Portal dwutygodnika
[wpseo_breadcrumb]

Poza koleją

Nowy przystanek Lublin Zachodni przybliży kolej mieszkańcom

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach modernizacji linii nr 7 Lublin – Warszawa budują nowy przystanek Lublin Zachód. Dodatkowy dostęp do kolei zapewni lepszą komunikację mieszkańcom. Przystanek to również zwiększenie możliwości dla kolei aglomeracyjnej. Inwestycja między Lubelszczyzną a Mazowszem ma wartość ponad 3,5 mld zł i jest współfinansowana ze środków unijnych POIiŚ.

Budowa przystanku Lublin Zachodni wraz z dojściami, dojazdami oraz przejściem podziemnym to dla mieszkańców lepszy dostęp do pociągów oraz szybsze i wygodniejsze podróże w aglomeracji, regionie i w kierunku Warszawy.

Nowy przystanek ma już konstrukcję peronu wyspowego oraz przejście pod torami. Rozpoczął się montaż windy z tunelu na peron. Przygotowywana jest budowa szerokiej, stumetrowej wiaty. Będą wygodne ławki i tablice informacyjne. Poza schodami, do przejścia podziemnego wybudowana zostanie pochylnia dla osób z ograniczoną możliwością poruszania się. Długi na 400 metrów peron pozwoli na postoje pociągów regionalnych i dalekobieżnych. Zakończenie prac przewidziano w październiku.

Główna stacja w Lublinie będzie komfortowa

Na stacji Lublin budowany jest peron nr 3. Ułożono już ścianki, powstaje konstrukcja pod wiaty. Rozpoczęto budowę nowej krawędzi peronu nr 2. Widać strukturę tunelu od dworca do peronu nr 3. Zbudowano dwa szyby wind oraz wyjścia z tunelu na peron nr 2 i 3.

W budynku lokalnego centrum sterowania (LCS) w Lublinie trwają prace wykończeniowe na zewnątrz i wewnątrz budynku. Montowane sa nowoczesne urządzenia i system sterowania które, zapewnią bezpieczny i sprawny ruch pociągów.

Lepszą komunikacje na lubelskim węźle kolejowym i regionie zapewni nowa łącznica. PLK wprowadziły do projektu Lublin – Warszawa dodatkowy zakres prac – tor łaczący linię Warszawa Lublin (nr 7) i Lublin – Stalowa Wola (nr 68). Dzięki niej będą lepsze możliwości obsługi ruchu pasażerskiego dla kolei aglomeracyjnej. Pociągi towarowe jadące z północy na południe nie będą wjeżdżały na stację Lublin. Obecnie przygotowywana jest dokumentacja budowy łącznicy.

Nowym torem w kierunku Warszawy

Od maja 2019 r. prowadzone są prace na odcinku Lublin – Dęblin. Zmienia się 17 stacji i przystanków. Układane są tory. W Puławach, Nałęczowie, Motyczu widać konstrukcje przejść podziemnych. Prace obejmują budowę obiektów inżynieryjnych, w tym 11 mostów, 9 wiaduktów i 4 przepustów.

Planowane otwarcie odcinka Lublin – Dęblin dla przejazdu jednym torem nastąpi na przełomie września i października.

Projekt wymagał interwencji i specjalnych działań zamawiającego po opuszczeniu robót przez pierwszego wykonawcę. Wpłynęło to na zmianę terminu zakończenia prac. Obecnie na linii sprawnie pracują nowe firmy i ustalono aktualny harmonogram robót.

Modernizacja linii kolejowej nr 7 jest jednym z największych projektów w Krajowym Programie Kolejowym. Wartość projektu „Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock – Dęblin – Lublin, etap I” wynosi ponad 3,5 mld zł, z czego kwota dofinansowania unijnego POIiŚ to ponad 2,9 mld zł. Prace zostaną zrealizowane do 2022 roku.

(PKP PLK)

Kategoria:
bliżej01