Portal dwutygodnika
[wpseo_breadcrumb]

Aktualności

PKP CARGO INTERNATIONAL – od 70 lat na rynku

 

PKP CARGO INTERNATIONAL, spółka z Grupy PKP CARGO, czołowego operatora logistycznego w Europie, obchodzi 70. rocznicę powstania.

W tym roku mija 70 lat od chwili, gdy dekretem czechosłowackiego Ministerstwa Paliw i Energetyki z 1 stycznia 1952 r. zostało założone przedsiębiorstwo Ostravskokarvinský revír, doprava (OKR – Doprava). Przypomnijmy ważne etapy z życia firmy, która funkcjonuje teraz pod nazwą PKP CARGO INTERNATIONAL. 

Przedsiębiorstwo OKR – Doprava powstało w celu zapewnienia zarządzania oraz konserwacji regionalnych linii kolejowych, a w szczególności do wykonywania przewozów kolejowych na Linii Górniczej. Kolejnymi czynnościami, nierozłącznie związanymi z kolejnictwem, były naprawy i konserwacja regionalnych linii kolejowych zagłębia. W roku 1955 do transportu kolejowego dołączył też towarowy transport samochodowy.

W drodze prywatyzacji przedsiębiorstwa, w styczniu 1994 r. powstała spółka OKD, Doprava, która płynnie nawiązuje do tradycji przewozów na Linii Górniczej. O rok później spółka uzyskała licencję na wykonywanie przewozów kolejowych na krajowych liniach kolejowych i mogła w ten sposób realizować transporty również poza terenem Zagłębia Ostrawsko-Karwińskiego.

Rok 2004 był dalszym przełomowym okresem, ponieważ właśnie wtedy odbył się pierwszy transgraniczny przejazd pociągu z Czech do Polski, a o trzy lata później został uruchomiony kontenerowy terminal w Paskowie, który jest jednym z kluczowym punktów tranzytowych w ramach intermodalnych przewozów w Europie. 

W roku 2007 spółka stała się członkiem międzynarodowej Grupy New World Resources Transportation z siedzibą w Amsterdamie. Kolejnymi krokami była też akwizycja spółki VIAMONT Cargo w roku 2008, a o rok później zakup firmy OKD, Rekultivace, która została przemianowana na AWT Rekultivace i do dziś nadal działa w Grupie pod tą nazwą.

W roku 2010 doszło do zmiany nazwy spółki z OKD, Doprava na Advanced World Transport, a cała organizacja zaczęła działać pod nową nazwą Grupa AWT.

Istotnym kamieniem milowym był rok 2015, kiedy to Advanced World Transport stała się członkiem Grupy PKP CARGO, czołowego operatora logistycznego i przewoźnika kolejowego w UE. W roku 2019 doszło do zmiany nazwy spółki z AWT na PKP CARGO INTERNATIONAL. Nowa wspólna nazwa wszystkich spółek Grupy ma lepiej oddawać charakter ich działalności na rynku międzynarodowym oraz wskazywać na ścisłe połączenie z Grupą PKP CARGO.

Grupa PKP CARGO INTERNATIONAL ma swoje początki w tradycyjnych i powszechnie uznanych spółkach, dzięki którym dysponuje rozległym know-how, opartym o 70 lat doświadczeń i zaufanie swoich klientów. W ubiegłych dekadach spółki te były nie tylko częścią istotnych zmian w transporcie towarowym, ale bardzo często i ich motorem – zarówno, kiedy chodziło o budowanie i rozwój nowoczesnych bocznic kolejowych, jak i o wykonywanie transportu kombinowanego. Największym skarbem i kapitałem spółki byli i są nasi pracownicy, którzy stoją za wszystkimi sukcesami, które stały się naszym udziałem w czasie naszej bogatej historii – mówi Dariusz Seliga, Prezes Zarządu PKP CARGO S.A. i PKP CARGO INTERNATIONAL.

– PKP CARGO INTERNATIONAL jest dziś synonimem solidnego, nowoczesnego i niezawodnego towarowego transportu kolejowego i logistyki w Europie Środkowej i Wschodniej. Republikę Czeską stale widzimy jako serce naszego biznesu. Europa Środkowa i Wschodnia jest dla nas jednak bazą, na której jesteśmy kluczowymi partnerami dla miejscowych, wielkich firm przemysłowych, z którymi nadal wzrastamy i rozwijamy się, na przykład na południu Europy “ – zaznacza Michal Kubíček, Członek Zarządu PKP CARGO INTERNATIONAL.

Grupa w krótkim okresie rozwinęła się do takiej wielkości i zakresu działania, który stawia ją na międzynarodowym poziomie. Przy tym stale utrzymuje wysoką efektywność i elastyczność w świadczeniu usług. 

– Jesteśmy przekonani, że do transportu szeregu towarów masowych takich jak węgiel, stal albo części samochodowe, kolej jest najlepszą alternatywą w stosunku do transportu drogowego. Jesteśmy przekonani, że nasi klienci zasłużyli na kompleksowe i inteligentne transportowo-logistyczne rozwiązania pod klucz, które możemy im zaproponować. Wierzymy w przyszłość transportu kolejowego i kombinowanego i jesteśmy przygotowania do bycia nadal liderem zmian, których potrzebuje nasza branża. W związku z tym z prawdziwą przyjemnością chciałbym podziękować wszystkim aktualnym i byłym pracownikom za ich pracę dla spółki, a naszym klientom za długoletnie zaufanie – dodał Dariusz Seliga.

W tym roku również spółka AWT Rekultivace z Grupy PKP CARGO INTERNATIONAL świętuje jubileusz – 60 lat od swojego powstania.

(PKP CARGO INTERNATIONAL)

Kategoria:
tau12