"SEMAFOR": podjęliśmy próbę przekazywania na łamach "Semafora" informacji i wiadomości, które mamy nadzieję zainteresują naszych czytelników; informacji których nie znajdziecie na łamach oficjalnych dzienników....

WOLNA DROGA: Choć poszukiwanie prostych rozwiązań jest osadzone głęboko w podświadomości, a nieskomplikowany obraz rzeczywistości jest wygodny, nie zmusza do choćby chwilowej zadumy, do uświadomienia prawdy o traconym wpływie na własne losy, na otaczający świat - od poszukiwania prawdy nikt nas nie zwolni.

 
Piątek, 19 stycznia 2018 r.
Imieniny obchodzą: Marta, Henryk, Mariusz
 
W Małopolsce kolej na dialog
   W dniu 23 października 2017 r. kolejowa „Solidarność” przeprowadziła pikietę protestacyjną przed budynkiem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.
Przebiegała ona pod hasłem „Lepsza kolej w Małopolsce”. Organizatorem jej była Regionalna Sekcja Kolejarzy NSZZ „Solidarność” w Krakowie (RSK), która przygotowała 8 postulatów. Zostały one zawarte w petycji i wręczone w trakcie pikiety Marszałkowi Jackowi Krupie.
W tym samym dniu odbywała się Sesja Sejmiku Wojewódzkiego, a jednym z punktów obrad (na wniosek RSK i Radnych PiS) była „Informacja Marszałka Województwa na temat organizacji kolejowych przewozów pasażerskich”.
Informacje przekazane radnym przez Marszałka, a później do mediów społecznościowych, prasy, radia i telewizji zmusiły Regionalną Sekcję Kolejarzy, niezgadzającą się z ich treścią, do zajęcia stanowiska w formie listu otwartego do radnych wojewódzkich z dnia 06.11.2017 r.
   Następnym etapem działań dotyczących organizacji kolejowych przewozów regionalnych w Małopolsce było posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (WRDS). Odbyło się ono dzięki staraniom m.in. Wojciecha Grzeszka, działającego w kierownictwie WRDS.
Rada skupia przedstawicieli: organizacji pracodawców, związków zawodowych, Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkiego.
   „Solidarność” reprezentowana była przez swoich stałych przedstawicieli: Wojciecha Grzeszka (przew. Regionu Małopolskiego), Jerzego Smołę i Adama Lacha (zastępcy).
Regionalną Sekcję Kolejarzy reprezentowali: Henryk Sikora i Ireneusz Dynowski. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele związków działających w Oddziale Małopolskim Przewozów Regionalnych.
W celu zapoznania obecnych z problematyką spotkania przedstawiono prezentacje.
   Pierwszą omówił Grzegorz Sapoń (Dyrektor Departamentu Transportu i Komunikacji w Urzędzie Marszałkowskim). Zawierała ona przekaz tożsamy z prowadzoną przez Marszałka i Zarząd województwa polityką, której głównym filarem rozwoju transportu zbiorowego jest kolej aglomeracyjna w oparciu o przewozy wykonywane przez Koleje Małopolskie (KMŁ, 100% udziałów w tej spółce ma UMWM).
Prezentacja zawierała stan obecny linii kolejowych obsługiwanych przez pociągi Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej (SKA1 Wieliczka – Balice, SKA2 Skawina – Miechów/Sędziszów i SKA3 Kraków – Tarnów) oraz plany uruchomienia połączeń w rejonie Nowego Sącza i Nowy Targ – Zakopane (koleje podhalańskie) oraz budowę nowych przystanków kolejowych w aglomeracji krakowskiej.
Innowacyjnym rozwiązaniem (w ramach jednego biletu) jest system przewozowy umożliwiający przewóz pasażerów autobusami z rejonu Gdowa i Świątnik Górnych do Wieliczki do przystanku kolejowego SKA1.
   Drugą prezentację przygotował i przedstawił Andrzej Siemieński (Dyrektor Oddziału Małopolskiego Przewozów Regionalnych).
Skoncentrował się w niej na warunkach, jakie stworzył organizator przewozów w województwie, czyli Marszałek, które faworyzują Koleje Małopolskie, zaniedbując zasady równej konkurencji pomiędzy przewoźnikami.
Prezentacja w sposób porównawczy obrazowała sytuację Kolei Małopolskich i Przewozów Regionalnych, ich pracę przewozową, dostępność do linii o największym potoku podróżnych, ilość i pojemność pociągów (ilość członów w pociągu, wagonów), które otrzymali od Marszałka przewoźnicy.
   W trakcie obrad odczytano list do WRDS od Arkadiusza Mularczyka (poseł PiS), który pomimo zaproszenia nie mógł uczestniczyć w posiedzeniu, gdyż w tym czasie brał udział w obradach Sejmu.
W liście Pan Poseł przytoczył kilka przykładów nierównego traktowania przewoźników przez Marszałka i negatywnie ocenił dotychczasowe działania organizatora przewozów regionalnych w Małopolsce i dyskryminowanie Spółki Przewozy Regionalne.
   W dyskusji uczestniczył m.in. Artur Kowalczyk (członek Zarządu Spółki Przewozy Regionalne), który stwierdził, że Przewozy Regionalne są w stanie przejąć od Kolei Małopolskich pracę przewozową i wykonają ją o ok. 10 mln zł. taniej.
Szczegóły dotyczące kosztów i dofinansowania obydwu przewoźników, które usłyszeli zebrani, jasno ukazują że przewoźnik Marszałka wcale nie jest tańszy, co było podstawą powstania Spółki Koleje Małopolskie.
   Poruszono również problem rozdziału taboru pomiędzy przewoźników (100% pociągów należy do Marszałka) oraz braku zaplecza technicznego do ich utrzymania, którego Koleje Małopolskie nie posiadają.
Samorząd Województwa Małopolskiego, ponosi w konsekwencji działalności obydwu przewoźników wyższe koszty niż w przypadku, gdyby funkcjonował jeden przewoźnik. Jest to przykład marnotrawienia publicznych pieniędzy z budżetu samorządu województwa.
   Na pytania przedstawicieli związków zawodowych (w tym również z „Solidarności”) odpowiadali Dyrektor Sapoń i Grzegorz Stawowy (Prezes KMŁ).

Z przedstawionych prezentacji i przytoczonych w trakcie dyskusji informacji wynika, że:
    • umowy na prowadzenie przewozów pasażerskich zostały podpisane z wyraźną preferencją jednego przewoźnika:
    • na 10 lat z opcją przedłużenia na kolejne 5 lat z Kolejami Małopolskimi,
    • na 3 lata z Przewozami Regionalnymi;
    • rozdział nowego taboru będącego własnością województwa Małopolskiego został dokonany ewidentnie tendencyjnie:
    • 100% do Kolei Małopolskich,
    • ok. 20% taboru potrzebnego do realizacji zleceń otrzymały Przewozy Regionalne;
    • dodatkowo Koleje Małopolskie otrzymały tabor najbardziej pojemny (pociągi wieloczłonowe);
    • praca przewozowa zlecana jest z tzw. „wolnej ręki” – bez procedury przetargowej (tryb nie konkurencyjny, jest sprzeczny z IV Pakietem kolejowym), która to gwarantuje równe prawa przewoźników oraz przejrzystość decyzji władzy publicznej, taki sposób przekazywania zleceń i tras powoduje, że Koleje Małopolskie otrzymały do obsługi linie o największym potoku podróżnych (najbardziej rentowne);
    • w 2017 r. Koleje Małopolskie otrzymały zlecenie w wys. 1,7 mln kilometrów, w 2018 r. nastąpiło zwiększenie zlecenia do 2,7 mln kilometrów (wzrost o 59 %),
Przewozy Regionalne w 2017 r. otrzymały zlecenie w wys. 4 mln kilometrów, a w 2018 r. otrzymały zlecenie na 3,5 mln kilometrów (spadek o ok. 12,5%), to porównanie dwóch lat jest przykładem ukazującym systematyczne przejmowanie przez Koleje Małopolskie pracy przewozowej i dążenie organizatora przewozów do całkowitego wyeliminowania Przewozów Regionalnych z Małopolski;
    • Spółka Koleje Małopolskie nie posiada żadnego własnego taboru, ani zaplecza technicznego do jego utrzymania i napraw, a pozyskiwanie personelu na stanowiska „kolejowe” odbywa się na zasadzie podkupywania pracowników od innych przewoźników;
    • poprzez zaniedbywanie kolejowych przewozów pasażerskich na obrzeżach województwa istnieje również problem nierównego traktowania mieszkańców Małopolski;
    • Spółka Przewozy Regionalne zadeklarowała przejęcie wykonywania pracy przewozowej od Kolei Małopolskich o ok. 10 mln. taniej niż ma to miejsce obecnie.

   Posiedzenie Rady tylko potwierdziło fakt faworyzowania Kolei Małopolskich i nierównego traktowania przewoźników oraz sukcesywne wypieranie Przewozów Regionalnych, co w konsekwencji prowadzi do całkowitego wyeliminowania tej spółki z terenu województwa małopolskiego.
Dotychczasowe działania Marszałka i Zarządu województwa w zakresie tworzenia tzw. „konkurencji dla dobra pasażerów” są pozorowane, gdyż dotychczasowe praktyki mające rzekomo obniżyć koszty funkcjonowania kolejowych przewozów pasażerskich w praktyce nie mają nic wspólnego z konkurencją.
   Pan Marek Piwowarczyk, Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, zaproponował, aby strony opracowały projekt stanowiska zawierającego wnioski z dyskusji, które mogłoby być przyjęte na następnym posiedzeniu Rady.
Henryk Sikora
fot. RSK Kraków


  Komentarze 2
  Dodaj swój komentarz
~
Copyright "Wolna Droga"
[X]
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.