Portal dwutygodnika
Strona główna W numerze Kolej na emeryta: Falerysta

Poza koleją

Kolej na emeryta: Falerysta

Chcemy zaproponować szanownym naszym Czytelnikom cykl artykułów o weteranach pracy na PKP (spółkach kolejowych). Bywa często tak, że prawie natychmiast po przejściu na zasłużoną emeryturę, nasz kolega, koleżanka, z którymi spotykaliśmy się codziennie, zostają zapomniani. Zdarza się, że ów emeryt stopniowo popada w apatię, zniechęcenie, zamyka się w sobie.

Zdarza się również inaczej. Były pracownik dopiero teraz oddaje się bez reszty swoim pasjom, swojemu hobby. I właśnie o takich osobach zamierzamy pisać. Jeśli macie Państwo pośród swoich znajomych kolejarzy-emerytów, o których Waszym zdaniem warto napisać, proszę nas powiadomić, a my spróbujemy z taką Osobą porozmawiać.

Pierwszą jest Leon Zbigniew Reszkowski – emeryt od roku 2001.

Kolejarz

Zbigniew Leon Reszkowski, ur. 9 III 1950 r. Ukończył Technikum Mechaniczne w Grudziądzu, Filia w Chojnicach (1971). Od 1967 r. pracownik Lokomotywowni PKP Chojnice. W latach 1991-2001 pracownik Zakładu Taboru PKP w Chojnicach na różnych stanowiskach, w tym maszynisty oraz radcy ds. restrukturyzacji.  Od 2001 r. na emeryturze.

Związkowiec

Od września 1980 r. w „Solidarności”, przewodniczący KZ węzła PKP w Chojnicach, członek Prezydium Okręgu „Solidarność” PKP w Gdańsku, od października 1980 r. członek Prezydium Oddziału MKZ w Chojnicach. W marcu 1981 r. uczestnik wydarzeń kryzysu bydgoskiego. 13 XII 1981 r. zatrzymany przez SB w Chojnicach, 14 XII 1981 r. ponownie zatrzymany, 15 XII 1981 r. internowany w Ośr. Odosobnienia w Potulicach, zwolniony 29 I 1982 r.

Po wyjściu zatrudniony w Lokomotywowni PKP na gorszych warunkach. 1982-1990 członek Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii Ścięcia św. Jana Chrzciciela, działacz podziemnej „Solidarności”. W marcu 1983 r. współzałożyciel, następnie drukarz podziemnego pisma „Głos Wolny. Katolickie pismo robotnicze”. Od lutego 1989 r. członek Komitetu Koordynacyjno-Informacyjnego „Solidarności” w Chojnicach. W latach 1989-1992 z-ca przewodniczącego Podregionu „Solidarność” w Chojnicach, delegat na II WZD Regionu Bydgoskiego; W latach 1989-2001 przewodniczący „Solidarności” PKP w Chojnicach. W 1990 przewodniczący Komitetu „Solidarność” w wyborach samorządowych. W latach 1992-1995 delegat na kolejne WZD Regionu Gdańskiego i Zjazd Krajowy Transportowców „Solidarności”. 1996-2002 kierownik Związkowego Domu Kultury PKP w Chojnicach. Po 2001 przewodniczący koła emerytów „Solidarności” PKP w Chojnicach.

(Źródło: „Encyklopedia Solidarności”)

Falerysta

O swojej pasji mówi Zbigniew Reszkowski:

Na wstępie śpieszę wyjaśnić – być może nie wszyscy wiedzą – że falerystyka jest nauką pomocniczą historii, zajmująca się orderami, odznaczeniami i innymi odznakami i znakami honorowymi, nadawanymi osobom zasłużonym dla monarchy, państwa lub innej organizacji posiadającej prawo nadawania odznaczeń.

Jak sama nazwa wskazuje falerysta, to osoba związana z ruchem kolekcjonerskim i hobbistycznym, a mówiąc wprost – osoba zajmująca się zbieranie i opisywaniem historii poszczególnych medali, orderów oraz odznaczeń państwowych, wojskowych i organizacyjnych.

W swojej kolekcji posiadam skatalogowanych ponad 400 medali i odznaczeń. Moje zainteresowanie falerystyką zaczęło się od medali (polskie i brytyjskie odznaczenia wojskowe) mojego ojca – żołnierza II Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, uczestnika walk pod Monte Cassino. A były to: Krzyż Walecznych, podwójnie nadane medale Wojska Polskiego PSZ na Zachodzie, odznaczenie za udział w bitwach pod Monte Cassino i o Bolonię, a także odznaczenia brytyjskie: Medal Króla Jerzego i medal za udział w wojnie we Włoszech.

To był początek. Dziś w swoich zbiorach posiadam wszystkie najważniejsze polskie odznaczenia wojskowe i państwowe. W tym 5 klas Orderu Virtuti Militari, replikę Orderu Orła Białego – jest to najstarsze i najwyższe odznaczenie państwowe Rzeczypospolitej Polskiej nadawane za znamienite zasługi cywilne i wojskowe.

Nie sposób wymienić wszystkich odznaczeń, które zajmują kilka gablot. W tym miejscu pochwalę się nieskromnie, iż często swoją kolekcję orderów, medali i odznaczeń wystawiam na zaproszenie samorządów, wojewodów bądź burmistrzów w województwie pomorskim i innych miejscowościach na terenie kraju.

Osobiście posiadam ponad 20 orderów i odznaczeń nadanych mi przez władze RP różnych szczebli, w tym także odznaczenia związkowe nadane przez ZR NSZZ „Solidarność”. Do najcenniejszych zaliczam: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski; Krzyż Wolności i Solidarności; Łańcuch Św. Stanisława i Wielką Wstęgę z Gwiazdą Św. Stanisława.

Powiem tak: po przejściu na emeryturę nie rozsiadłem się przed telewizorem, tylko cały swój wolny czas poświęcam na kompletowanie moich zbiorów, organizowanie wystaw, spotkań z ludźmi, szczególnie młodymi, którym opowiadam o naszej bohaterskiej historii zarówno tej czasów II Wojny Światowej, jak i tej najnowszej – walki z komunistycznym reżimem o niepodległą suwerenną Polskę. Każdą prelekcję staram się powiązać tematycznie z wystawą „Blask Polskich Orderów i Odznaczeń”.

Na koniec chcę za pośrednictwem „Wolnej Drogi” przekazać moim Kolegom emerytom i wszystkim „wcześniej urodzonym” takie przesłanie: – Po zakończeniu czynnego życia zawodowego nie bójcie się odstawienia na boczny tor. Emerytura, to nie czas na marazm i lenistwo, to czas na rozwijanie Waszych pasji i zainteresowań. Jak ten czas sobie zagospodarujecie, zależy tylko od Was samych.

Notował: „aw”

Kategoria:
emeryt01