Portal dwutygodnika
[wpseo_breadcrumb]

Aktualności

Z Kaszub do Trójmiasta w wygodną podróż koleją

Podróżni z Kaszub szybciej dojadą do Trójmiasta z wygodnych, przebudowanych peronów. Dzięki drugiemu torowi zwiększy się przepustowość na trasie, na którą będzie mogło wyjechać więcej pociągów. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły przetarg na realizację prac budowlanych na linii kolejowej nr 201 Somonino – Gdańsk Osowa wraz z elektryfikacją linii kolejowej nr 229 na odcinku Glincz – Kartuzy. Inwestycja w zakresie linii nr 201 planowana jest do sfinansowania ze środków budżetu państwa, a dla linii nr 229 z programu FEnIKS.

PLK S.A. ogłosiły przetarg na realizację zadania pn. „Odcinek B – Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Somonino – Gdańsk Osowa w ramach projektu „Prace na odcinku Kościerzyna – Gdynia” wraz z elektryfikacją linii kolejowej nr 229 w ramach projektu „Prace na odcinku Glincz – Kartuzy – faza II”.

W zakres prac wchodzi modernizacja ponad 28 km linii nr 201, wraz z dobudową drugiego toru oraz elektryfikacją. Pozwoli to na zwiększenie przepustowości na trasie, na którą będzie mogło wyjechać więcej pociągów, w tym składy elektryczne, bardziej przyjazne środowisku. Podróżni wygodniej wsiądą do pociągów z przebudowanych, wyższych peronów na stacjach i przystankach Kiełpino Kartuskie, Borkowo, Żukowo, Żukowo Wschodnie, Pępowo Kartuskie i Rębiechowo. Będą dodatkowe miejsca parkingowe i stojaki rowerowe. Zapewniony zostanie wygodny dostęp do peronów dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się.

Przebudowane lub wyremontowane zostaną 54 obiekty inżynieryjne – mosty, wiadukty i przepusty. Nowy wiadukt kolejowy powstanie w Barniewicach, nad linią Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, a łatwiejszy dostęp do kolei zyskają podróżni dzięki budowie przejścia pod torami na stacji Żukowo Wschodnie oraz kładki nad torami na przystanku Żukowo. Oba obiekty zostaną wyposażone w windy. Poziom bezpieczeństwa na styku dróg z torami zwiększy się dzięki zabudowie nowych lub dodatkowych urządzeń na 2 przejazdach kolejowo-drogowych. Budowa nowego systemu sterowania ruchem kolejowym, w tym nastawni w Glinczu i Żukowie, zapewni sprawne i bezpieczne prowadzenie ruchu pociągów. W zakres zadania wchodzi także elektryfikacja odcinka linii kolejowej nr 229 Glincz – Kartuzy oraz linii nr 214 (Somonino – Kartuzy) w obrębie stacji Kartuzy wraz z aktualnie budowanym nowym odcinkiem tej linii o długości 3,2 km.

Modernizacja linii kolejowej z Bydgoszczy do Trójmiasta zapewni nową jakość podróżowania koleją mieszkańcom tej części woj. pomorskiego. Do stolicy regionu dojadą szybciej najbardziej ekologicznym środkiem transportu, jakim jest kolej. Realizacja inwestycji ma również duże znaczenie dla rozwoju portu morskiego w Gdyni, do którego będą mogły dojechać dłuższe i cięższe pociągi, które zabiorą więcej ładunków – powiedział Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Po zakończeniu wszystkich prac i pozyskaniu niezbędnych pozwoleń pociągi pasażerskie pojadą z prędkością do 140 km/h (obecnie do 120 km/h), a towarowe do 100 km/h (obecnie do 80 km/h). Skróci się czas podróży pociągiem regionalnym na odcinku Kościerzyna – Gdańsk Osowa o około 12 minut.

Rozpoczęcie prac planuje się po podpisaniu umowy z wykonawcą i zabezpieczeniu środków finansowych. Zakończenie zadania planuje się do końca 2027 r.

Modernizacja linii nr 201 wraz z liniami stycznymi poprawi połączenia pasażerskie Kaszub z Trójmiastem i Bydgoszczą. Umożliwi przewoźnikom przygotowanie lepszej oferty w połączeniach dalekobieżnych, regionalnych oraz aglomeracyjnych. Przyczyni się do lepszego skomunikowania z innymi środkami transportu.

Dobudowa torów poprawi przepustowość linii, po której będzie mogło kursować więcej pociągów pasażerskich i towarowych. Inwestycja poprawi warunki przewozu towarów do portu w Gdyni, zwiększy jego potencjał, co przełoży się na rozwój gospodarki Trójmiasta i całego regionu. Korzystnie wpłynie na rynek pracy oraz dochody mieszkańców i przedsiębiorców, przyczyniając się do rozwoju turystyki. Modernizacja linii nr 201 ma istotne znaczenie także w kontekście elektryfikacji trasy PKM oraz rozbudowy Portu Lotniczego w Gdańsku. Przeprowadzone inwestycje pozwolą obsłużyć więcej podróżnych.

Prace budowlane powiązane z projektem modernizacji trasy z Bydgoszczy do Trójmiasta prowadzone są od 2021 r. Aktualnie realizowane są prace na tzw. bajpasie kartuskim oraz linii nr 229 Glincz – Kartuzy wraz z budową nowego odcinka linii nr 214 w obrębie stacji Kartuzy. Zasadnicze prace na linii nr 201 będą realizowane w podziale na 7 kontraktów. Na pierwszy z nich, na odcinku Kościerzyna – Somonino, trwa procedura przetargowa wyboru wykonawcy prac. Na drugi, na odcinku Somonino – Gdańsk Osowa, przetarg został właśnie ogłoszony, a pozostałe przewidziano do ogłoszenia w 2024 r. Realizacja robót budowlanych przypadnie na lata 2024-2028.

(PKP PLK)

Kategoria:
Kaszub18