"SEMAFOR": podjęliśmy próbę przekazywania na łamach "Semafora" informacji i wiadomości, które mamy nadzieję zainteresują naszych czytelników; informacji których nie znajdziecie na łamach oficjalnych dzienników....

WOLNA DROGA: Choć poszukiwanie prostych rozwiązań jest osadzone głęboko w podświadomości, a nieskomplikowany obraz rzeczywistości jest wygodny, nie zmusza do choćby chwilowej zadumy, do uświadomienia prawdy o traconym wpływie na własne losy, na otaczający świat - od poszukiwania prawdy nikt nas nie zwolni.

 
Piątek, 19 stycznia 2018 r.
Imieniny obchodzą: Marta, Henryk, Mariusz
 
Parę słów o certyfikacji
   Słowo certyfikacja zawitało już na dobre w branży kolejowej. Przez certyfikację rozumiemy proces uzyskiwania certyfikatu weryfikacji WE, który jest wydawany przez wybraną notyfikowaną jednostkę certyfikującą (NJC). Jest to możliwe jedynie w przypadku wydania pozytywnej decyzji certyfikacyjnej przed daną jednostkę, po przeprowadzeniu weryfikacji WE podsystemu.
Certyfikacja jest bardzo istotna dla kolejnictwa, ponieważ jest to proces potwierdzający interoperacyjność danego podsystemu, co przekłada się bezpośrednio na bezpieczeństwo systemu kolei.
   Dobrym przykładem jest skrajnia budowli, czyli zarys, w którym nie może znajdować się żadna budowla. Co jednak jeśli wykonawca ułożył źle tor na wiadukcie, naruszając przy tym skrajnie? Mogłoby to doprowadzić do bardzo poważnej katastrofy kolejowej. Jednak NJC w procesie weryfikacji WE na pewno wychwyciłaby taki błąd, który musiałby następnie zostać naprawiony i pociągi mogłyby przejeżdżać bezpiecznie.
Oczywiście przykład ten jest zdecydowanie przerysowany, aczkolwiek idealnie oddaje kwintesencję certyfikacji.
   Wiele podmiotów jest uprawnionych do złożenie wniosku o ocenę danego podsystemu do NJC, jednak z reguły robi to wykonawca. Do wniosku musi dołączyć dokumenty dotyczące realizowanego zadania. Gdy nie stwierdzono żadnych braków we wniosku oraz dokumentacji do niego załączonej, NJC przyjmuje wniosek i rozpoczyna proces weryfikacji WE podsystemu.
Proces ten polega na zweryfikowaniu projektu pod kątem wymagań Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności (TSI). Weryfikacji podlega również budowa, która jest dokonywana poprzez inspekcję oraz pomiary.
   Szczególny procesem certyfikacji jest ocena podsystemów zgodnie z „Listą Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w Sprawie Właściwych Krajowych Specyfikacji Technicznych i Dokumentów Normalizacyjnych, Których Zastosowanie Umożliwia Spełnienie Zasadniczych Wymagań Dotyczących Interoperacyjności Systemu Kolei” (Lista Prezesa). Ocena taka również podlega pod kompetencję NJC.
Zgodnie z art. 25d ustawy o transporcie kolejowym (Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, tj. z dnia 6 grudnia 2013 r. - Dz.U. z 2013 r., poz. 1594 z późn. zm.) w przypadku odstępstwa od stosowania TSI, konieczna jest ocena właśnie według wymogów określonych w Liście Prezesa.
Drugim przypadkiem, w którym konieczne jest zastosowanie „Listy Prezesa” jest podsystem sterowanie „urządzenia przytorowe”. Zgodnie z art. 25cb ust. 6 pkt. 4 ustawy o transporcie kolejowym, każdy z podsystemów musi zostać oceniony zarówno na podstawie TSI oraz „Listy Prezesa”. TSI CCT (Rozporządzenie Komisji UE 2016/919 w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie podsystemów „Sterowanie” systemu kolei w Unii Europejskiej) dotyczy tylko i wyłącznie systemów ERTMS/ETCS, natomiast większość projektów realizowanych na sieci kolejowej obejmuje inne systemy sterowania ruchem kolejowym (system ERTMS/ETCS obejmuje bardzo niewielki zakres polskiej sieci kolejowej).
Z tego też względu zadanie NJC ogranicza się tylko do weryfikacji zgodnie z Listą Prezesa.
   Certyfikacji jest obowiązkowa w przypadku budowy, modernizacji i odnowienia linii kolejowej, poza odstępstwami i innymi przypadkami określonymi w przepisach prawnych.
Z tego też względu proces ten towarzyszy każdej inwestycji na sieci kolejowej. Największy zarządca infrastruktury kolejowej w Polsce, czyli PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ceduje obowiązek certyfikacji na swoich wykonawców poprzez odpowiednie zapisy w Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia.
   Certyfikacja Infrastruktury Transportu Sp. z o. o. (CIT) jest właśnie takim podmiotem, który jako strona trzecia - niezależna i bezstronna - dokonuje oceny podsystemu na wniosek wykonawcy.
   Temat certyfikacji jest tematem obszernym i dlatego ten artykuł jest wstępem do serii informacji dotyczących tego zakresu.
W kolejnym parę słów o procesie powstawania i nabywania kompetencji przez jednostkę notyfikowaną.
Dr Dariusz Liszewski
fot. Maciej Skuza


  Komentarze 2
  Dodaj swój komentarz
~
Copyright "Wolna Droga"
[X]
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.