Portal dwutygodnika
[wpseo_breadcrumb]

Poza koleją

Tory dobrze przygotowane do transportu kruszywa i węgla

Otwierane i elektryfikowane tory na stacjach, dodatkowe place na materiały oraz przygotowane trasy dla składów towarowych – to działania PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. zapewniające sprawny przewóz kruszyw oraz węgla. Zarządca infrastruktury realizuje obecnie wszystkie zamówienia przewoźników towarowych. Bieżące kontakty i spotkania z przewoźnikami ułatwiają organizację transportu od kopalni na place i budowy.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. realizują wielki program inwestycyjny – Krajowy Program Kolejowy o wartości ponad 66 mld zł. Obecnie w realizacji jest ponad 60% KPK. Mimo szczytu inwestycyjnego pociągi pasażerskie i towarowe wykorzystują sieć kolejową. W obszarze przewozów towarowych, szczególnym monitoringiem PLK obejmują przewóz kruszyw na budowy oraz węgla do elektrociepłowni.

Zakres i sposób prowadzenia prac inwestycyjnych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przedstawiają przewoźnikom i organizatorom przewozów na cyklicznych spotkaniach. Z wykonawcami omawiany jest dowóz materiałów oraz maksymalne wykorzystanie czasu planowych zamknięć linii. PLK zwiększyły także na newralgicznych odcinkach gotowość służb technicznych, by nie dopuścić do przerw w kursowaniu składów.

W przypadku niezbędnych prac na linii, proponowane są rozwiązania utrzymujące transport,np. w porze nocnej lub ustalane są trasy alternatywne. Zarządca infrastruktury umożliwił także przewoźnikom sprawniejsze przestawianie wagonów zajmujących tory załadunkowe i wyładunkowe. Umożliwi to przewoźnikom wspólne planowanie prac manewrowych przy podstawianiu składów do załadunku i wyładunku oraz przyspieszy cały proces logistyczny od załadunku poprzez przewóz i wyładunek kruszyw.

– Ministerstwo Infrastruktury uważnie przygląda się sytuacji na sieci kolejowej. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., jako zarządca infrastruktury wykonały niezbędne prace i nadal skutecznie prowadzą działania techniczne i organizacyjne, które zapewniają m.in. transport kruszyw i węgla po torach. Monitorowany jest przejazd pociągów od kopalni na place budów. Również przewoźnicy towarów starają się, by cały proces logistyczny był właściwie przygotowany. Aktualnie nie mamy sygnałów o problemach z przewozem kruszyw i węgla koleją – powiedział Andrzej Bittel, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

 

Nie tylko Dolny Śląsk – większe możliwości dla przewozu kruszyw

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.tworzą warunki sprawnej obsługi i odprawiania towarów, m.in. przez zapewnienie wjazdu na tory stacyjne składów pełnej długości. Dzięki takiemu rozwiązaniu „towary” nie blokują torów innym pociągom.

– Na Dolnym Śląsku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zapewniły sprawne wyjazdy pociągów towarowych m.in. w Kłodzku i Ścinawce Średniej. Wykonane prace umożliwiają także transport ładunków w rejonie stacji Dęblin i Czempiń, gdzie kruszywo jest potrzebne na budowę S5. Spotkania i bieżące kontakty pracowników PLK z przewoźnikami pozwalają szybko reagować i zapewniać sprawny transport – mówi Marek Olkiewicz, wiceprezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Na Dolnym Śląsku, skąd wyjeżdża większość kruszyw, PLK przez odbudowę zamkniętych torów zwiększają przepustowość linii m.in.na stacji Kłodzko Główne. Dzięki temu nie zmniejszą możliwości w przyjmowaniu i wyprawianiu pociągów z kruszywami, podczas kolejnego etapu modernizacji tej stacji. W rejonie Kłodzka pracuje też zespół koordynujący, który czuwa nad maksymalną płynnością przewozów w rejonie stacji i na odcinkach linii, m.in. Kłodzko – Nowa Ruda i Ścinawka Średnia – gdzie efekty prac pozwoliły na zwiększenie możliwości wyprawiania i przyjmowania składów. Pozytywne efekty dla utrzymania ruchu mają też prace przy moście i obiektach koło Barda Śląskiego na trasie Kłodzko – Wrocław.

Dla sprawnego transportu towarów PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. otwarły nowy plac wyładunkowy w stacji Dęblin, który zwiększy możliwości wyładunku materiałów w tym rejonie. Na linii 271 Wrocław – Poznań, na potrzeby budowy trasy S5 zapewniono przejazdy składów do stacji Czempiń. W ciągu jednego dnia skład dojedzie na plac wyładunkowy i szybko, jeszcze wieczorem, może wrócić. Skrócony jest proces przewozu materiału od kopalni na budowę. W najbliższym okresie PLK zaplanowały także elektryfikację dwóch torów na stacji Boguszów Gorce. Zwiększą się możliwości przewozu kruszyw pociągami z lokomotywami elektrycznymi.

W kolejnych miesiącach, zarządca infrastruktury nadal będzie monitorował przewóz kruszyw. Przy stałej współpracy z wykonawcami, zaangażowaniu przewoźników i ustalonej logistyce formowania pociągów, kruszywo i materiały, niezbędne dla sprawnego funkcjonowania gospodarki, sprawnie dojadą na budowy.

(PKP PLK)

Kategoria:
transport kruszywa i węgla