Portal dwutygodnika
[wpseo_breadcrumb]

Aktualności

Kolej Plus: coraz bliżej powrotu kolei pasażerskiej do Bełchatowa

Bełchatów odzyska kolejowe połączenie pasażerskie z Łodzią. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę na projekt modernizacji i elektryfikacji linii kolejowej na odcinku Piotrków Trybunalski – Bełchatów z wydłużeniem do Bogumiłowa. Warte 15,5 mln zł prace projektowe finansowane są z Rządowego Programu Kolej Plus.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę z firmą TPF sp. z o.o., która opracuje dokumentację projektową dla przebudowy linii kolejowej Piotrków Trybunalski – Bełchatów – Bogumiłów. Mieszkańcy Bełchatowa zyskają szybkie i dogodne połączenie kolejowe z Łodzią. Szacuje się, że po modernizacji i elektryfikacji czas przejazdu wyniesie około 1 h 25 min.

Korzystną zmianę zapewni przebudowa linii z Piotrkowa Trybunalskiego przez Bełchatów do Zarzecza (nr 24) oraz budowa nowego odcinka linii z Zarzecza do Bogumiłowa. Obecnie do Bełchatowa dojeżdżają jedynie pociągi towarowe. Kolej obsługuje największe w Polsce zagłębie paliwowo-energetyczne, Kopalnię Węgla Brunatnego „Bełchatów” oraz Elektrownię Bełchatów.

W ramach projektu przebudowane zostaną ok. 34 km jednotorowej linii kolejowej nr 24 na odcinku Piotrków Trybunalski – Bełchatów – Zarzecze oraz wybudowany ok. 7 km odcinek między Zarzeczem a Bogumiłowem. Trasa zostanie zelektryfikowana, dzięki czemu przewoźnicy będą mogli wykorzystywać nowoczesne, ekologiczne pojazdy i tym samym przygotować lepszą ofertę dla podróżnych.

Mieszkańcy zyskają dostęp do kolei dzięki odbudowie przystanku w Bełchatowie oraz budowie nowych przystanków o roboczych nazwach: Wola Krzysztoporska, Korczew, Kurnos, Zarzecze, Trząs oraz Bogumiłów. Obiekty zostaną wyposażone w wiaty, ławki, jasne oświetlenie i dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Odpowiednia wysokość peronów ułatwi wsiadanie i wysiadanie z pociągu.

Wartość podpisanej umowy na prace projektowe i przyszły nadzór autorski to 15,5 mln zł. Dokumentacja ma być gotowa w I kw. 2026 r. Prace budowlane zaplanowano na lata 2027-2029.

Program Kolej Plus

Z Programu Kolej Plus do realizacji zakwalifikowano 35 inwestycji zgłoszonych przez samorządy 11 województw. Projekty obejmują miasta powyżej 10 tys. mieszkańców, które nie mają obecnie pasażerskich połączeń kolejowych lub połączenia wymagają usprawnienia. Dzięki realizacji Kolei Plus ok. 1,5 mln ich mieszkańców zyska lepszy dostęp do kolei pasażerskiej.

Projekty w Programie obejmują:

  • 12 projektów dot. rewitalizacji linii na łączną długość ok. 372 km;
  • 13 projektów dot. odbudowy lub rozbudowy linii na łączną długość ok. 484 km;
  • 7 projektów dot. budowy nowych linii na łączną długość ok. 189 km;
  • 3 projekty dokumentacyjne dotyczące ok. 183 km linii kolejowych.

Podstawowe warunki realizacji inwestycji w ramach Programu:

  • zapewnienie współfinansowania w wysokości co najmniej 15 proc. kosztów kwalifikowalnych przez podmioty zgłaszające i współfinansowania kosztów niekwalifikowalnych (gdy dotyczy);
  • przedłożenie deklaracji organizatora przewozów dla połączenia – min. 4 pary pociągów przez co najmniej 5 lat;
  • zawarcie umowy na realizację inwestycji pomiędzy wnioskodawcą a PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Program Kolej Plus zaplanowano do realizacji do 2029 r. Jego realizacja wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców i wzrost atrakcyjności wielu regionów. Będący pod egidą Ministerstwa Infrastruktury Program jest wart ok. 13,3 mld zł, w tym 11,2 mld zł stanowią środki budżetu państwa i ok. 2 mld zł środki jednostek samorządu terytorialnego. Program przyczyni się do eliminowania wykluczenia komunikacyjnego poprzez zapewnienie lepszego dostępu do najbardziej ekologicznego środka transportu zbiorowego – kolei.

(PKP PLK)

(Fot. Nieczynny przystanek Bełchatów Miasto)

Kategoria:
Be³cha16