Portal dwutygodnika
Strona główna Archiwum Rozlicz z nami swój PIT

Poza koleją

Rozlicz z nami swój PIT

Do końca kwietnia każdy musi rozliczyć się z dochodów osiągniętych w 2018 roku.  Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnej i łatwej formy rozliczenia dochodów on-line z programem Pitax.pl.

Doczekaliśmy się rewolucji w kwestii zeznań rocznych PIT. 28 sierpnia 2018 r. Rada Ministrów zawnioskowała o przekazaniu do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przyjęta przez Sejm ustawa wprowadza uproszczenia do naszego życia. Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) zajęła się wypełnieniem zeznań za podatnika, a z efektami można się zapoznać wyłącznie elektronicznie od 15 lutego do 30 kwietnia 2019 r., wchodząc i logując się na stronie Portalu Podatkowego Ministerstwa Finansów (podatki.gov.pl).

Nie zmienia to faktu, że nadal możemy rozliczyć się sami, także w wersji papierowej i przekazać swój 1% wybranej organizacji pożytku publicznego. Jeśli nie wskażemy organizacji, której chcemy ofiarować 1%,  system automatycznie zaakceptuje nasz wybór z ubiegłego roku.

W 2017 r. Fundacja Grupy PKP uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego, a także została wpisana na listę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jako organizacja uprawniona do otrzymywania 1%. Dlatego zwracamy się do Państwa z serdeczną prośbą o wsparcie i pamięć o nas w momencie podejmowania decyzji o przekazaniu 1% podatku.

W tym celu zachęcamy do skorzystania z bezpłatnego programu Pitax.pl., gdzie w prosty, wygodny i bezpieczny sposób można zdecydować o swoim 1%. Zainteresowane osoby odsyłamy pod adres: www.pitax.pl/rozliczenie-pit-online

Cele Fundacji Grupy PKP to…

 • organizowanie i wspieranie – w tym finansowanie i współfinansowanie – programów, kampanii społecznych i kampanii edukacyjnych skierowanych do wszystkich uczestników ruchu kolejowego;
 • kształtowanie właściwych postaw społecznych związanych z zachowaniem szczególnej ostrożności oraz dbania o bezpieczeństwo pasażerów i uczestników ruchu kolejowego;
 • organizowanie i wspieranie działań, w tym finansowanie i współfinansowanie, programów na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży z rodzin niezamożnych oraz innych grup społecznie wrażliwych;
 • inicjowanie oraz wspieranie organizacyjne i finansowe programów na rzecz budowy i promocji modelu „przyjazna kolej”, szczególnie dla osób z ograniczoną mobilnością oraz osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej i osobistej;
 • wspieranie organizacyjne i finansowe programów badawczych, konferencji, szkoleń, programów i przedsięwzięć o charakterze naukowym i informacyjnym zgodnych z celami Fundacji, w szczególności poświęconych rozwojowi nowoczesnych technologii w transporcie kolejowym oraz wydawanie publikacji przy użyciu środków znanych obecnie lub wynalezionych w przyszłości;
 • inicjowanie, przeprowadzanie, promowanie i wspieranie programów edukacyjnych oraz informacyjnych, służących krzewieniu wiedzy istotnej ze względu na cele Fundacji;
 • udzielanie stypendiów i ustanawianie nagród;
 • wspieranie organizacyjne, finansowe i techniczne istotnych ze względu na cele Fundacji i ważnych społecznie działań oraz inicjatyw związanych z tematyką kolejową, krzewieniem kultury i tradycji kolejowej, w tym także działalności muzealnej i konserwatorskiej oraz pracy na rzecz gromadzenia pamiątek polskiej kultury i techniki;
 • propagowania kolei jako nowoczesnego, zrównoważonego i najbardziej ekologicznego środka transportu;
 • wspieranie organizacyjne, finansowanie i współfinansowanie inicjatyw międzynarodowych, ogólnopolskich, lokalnych i regionalnych w zakresie celów statutowych Fundacji;
 • wspieranie finansowe i pozafinansowe podmiotów i organizacji, które zgodnie z zapisami statutowymi realizują cele związane z transportem kolejowym, w tym m.in. poprzez dofinansowanie projektów i działań realizowanych w zakresie transportu kolejowego, udzielanie wsparcia merytorycznego podczas spotkań promujących branżę kolejową;
 • współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie celów statutowych Fundacji;
 • pomoc charytatywną udzielaną w nagłych przypadkach.

Środki zebrane z 1% zostaną przeznaczone na działalność edukacyjną, ochronę dóbr kultury związanych z tradycjami i historią kolejnictwa oraz pomoc społeczną.

Dziękujemy!

Fundacja Grupy PKP

Kategoria:
rozliczenie05