Portal dwutygodnika
Strona główna Aktualności Bezpieczny piątek

Aktualności

Bezpieczny piątek

W wakacje kolejarze prowadzą, w ramach prowadzonej od roku 2005 Kampanii Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się i żyj” kolejną akację „Bezpieczny Piątek”, w ramach której przypominają użytkownikom dróg, kierowcom, rowerzystom, pieszym, jak należy zbliżać się i przekraczać przejazdy kolejowo-drogowe, by podróżujący pociągami i użytkownicy dróg byli bezpieczni. Te akcje są przeprowadzane, co oczywiste, z funkcjonariuszami policji i straży ochrony kolei.

Akcję „Bezpieczny Piątek” przeprowadzono ostatnio w całej Polsce w dniu 26 lipca br. Na Dolnym Śląsku taką akcję przeprowadzono na przejeździe przy ulicy Wiejskiej w Oławie.

Przejazd ten został wybrany do przeprowadzenia tej akcji ze względu na duże obciążenie ruchem oraz dochodzących tam często uszkodzeń urządzeń zabezpieczających, powodowanych przez nieostrożnych kierowców. Akcję przeprowadzili pracownicy wrocławskiego Zakładu Linii Kolejowych PKP PLK, przy wsparciu funkcjonariuszy SOK. W zdarzeniu uczestniczyli też gospodarze terenu: Zbigniew Gzik – Dyrektor Zakładu Linii Kolejowych we Wrocławiu PKP PLK S.A.; Bożena Łopuszyńska – Koordynatorka Akcji Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się i żyj” w Zakładzie Linii Kolejowe we Wrocławiu; Adam Siudziński – Naczelnik Sekcji Eksploatacji Wrocław Brochów; Waldemar Godlejewski – Zastępca Naczelnika Sekcji ISE Wrocław Brochów ds. automatyki i telekomunikacji. Obecni byli również funkcjonariusze Policji i SOK.

W ramach akcji kierowcom wręczano też ulotki zawierające informację o projekcie „Żółta Naklejka PLK”, czyli najważniejsze informację o przejeździe kolejowo-drogowym.

Warto przy tym podkreślić, że akcje prowadzone przez Spółkę PKP PLK S.A., w ramach Kampanii Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się i żyj” są nie tyko potrzebne, ale wręcz konieczne. Świadczą o tym statystyki, według który aż 99% wypadków na przejazdach powodowanych jest niewłaściwym zachowaniem użytkowników.

Wynika to, moim zdaniem, nie tylko z brawury, często głupoty, ale również z braku znajomości Kodeksu Drogowego w którym:

Art. 28.: brzmi następująco:

  1. Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejazdu kolejowego oraz przejeżdżając przez przejazd, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność. Przed wjechaniem na tory jest on obowiązany upewnić się, czy nie zbliża się pojazd szynowy, oraz przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności, zwłaszcza jeżeli wskutek mgły lub z innych powodów przejrzystość powietrza jest zmniejszona.
  2. Kierujący jest obowiązany prowadzić pojazd z taką prędkością, aby mógł go zatrzymać w bezpiecznym miejscu, gdy nadjeżdża pojazd szynowy lub gdy urządzenie zabezpieczające albo dawany sygnał zabrania wjazdu na przejazd.

Kierowcy te zalecenia najwyraźniej ignorują, o czym świadczą zanotowane tylko w miesiącu lipcu wypadki na przejazdach w poziomie szyn, nawiasem mówiąc komentowane na forach w zdecydowanej większości przez totalnych ignorantów.

Miesiąc lipiec w ogóle obfitował w wypadki na przejazdach, o których informacje w mediach pojawiały się niemal codziennie.

Tu trzeba podkreślić z uznaniem, że kwestie związane z poprawą bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych wciąż leżą na uwadze Spółki PKP PLK. Świadczy o tym też fakt podjęcia wspólnie z Inspektoratem Transportu Drogowego budowy fotoradarów na przejazdach. Zwiększy to niewątpliwie wykrywalność naruszenia zasad bezpieczeństwa przez użytkowników dróg na przejazdach w poziomie szyn.

Dbałość o bezpieczeństwo na przejazdach, to również budowa nowych urządzeń na przejazdach, odnawianie jezdni, a jest to efekt realizacji projektu za 250 mln zł, współfinansowanego z POIiS. Na terenie Dolnego Śląska projekt obejmuje 21 przejazdów na ponad 26 mln zł. Dolnośląskie skrzyżowania m.in. w Bolesławicach, Stanowicach, Strzegomiu i Międzyrzeczu są już dogodniejsze dla kierowców. Przejazdy są także przebudowywane m.in. w ramach modernizacji linii Legnica – Rudna Gwizdanów.

W województwie dolnośląskim jest 1072 przejazdów i przejść kolejowych. To jest 9% wszystkich przejazdów w kraju. Na terenie Wrocławia są 62 przejazdy. Każdy z tych obiektów jest zabezpieczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przy właściwym zachowaniu kierowców oraz pieszych, gwarantuje bezpieczeństwo przy przekraczaniu torów.

Konsekwencją wypadku na torach, oprócz tragedii osobistej i rodzinnej, są poważne komplikacje w ruchu pociągów. Szlak, na którym dochodzi do zdarzenia, na czas czynności policyjno-prokuratorskich jest wyłączony z ruchu. Opóźnienie dotyczy nie tylko pociągu,
który uczestniczył w zdarzeniu, ale również powoduje opóźnienia „wtórne” innych pociągów, pasażerskich i towarowych.

Takim działaniom należy tylko przyklasnąć i oczekiwać, że w świadomości kierujących pojazdami zakorzeni się konieczność przestrzegania zapisów Kodeksu Drogowego, a szczególnie zapisu Art. 28.

Zygmunt Sobolewski

Kategoria: ,
dav