Portal dwutygodnika
Strona główna Aktualności PLK i GDDKiA będą ściślej współpracować przy inwestycjach

Poza koleją

PLK i GDDKiA będą ściślej współpracować przy inwestycjach

PLK i GDDKiA będą ściślej współpracować przy inwestycjach

 

Sprawniejsze realizowanie inwestycji drogowych i kolejowych będzie wynikiem podpisanego porozumienia ramowego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Strony będą ścisłe współpracować na każdym etapie realizacji inwestycji.

 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisały porozumienie ramowe, które wskazuje obszary współpracy pomiędzy dwoma zarządcami infrastruktury krajowej. Współpraca przyczyni się do sprawniejszego przygotowywania oraz realizacji inwestycji zarówno przez zarządcę dróg krajowych, jak i przez zarządcę linii kolejowych. Korzyści będą szczególnie, gdy projekty będą na siebie oddziaływać.

Strony porozumienia deklarują koordynację planowanych, przygotowywanych i realizowanych inwestycji drogowych i kolejowych oraz wzajemne wykorzystanie dotychczas zgromadzonego doświadczenia. Będzie stały kontakt między zespołami przygotowującymi inwestycje, co pozwoli na wymianę informacji idokumentacji na różnych etapach przygotowania, aby jeszcze lepiej skoordynować projekty obu zarządców.

– PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. realizują obecnie największy w historii kolei program inwestycyjny, jakim jest Krajowy Program Kolejowy. To wyzwanie, gdyż przy takiej skali prac bardzo często nasze inwestycje muszą być powiązane z inwestycjami innych zarządców, w tym także Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Zacieśnienie współpracy korzystnie wpłynie na proces od przygotowania po realizację zadań zarządcy infrastruktury oraz partnerów– mówi Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Współpraca ma na celu koordynację i tym samym skrócenie procedur formalno-prawnych oraz wzajemną wymianę – przy zachowaniu poufności – materiałów i dokumentów istotnych dla inwestycji. Dzięki podpisanemu porozumieniu sprawniej będą ustalane koszty, jeśli inwestycje obu stron będą przebiegać na tym samym terenie.

– Projektując i realizując inwestycje drogowe bardzo często zbliżamy się albo przecinamy istniejące lub planowane linie kolejowe. Podpisane dziś porozumienie pozwoli usprawnić prace instytucji prowadzących największe inwestycje liniowe w Polsce. Zarówno na etapie planowania, przygotowania, a także realizacji inwestycji –podkreśla Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony.

(PKP PLK)

Kategoria:
PLK06