Portal dwutygodnika
[wpseo_breadcrumb]

Aktualności

PLK S.A. o inwestycjach i perspektywach 

Inwestycje kolejowe, Program Przystankowy, Kolej Plus oraz perspektywy rozwoju kolei w kolejnych latach – to główne tematy omawiane na panelu organizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas III Kongresu Rozwoju Kolei w Warszawie. W debacie wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Urzędu Transportu Kolejowego oraz Fundacji ProKolej.

Ireneusz Merchel, prezes zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., przewodził organizowanemu przez PLK S.A. panelowi pn. „Efekty działań inwestycyjnych i rozwojowych PKP Polskich Linii Kolejowych SA. Polska kolej: dostępna, atrakcyjna, konkurencyjna”. Głównym tematem debaty były konsekwentnie realizowane, zakrojone na szeroką skalę inwestycje w infrastrukturę kolejową, których efektem jest wzrost atrakcyjności, dostępności i konkurencyjności transportu kolejowego. Prezes Ireneusz Merchel przedstawił, co udało się osiągnąć w ramach największego w historii programu inwestycyjnego – Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku. Przedsięwzięcie o wartości prawie 77 mld zł, obejmujące ponad 240 projektów, dobiega końca. Będący zaś na końcowym etapie opracowania KPK do 2030 roku wskaże kolejne projekty do realizacji przez Spółkę w najbliższych latach. 

Podczas panelu omówiono kluczowe inwestycje w ramach „Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku” oraz „Rządowego Program budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025”. Podkreślono, że prace przy wielu projektach, na tak szeroką skalę, realizowane są przy jednoczesnym utrzymywaniu sprawnego i bezpiecznego ruchu pociągów pasażerskich i towarowych. W wyniku działań inwestycyjnych pociągi wracają na trasy, które przywracane są do eksploatacji w oczekiwanym przez podróżnych standardzie. 

W ramach debaty PLK S.A. rozmawiano także o nadchodzących wyzwaniach inwestycyjnych oraz kierunkach rozwoju kolei, które będą służyły dalszemu wzrostowi atrakcyjności i efektywności tego rodzaju transportu. Wszyscy uczestnicy debaty zgodnie przyznali, że zmiana jakościowa na polskiej kolei dostrzegana jest w każdym regionie kraju. Stale zwiększa się dostępność kolei co sprawia, że coraz więcej podróżnych wybiera właśnie kolej jako środek transportu do pracy, szkoły, ale także na wyjazdy turystyczne. Zdaniem panelistów nie ulega wątpliwości, że w celu utrzymania tendencji wzrostowej, konieczne jest kontynuowanie inwestowania w modernizację infrastruktury kolejowej, ze wsparciem m. in. instytucji rządowych. 

Przedstawiciele PLK S.A. uczestniczyli także w debacie „Rozwój i unowocześnianie kolei: wielkie inwestycje i nowe rozwiązania”. Podczas panelu dyskutowano m. in. o tym, jak synergia inwestycji kolejowych przekłada się na korzyści dla pasażerów i klientów biznesowych. Poruszono temat nowoczesnych technologii oraz rozmawiano o perspektywach rozwoju polskiej kolei do 2030 r.

(PKP PLK)

Kategoria:
rozwój13