Portal dwutygodnika
Strona główna W numerze „Kolej w programie Dostępność Plus”

Aktualności

„Kolej w programie Dostępność Plus”

5 czerwca 2019 r. odbyła się konferencja poświęcona realizacji Programu Dostępność Plus w branży kolejowej. Organizatorem tego wydarzenia był Klaster Forum na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju Luxtorpeda 2.0. Wydarzenie zostało objęte patronatem przez Ministra Andrzeja Adamczyka, Ministerstwo Infrastruktury, Ministra Jerzego Kwiecińskiego, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oraz Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego Ignacego Górę.

Dostosować dworce dla pasażerów z niepełnosprawnościami

Przedstawiciele ministerstw, spółek kolejowych oraz osób niepełnosprawnych dyskutowali nad sposobami realizacji programu „Dostępność Plus”, standaryzacją kolei, a także szkoleniami pracowników transportu.

Jednym z poruszanych podczas konferencji zagadnień była kwestia dostosowania dworców do osób z niepełnosprawnościami i o ograniczonej możliwości ruchowej. Mirosław Antonowicz, członek zarządu PKP S.A. zauważył, że problem ten wciąż jest duży.

– Zaczęliśmy wdrażać tzw. innowacyjne dworce systemowe i w sumie na dzień dzisiejszy oddanych do użytku jest ich 4, a 29 jest projektowanych. 14 będzie projektowanych indywidualnie z uwagi na konieczność dostosowania do zwiększonych potoków pasażerów oraz w wyniku prowadzonych przez nas konsultacji – powiedział Mirosław Antonowicz. – Te dworce, to położenie całej obsługi pasażerskiej w jednym poziomie. Jest to prosty układ budynków i łatwy w orientacji. To także nowoczesne systemy związane z oświetleniem, nagłośnieniem i informacją – dodał Antonowicz.

Podkreślił, że spółka współpracuje w Fundacją Integracja i stara się wprowadzać w życie uwagi jej ekspertów.

– Wraz z wejściem w życie TSI PRM rozpoczęliśmy procedurę wyłaniania certyfikowanych jednostek notyfikowanych przez prezesa UTK. W jej wyniku nastąpi wyłonienie podmiotu, który dokona certyfikacji, oceny zgodności infrastruktury z wymaganiami TSI PRM zarówno dla dworców nowobudowanych, jak i programów operacyjnych, szczególnie „Polska Wschodnia” – powiedział prezes Antonowicz.

Przystosować tabor

Dostępność na kolei, to poza infrastrukturą, również tabor. Marek Chraniuk, prezes Zarządu PKP Intercity, podkreślił, że spółka w grudniu 2017 roku przyjęła nową strategię taborową, w ramach której przewoźnik przez modernizację i zakup taboru rozszerzy dostęp do swoich usług m.in. dla osób z niepełnosprawnościami.

Prezes PKP Intercity zaznaczył, że dla przewoźników ważne jest to, aby przy procesie produkcji pojazdów przystosowanych do osób z niepełnosprawnościami, były uwzględniane wskazówki osób, które wiedzą na co należy zwrócić uwagę.

– Od 2017 roku współpracujemy z Fundacją Integracja i uwzględniamy ich wskazówki. Takim dobrym przykładem będzie wagon COMBO. Jest w nim miejsce dla osób niepełnosprawnych, które będą mogły korzystać z różnych udogodnień podczas podróży – poinformował Chraniuk.

Prezes PKP Intercity zaznaczył, że osoby z niepełnosprawnościami coraz częściej korzystają z usług spółki.

Dostępność u innych przewoźników

Jarosław Klasa, członek Zarządu Przewozów Regionalnych, zaznaczył, że kwestia dostępności w taborze, to również odpowiednie wc, przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością, a także ułatwianie im wsiadania czy wysiadania za pomocą ramp i wind.

Ponadto kwestie dotyczące poszerzonej przestrzeni przebywania tych osób w tzw. wyznaczonym miejscu wraz z wszystkimi możliwymi udogodnieniami.

– Druga rzecz, to zakup nowego taboru, czy taboru używanego, który jest już zmodernizowany. Obecnie spółka posiada ponad połowę taboru z ważnym świadectwem sprawności technicznej, który jest przystosowany w trzech elementach, czyli odpowiednie wc, miejsce, oraz rampy czy windy ułatwiające wsiadanie i wysiadanie – powiedział Klasa.

Rozporządzenie nr 1371

– Rozporządzenie UE 1371 z 2007 roku dedykuje i określa, w jaki sposób powinna być tutaj zapewniona dostępność. Artykuł 23 mówi, że to leży po stronie przewoźnika. Ponad 50 procent taboru elektrycznego spełnia już te wymogi, podobnie ponad 90 procent taboru trakcji spalinowej – stwierdził Marek Olkiewicz, wiceprezes Zarządu PKP PLK S.A.

Olkiewicz dodał, że PKP PLK wspólnie z PKP S.A. i przewoźnikami, a szczególnie z PKP Intercity, podpisało umowę, która reguluje, jak pomagać osobom z niepełnosprawnościami.

– Jest całodobowy telefon, są uprawnione osoby, które reagują, pomagają w poruszaniu się po przestrzeni dworcowej, pomagają w dostaniu się na właściwy peron i asystują przy wsiadaniu i wysiadaniu z pociągu. Na 4.461 peronów ponad 1.627 mamy już przystosowanych do TSI PRM. 65 peronów spełnia kryteria, że mieści się w przedziale 55-76 – zaznaczył prezes.

Szkolenia pracowników

Karol Kłosowski, dyrektor Departamentu Przewozów Pasażerskich w Urzędzie Transportu Kolejowego, podkreślił podczas konferencji, że Urząd cieszą szczególnie „działania miękkie”, które polegają m.in. na szkoleniu pracowników sektora transportu.

Anna Lenarczyk, członek Zarządu Przewozów Regionalnych podkreśliła, że szkolenia w POLREGIO skupiają na pomocy w dostępności do ich oferty.

Prezes dodała, że szkoląc pracowników pierwszego kontaktu z pasażerem, również duży nacisk kładzie się na szkolenie związane z obsługą osób z niepełnosprawnościami. Odbywają się one cykliczne, 4 razy w roku i prowadzone są w dwóch blokach.

– W bloku technicznym, w którym nasi pracownicy są szkoleni z zakresu uruchomienia urządzeń, które znajdują się w pociągu, jak windy czy rampy i pomocy pasażerowi wjechania wózkiem na nie. Podczas szkoleń zwracamy także uwagę na sprawy tzw. miękkie, a więc na zasady komunikacji z takim pasażerem – podkreśliła Anna Lenarczyk.

– PKP Intercity także prowadzi specjalistyczne szkolenia dla pracowników drużyn konduktorskich, Zajęcia odbywały się w Warszawie, Gdyni, Poznaniu, Wrocławiu oraz w Krakowie. Łącznie zrealizowano 154 dni szkoleniowe, podczas których skupiliśmy się na 5 najważniejszych obszarach, tj.: obowiązujących regulacjach prawnych, analizie najczęściej występujących sytuacjach, kiedy osoby z niepełnosprawnością potrzebują pomocy oraz przedstawieniu dobrych praktyk udzielania pomocy i komunikacji. Najważniejsze jednak były dla nas ćwiczenia, które ułatwiają niesienie bezpiecznej pomocy osobom z niepełnosprawnościami – powiedział prezes PKP Intercity.

Partnerzy i patronaty

Partnerami wydarzenia były PKP Intercity i Przewozy Regionalne POLREGIO. Ponadto Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei, Łódzka Kolej Aglomeracyjna oraz Koleje Wielkopolskie.

Konferencja odbywała się pod patronatami Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Urzędu Transportu Kolejowego. Patronatem medialnym wydarzenie objęli: portal NaKolei.pl, „Wolna Droga” i „Raport Kolejowy”.

(na podstawie informacji prasowej „aw”)

Kategoria: ,
lux01 nakolei pl