Portal dwutygodnika
[wpseo_breadcrumb]

Aktualności

Odbiór nowej lakierni na terenie bocznicy kolejowej PKP Intercity Warszawa Olszynka Grochowska

Prace budowlane nad nową lakiernią na terenie bocznicy kolejowej Warszawa Olszynka Grochowska dobiegły końca. Zamówiona w 2020 roku lakiernia poprawi tempo napraw pojazdów szynowych oraz istotnie zmniejszy ilość zanieczyszczeń wydalanych do środowiska naturalnego. Wartość zamówienia wyniosła blisko 3,5 mln zł brutto. Wykonawcą lakierni była spółka Sosnowski sp. z o.o. sk.

Zostały zakończone właśnie prace budowlane i prowadzone są przez PKP Intercity procedury odbiorowe inwestycji związanej z budową kabiny do lakierowania i suszenia pojazdów szynowych. Obiekt zlokalizowany jest na terenie bocznicy kolejowej Warszawa Olszynka Grochowska. Wkrótce instalacja zostanie przekazana do eksploatacji przez PKP Intercity Remtrak.

– Inwestycja zrealizowana przez PKP Intercity stanowi kolejny krok do umacniania pozycji PKP Intercity Remtrak na rynku napraw taboru kolejowego. Stałe podnoszenie jakości wykonywanej pracy, lepsze jej warunki to główne cele jakie stawiamy sobie i spółce z naszej grupy kapitałowej. Lakiernia jest obiektem niezwykle nowoczesnym, który udało się wkomponować w istniejący już budynek hali przy zachowaniu ciągłości prac tam prowadzonych –  mówi Krzysztof Świerczek, członek zarządu PKP Intercity.

Inwestycja umożliwi lakierowanie i suszenie pojazdów szynowych (w tym np. po naprawach awaryjnych), wykonanie prac w zakresie lakierowania zdemontowanych elementów umieszczonych na wózkach lub stojakach lakierniczych oraz podniesie jakość kładzionej warstwy lakieru, a co za tym idzie poprawi się wygląd pojazdów lub elementów po naprawie i podczas eksploatacji.

– Za nami kolejna udana inwestycja w rozwój PKP Intercity Remtrak. Nowa lakiernia była kluczowa i znacznie usprawni działania spółki a narodowy przewoźnik z pewnością na tym skorzysta. Z każdym rokiem rośnie liczba wagonów, jakie powierzane są w nasze ręce i jestem przekonany, że przy obecnym tempie realizowanych inwestycji tych zleceń będzie coraz więcej – mówi Witold Bawor, prezes zarządu PKP Intercity Remtrak.

Nowa lakiernia pozwoli na poprawę efektywności i jakości realizowanych prac lakierniczych, poprzez ograniczenie zanieczyszczeń przedostających się do przestrzeni roboczej. Tym samym znacznemu polepszeniu ulegną warunki bezpieczeństwa oraz higieny pracy. Dzięki nowej lakierni możliwe będzie dotrzymanie obowiązujących standardów stosowanych w procesach malowania i lakierowania. Kabina zagwarantuje zatrzymanie lotnych zanieczyszczeń chemicznych powstających w procesie lakierniczym, które nie powinny wydostawać się poza warsztat, dzięki czemu zmniejszy się negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne.

W skutek poczynionej inwestycji możliwe będzie skrócenie czasu potrzebnego na wykonanie prac i tym samym zwiększenie liczby napraw w Warszawie. Nowa lakiernia znacząco ograniczy także zagrożenie pożarowe poprzez zastosowanie wentylatorów wysokiej wydajności i zabezpieczeń technicznych w poszczególnych fazach pracy stanowiska.

 

Współpraca narodowego przewoźnika z PKP Intercity Remtrak

Narodowy przewoźnik kontynuuje wspólne działania z PKP Intercity Remtrak. W latach 2015-2022 Remtrak zrealizował dla PKP Intercity aż 4.630 zleceń. We wrześniu tego roku spółki podpisały kolejną umowę, tym razem na wykonanie napraw okresowych 330 wagonów. W ramach kontraktu strony uzgodniły także zasady okresowych przeglądów, zapewniających wysoką sprawność wagonów. Modernizacja realizowana będzie m.in. w zakładach w Idzikowicach, a wartość umowy wynosi 214 mln zł netto.

(PKP Intercity)

Kategoria:
lakier21