Portal dwutygodnika
Strona główna Poza koleją Stacja Rzeszów Główny z trzecim peronem i podziemnym przejściem

Poza koleją

Stacja Rzeszów Główny z trzecim peronem i podziemnym przejściem

 

Jeszcze w sierpniu na stacji Rzeszów Główny podróżni skorzystają z trzeciego nowego peronu. Mieszkańcy zyskają wygodniejszą i krótszą drogę nowymprzejściem pod torami, łączącym perony i dwie części miasta. Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.w stolicy Podkarpaciazwiększa dostępność do kolei dla wszystkich podróżnych.Przedsięwzięcie za 205 mln zł, współfinansowane jest w ramach POIiŚ.

 

W sierpniu już trzy nowe perony zapewnią pasażerom wygodny dostęp do pociągów. Wykonawca kończy prace na ostatnim peronie nr 3 i w przejściu podziemnym stacji Rzeszów Główny. Rozpoczynająsięodbiory urządzeń. Po niezbędnych testach uruchomione zostaną windy i schody ruchome.

Kolej w Rzeszowie dostępniejsza dla wszystkich

Nowe perony na stacji są wyższe, co ułatwia pasażerom wsiadanie do pociągów. By zapewnić komfort w podróżach zamontowane zostały stu i dwustumetrowe wiaty. Łączna powierzchnia peronowych zadaszeń to ponad 5.400 m2. Dla dobrej orientacji, na stacji umieszczono ponad 100 tablic informacyjnych. Dla osób niewidomych i słabowidzących ułatwieniem będzie system ścieżek naprowadzających oraz opisy alfabetem Braille’a.Dla wszystkich podróżnych, w tym osób o ograniczonych możliwościach poruszania,jesienią 4 windy i 4 pary schodów ruchomych zwiększądostępność do pociągów. Oddanie urządzeń do użytku poprzedzą testy.

W połowie sierpnia z efektów inwestycji PLK skorzystają mieszkańcy. Udostępnione będą na całej długości nowe140 m przejścia pod torami. Nowy obiekt to bezpieczniejszy dostęp do peronów i łatwiejsza komunikacja między dzielnicami w rejonie torów.

Sprawniej pociągiem przez wiadukt przy ul. Batorego

Efektem prac PLK w Rzeszowie jest także nowy wiadukt przy ul. Batorego. Na koniec sierpnia możliwy będzie sprawny i bezpieczny przejazd pociągów po wszystkich torach, ułożonych na obiekcie.

Inwestycja realizowana jest z Krajowego Programu Kolejowego, w ramach projektu: „Poprawa stanu technicznego infrastruktury obsługi podróżnych (w tym dostosowanie do wymagań TSI PRM)”. Wartość umowy z wykonawcą współfinansowanej ze środków unijnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko to 205 mln zł netto.

(PKP PLK)

Kategoria:
Rzeszów17