Portal dwutygodnika
Strona główna W numerze „Solidarność” wnioskuje zmiany

W numerze

„Solidarność” wnioskuje zmiany

Przywrócenie „zwrotniczego”

Od kilku lat Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” podejmuje działania w sprawie zmiany w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2014 r. „w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych”.

Chodzi o przywrócenie w Rozporządzeniu stanowiska „zwrotniczego”. Jego brak w Rozporządzeniu powoduje, że pracownicy zatrudnieni na tym stanowisku w procesie przygotowania zawodowego na stanowisko „dyżurnego ruchu” traktowani są jak osoby nowo przyjęte, gdyż ich staż pracy nie jest uwzględniany.

Ostatnio otrzymaliśmy w tej sprawie odpowiedź z Ministerstwa Infrastruktury. Wynika z niej, że wniosek związku o przywrócenie stanowiska „zwrotniczego” uzyskał akceptację i będzie możliwy do spełnienia po nowelizacji Ustawy o transporcie kolejowym, której projekt poddawany jest pracom legislacyjnym.

Odnośnie dodania do ww. Rozporządzenia wymagań kwalifikacyjnych dla stanowiska „automatyk”, wykształcenia w kierunku „informatycznym” („Solidarność” zgłaszała również taki postulat), to jak wynika z informacji przekazanej przez Ministerstwo Infrastruktury zmiana ta zostanie zaproponowana przy najbliższej zmianie rozporządzenia.

Posiłki profilaktyczne

Drugim Rozporządzeniem, w którym „Solidarność” (Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej) wnioskuje zmiany, to Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. „w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów”, gdzie związek chce, aby pracodawca mógł zapewnić posiłki profilaktyczne w inny sposób niż poprzez wydanie dania gorącego albo umożliwienie pracownikowi skorzystania z takiego posiłku w punkcie gastronomicznym lub przyrządzenie go we własnym zakresie z produktów dostarczonych przez pracodawcę.

Chodzi o to, aby Rozporządzenie dawało możliwość stosowania bonów żywieniowych na produkty spożywcze. Zmiany w Rozporządzeniu uzyskały pozytywna opinię zespołu ds. prawa pracy przy Radzie Dialogu Społecznego.

Obecnie przygotowany jest projekt Rozporządzenia uwzględniający stosowanie bonów żywieniowych w ramach posiłków profilaktycznych. Jest on włączony do prac legislacyjnych Rady Ministrów.

Przypomnę, że tą sprawą „Solidarność” zajmuje się od dłuższego czasu, a w 2018 r. występowała do Spółki PKP PLK w ramach Dialogu Społecznego o wzrost wartości posiłku profilaktycznego, co sprowadzało się do faktycznego zaprzestania wydawania posiłków profilaktycznych w formie tzw. „słoików” (o wartości ok. 4 zł.) i zastąpienia ich bonami żywieniowymi (np. Sodexo o wartości co najmniej 8 zł.), co przy specyfice pracy w PKP PLK S.A. (rozproszenie pracowników na dużych obszarach) jest najbardziej uzasadnionym posunięciem.

Obecnie bony żywieniowe Sodexo dopuszczone są warunkowo tylko w kilku zakładach, a w większości jednostek PLK nadal posiłki profilaktyczne wydawane są w formie „słoików” (tani substytut żywieniowy!).

Informacja na ten temat ukazała się w prasie związkowej m.in. „Kolejarz Małopolski” nr 279 z maja 2018 r. w artykule pt. „Pasza w PLK” oraz „Solidarność w Peelka” nr 3 z marca 2019 r. w artykule „Wnioskujemy zmiany”.

Henryk Sikora

Kategoria: