Portal dwutygodnika
Strona główna W numerze „Trzynastka Solidarności”

Poza koleją

„Trzynastka Solidarności”

Nie chodzi tu o trzynastą pensję, którą Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ „Solidarność” wywalczyła podczas negocjacji z zarządami spółek kolejowych tylko dla członków związku „Solidarność”. Dlaczego więc taki tytuł? Wyjaśnię więc pokrótce to, co się wydarzyło w Regionalnej Sekcji Kolejarzy przy Regionie Małopolskim (RSK).

Rada RSK podjęła decyzję o zorganizowaniu szkolenia pod hasłem: „Społeczne kompetencje liderów związkowych”. Od pomysłu do realizacji minęło kilka tygodni i szkolenie odbyło się w dniach 13-15 kwietnia br. w „Willi Salamandra” w Krynicy-Zdroju.

W „Trzynastce Solidarności” chodzi właśnie o to szkolenie, które zaczęło się 13 kwietnia br., i w którym uczestniczyło trzynastu członków związku. „Trzynastka Solidarności”, to 13 liderów związkowych, którzy działają dla dobra wszystkich pracowników, którzy chcą się kształcić, by nie ulec manipulacjom – coraz częściej stosowanym przez pracodawców.

Te trzynaście osób chce się rozwijać, aby dobrze reprezentować pracowników, by negocjować lepsze umowy, poprawę warunków pracy i płacy.

Dzięki „wspaniałej” aurze na zewnątrz budynku, sprzyjającej zdobywaniu wiedzy – opady śniegu i deszczu, szkolenie było bardzo intensywne. Trenerem była Pani Maria Kościńska z Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” (przyjechała prosto z Gdańska), która przeprowadziła szkolenie w formie warsztatów. Dzięki temu nikt się nie nudził, mógł natomiast uczyć się od swoich kolegów i koleżanek, mających różnie doświadczenia z pracodawcą. Taka forma szkolenia pozwoliła wszystkim uczestnikom skorzystać, dzięki wziętym z życia przykładom.

Lider związkowy powinien być skuteczny i współpracować z pracodawcą tak, by pracownicy dostali wszystko, co im się należy, tzn. odpowiednie wynagrodzenie, bezpieczne warunki pracy i by byli odpowiednio traktowani przez pracodawcę.

Podczas warsztatów każdy z uczestników mógł dowiedzieć się, jak wykorzystywać swoje naturalne predyspozycje, by odnieść sukces. Wiadomo, że sukces związkowy, to nie tylko zaangażowanie przewodniczącego. Sukces wymaga współpracy znacznej ilości członków.

Podczas szkolenia pojawiły się pomysły, co ze szkolenia od razu można wykorzystać w organizacji, z czym zaczekać na lepszy moment, a co da się wprowadzić tylko dzięki większemu zaangażowaniu członków związku, których trzeba przekonać do koniecznych przedsięwzięć.

Jesteśmy tak silni, jak silna jest nasza organizacja, której napędem jest duża ilość członków związku, angażujących się i wspomagających swoich przewodniczących.

Henryk Sikora, przewodniczący RSK, wymaga od przewodniczących organizacji zakładowych, by wykorzystywali każdą okazję na doskonalenie się, by uczyli się na własnych i cudzych błędach oraz wykorzystywali w praktyce to, czego już się nauczyli.

Podczas spotkań Rady RSK także dzielimy się swoimi doświadczeniami i problemami, ale podczas szkolenia można było poznać kulisy np. negocjacji z pracodawcą: jakie on stosował techniki i jak przed nimi bronili się bardziej doświadczeni koledzy.

Co o szkoleniu mówili sami uczestnicy:

„Szkolenie uzmysłowiło mi jakie są moje słabości. (…) Jak się ukierunkować, jakie właściwe tory swojego rozwoju wybrać”;

„Szkolenia dla mnie było pouczające, nauczyłem się wielu potrzebnych rzeczy, które wykorzystam w swoim dalszym rozwoju w Solidarności”;

„Dzięki szkoleniu uświadomiłem sobie, że mam pewne cechy swojej osobowości, których wcześniej nie wykorzystywałem, a które mogą mi pomóc w pracy związkowej i w relacjach z ludźmi”.

Jest to tylko wycinek wypowiedzi uczestników podsumowujących szkolenie. Wysoki poziom szkoleń zapewniają trenerzy z Komisji Krajowej będący profesjonalistami, których może nam pozazdrościć niejeden kolejowy pracodawca.

Pani Maria Kościńska tak podsumowała swoje pierwsze szkolenie dla kolejarzy:

„Szkolenie było bardzo owocne. Byliście grupą, która nie działała schematycznie. (…) Dyscyplina była na najwyższym poziomie – zero spóźniania się. Jestem pod wielkim wrażeniem. Widać u was chęć nauczenia się”.

Zapewniła też, że z chęcią spotka się z nami na innym szkoleniu. Henryk Sikora w imieniu wszystkich uczestników szkolenia podziękował Pani Marii i wręczył prezent, by zapamiętała ten pierwszy raz z „Trzynastką Solidarności”.

Marek Baczyński (Jeden z uczestników szkolenia „Społeczne kompetencje liderów związkowych”, „Willa Salamandra” – Krynica-Zdrój, 13-15 maja 2019 roku)

Kategoria:
trzyna12