Portal dwutygodnika
[wpseo_breadcrumb]

Aktualności

Kolej na naukę: Konkurs PKP Intercity rozstrzygnięty

Konkurs „Kolej na naukę – #IC2030” to wyzwanie postawione przez PKP Intercity osobom otwartym na innowacje – studentom i kadrom naukowym uczelni, a także przedstawicielom jednostek badawczych, wchodzących w skład start-upów. W ten sposób narodowy przewoźnik dał szansę zaistnienia młodym naukowcom i dowiódł swojej otwartości na nowoczesne rozwiązania.

Konkurs został ogłoszony w marcu tego roku. Zgłaszane projekty musiały spełniać wytyczne zwarte w regulaminie. Przede wszystkim proponowane rozwiązania należało połączyć z zadaniami zawartymi w strategii PKP Intercity. Zakres poszczególnych zagadnień wyznaczały tematy:

  • Wykorzystanie sztucznej inteligencji w pasażerskim transporcie kolejowym,
  • Kolej – najbardziej ekologiczny środek transportu zbiorowego,
  • Wygoda i bezpieczeństwo podróży koleją,
  • Zakup biletu – początek wspaniałej podróży.

Zgłoszone pomysły oceniano na podstawie kryteriów: spójności merytorycznej, korzyści wprowadzenia w życie proponowanego rozwiązania, innowacyjności i oryginalności. Równie ważny był aspekt wpływu na środowisko naturalne i społeczeństwo oraz możliwość skalowania rozwiązania i koszt jego wdrożenia. Dodatkowo punktowana była gotowość do współpracy z PKP Intercity we wdrożeniu zgłoszonej inicjatywy projektowej, na odrębnie ustalonych warunkach. Zgłoszone do konkursu projekty oceniała kapituła, w skład której weszli przedstawiciele różnych obszarów merytorycznych PKP Intercity.

– Przyznane nagrody na pewno laureaci konkursu wykorzystają z pożytkiem dla swojej kariery zawodowej i naukowej, a sam fakt zdobycia nagrody ich zdopinguje do dalszej wytrwałej pracy. Już teraz laureaci mogą się poszczycić nie tylko sukcesem swoich innowacyjnych pomysłów, ale też wpływem jaki w ten sposób mogą mieć na udoskonalanie i unowocześnianie polskiej kolei. Jesteśmy otwarci na współpracę ze środowiskiem akademickim, czego dowodem są nasze partnerskie porozumienia z politechnikami, ale też właśnie takie inicjatywy jak konkurs „Kolej na naukę – #IC2030” – mówi Tomasz Gontarz, Wiceprezes Zarządu PKP Intercity.

Laureaci innowacyjności

W konkursie Kolej na Naukę #IC2030 I miejsce zdobył projekt: Solarny system wspomagania energetycznego wagonów pasażerskich. Dotyczy on zastosowania paneli fotowoltaicznych na dachach wagonów, w celu zmniejszenia zużycia energii elektrycznej pobieranej z sieci trakcyjnej. Autorami rozwiązania są Dorota Zawadzka i Krzysztof Swałdek z Katedry Pojazdów Szynowych i Transportu Politechniki Krakowskiej. Głowna nagroda to 15.000 złotych.

II miejsce zostało przyznane projektowi: Kolej na smart – planning! Prezentuje on pomysł optymalizacji zarządzania skomunikowaniami przy wykorzystaniu metod uczenia maszynowego oraz usprawnienia informacji pasażerskiej. Umożliwia przekierowywanie podróżnych do innych pociągów w przypadku opóźnień. Autorami projektu są Jan Mieszko Parszewski i Adam Sulik z Uniwersytetu Pomorskiego i z Politechniki Warszawskiej. Przyznana nagroda to 10.000 złotych.

III miejsce przypadło projektowi: Bezpieczna podróż nie tylko na torach. W projekcie zaproponowano funkcję samodzielnego potwierdzania swojej tożsamości przez pasażera (self-check in) w aplikacji mobilnej PKP Intercity przy wykorzystaniu uwierzytelnienia w aplikacji m-Obywatel. Autorem rozwiązania jest Mateusz Kowalski ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Nagroda to 5.000 złotych.

Współpraca PKP Intercity ze środowiskiem naukowym

PKP Intercity rozwija współpracę z uczelniami w Polsce, aby w pełni korzystać z potencjału środowiska naukowego i polskich studentów. Spółka zawarła umowy o współpracy naukowo-technicznej z uczelniami, które posiadają wieloletnią tradycję kształcenia dla branży kolejowej.

W gronie partnerów PKP Intercity są m.in. Politechnika Krakowska, Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Śląską, Politechnika Gdańska, Wojskowa Akademia Techniczna oraz uczelnie kształcące w branżach kluczowych dla rozwoju kolei. Współpraca odbywa się w formie konferencji, seminariów, warsztatów oraz sympozjów, jak również staży dualnych i studiów podyplomowych.

(PKP Intercity)

Kategoria:
nauka21