Portal dwutygodnika
[wpseo_breadcrumb]

Poza koleją

30. lat Oddziału Stołecznego Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich

16 grudnia 2018 r., w Warszawie odbyły się uroczystości związane z trzydziestoleciem Oddziału Stołecznego Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich.

Rozpoczęła je msza św., odprawiona w Bazylice Św. Krzyża. W obchodach uczestniczyła Prezes Zarządu Fundacji Grupy PKP Katarzyn Kucharek, która z rąk Prezesa Zarządu Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddziału Stołecznego, Marka Makucha, otrzymała medal wraz z dyplomem, zawierającym słowa: Podziękowania dla Fundacji Grupy PKP za niejednokrotne wsparcie O/S TMLiKPW i zaangażowanie w organizacji Dni Lwowa. Dziękujemy za życzliwość okazywaną Towarzystwu, co wskazuje na wielkie przywiązanie Fundacji Grupy PKP do lwowskich tradycji kolejnictwa i pamięci o nich. Życzymy wiele sukcesów w realizacji zadań oraz satysfakcji z wykonywanej pracy.

Pierwsze Walne Zebranie Wyborcze Towarzystwa Miłośników Lwowa odbyło się 27 października 1988 r. we Wrocławiu. Była to wówczas pierwsza organizacja Kresowa zarejestrowana w rejestrach Polski po II wojnie światowej.

Pomysł utworzenia Towarzystwa wyszedł od Lwowianina, lekarza weterynarii i zarazem fotografika, Zdzisława Zielińskiego. Do niego dołączyli Stanisław Krzaklewski oraz Emil Teśluk. Tę trójkę wkrótce wsparli mec. Joanna Wolak, Jadwiga Kaluscha, Zdzisław Ojrzyński, Zbigniew Wenz, Danuta Nespiak i najmłodszy wśród nich Lwowianin lek. med. Andrzej Kamiński.

Grupa inicjatywna działała w bardzo trudnych warunkach politycznych. Należało pokonać barierę przepisów prawnych, nie mniejszą trudność stanowiło opracowanie statutu. Powstające Towarzystwo nie posiadało lokalu, ani środków pieniężnych.

Dzięki przychylności Oddziału Wojewódzkiego Stronnictwa Demokratycznego, pierwsze prace organizacyjne mogły się odbywać w jego siedzibie. Nie można pominąć prof. Franciszka Bielickiego, dzięki któremu udostępniono Towarzystwu w siedzibie SD lokal. Tu przygotowywano materiały do przeprowadzenia pierwszego Walnego Zebrania Wyborczego Towarzystwa.

22 września 2018 r. w Filharmonii Wrocławskiej miały miejsce ogólnopolskie obchody 30-lecia powstania Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Jubileusz 30-lecia powstania TMLiKPW odbywał się pod Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości oraz pod Patronatem Honorowym Wojewody Dolnośląskiego Pawła Hreniaka.

O obchodach XXX-lecia Oddziału Stołecznego Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich można przeczytać także na stronach internetowych Kuriera Galicyjskiego: https://tiny.pl/tq5jr

(FG PKP)

Kategoria: