza koleją PLK gotowe na ogłoszenie przetargów na ponad 17 mld zł do końca 2021 roku

Poza koleją

PLK gotowe na ogłoszenie przetargów na ponad 17 mld zł do końca 2021 roku

 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. do końca 2021 roku ogłoszą postępowania przetargowe na roboty budowlane na szacunkową kwotę ponad 17 mld zł. Przetargi pozwolą na realizacjęinwestycji z Krajowego Programu Kolejowego oraz projektów planowanych już z nowej perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027. Kilkaset przetargów, w tym m.in. na prace utrzymaniowe pozwoli na zaangażowanie dużych, średnich i małych firm.

 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. prowadzą modernizację linii, podpisują umowy oraz ogłaszają przetargi z Krajowego Programu Kolejowego o wartości 76 mld zł i równocześnie zapewniają zachowanie ciągłości procesu inwestycyjnego – tj. warunki do realizacji inwestycji w latach 2021-2027. Kontynuowane są prace utrzymaniowe.

Gotowość PLK do nowej perspektywy

-Przedstawienie przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. listy planowanych do ogłoszenia postępowań przetargowych do końca 2021 roku, to krok bardzo ważny i oczekiwany przez kolejową branżę budowlaną.Działanie PLK pozwoli zachować ciągłość procesu inwestycyjnego oraz utrzymać obecne ceny w postępowaniach przetargowych. Cieszę się, że Krajowy Program Kolejowy jest realizowany bez zakłóceń, a skala inwestycji kolejowych rośnie z roku na rok. Każda kolejna inwestycja przybliża nas do celu, którym jest bezpieczna, komfortowa i punktualna polska kolej.powiedział Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Już od2017r. PLK przygotowują studia wykonalności i dokumentacje projektowe na nową perspektywę. Dzięki tym działaniom, PLK jeszcze w bieżącym oraz w przyszłym roku ogłoszą co najmniej 60 postępowań przetargowych na kwotę ok. 17 mld zł. Inwestycje uwzględnią polskie i europejskie priorytety, a takżepotrzeby rozwoju kolei oraz oczekiwania podróżnych i przewoźników towarowych.

Efektem prac będą atrakcyjniejsze połączenia regionalne, międzywojewódzkie i międzynarodowe oraz lepszy dostęp do kolei. Zwiększą się możliwości w przewozach towarowych oraz poziom bezpieczeństwa w transporcie kolejowym.

-Planowane do ogłoszenia do końca 2021 roku postępowania o wartości ponad 17 mld zł stanowią kontynuację Krajowego Programu Kolejowego oraz dotyczą projektów już z nowej perspektywy na lata 2021-2027 i prac utrzymaniowych. Konsekwentna realizacja inwestycji przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zapewnia stabilność na rynku kolejowym oraz sprzyja rozwojowi gospodarki. Ogłoszenie około 400 postępowańpozwoli na podjęcie prac przez duże firmy oraz mniejsze regionalne przedsiębiorstwa– mówi Ireneusz Merchel, prezes zarządu PKP Polskich Linii kolejowych S.A.

Do końca 2021 roku rozpoczęte zostaną procedury wyłaniania wykonawców na ponad 60 zadań inwestycyjnych. Wśródinwestycji są: m.in. modernizacja kolejnego odcinka Rail Baltica (Białystok – Ełk), przebudowa trasy Giżycko – Kętrzyn – Korsze, Kościerzyna – Somonino – Kartuzyoraz kolejowej obwodnicy Poznania. To również modernizacja linii kolejowych na Śląsku, np. Będzin – Katowice Szopienice Płd. – Katowice Piotrowice i Tychy – Most Wisła oraz prace na stacjach m.in. Zawiercie, Ełk, Maksymilianowo, Mielec i Słupsk.

Kilkaset przetargów na prace utrzymaniowe

PLK w ramach bieżącego utrzymania infrastruktury kolejowej ogłoszą również kilkaset przetargów na prace remontowe i utrzymaniowe o szacowanej wartości ponad 650 mln zł.Roboty obejmą całą sieć kolejową w kraju.Efektem realizacji zadań będzie m.in. zapewnienie zgodnych z rozkładem jazdy podroży oraz oczekiwanych warunków obsługi na stacjach i przystankach. Prace pozwolą zwiększać możliwości transportu towarów koleją.

Planowane inwestycje w ramach nowej perspektywy finansowej wynikają z założeń wieloletnich ram finansowych wydatków Unii Europejskiej. Aktualnie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury przygotowują nowy program wieloletni na lata 2021-2027.

(PKP PLK)

Kategoria:
przetarg25