Portal dwutygodnika
Strona główna W numerze

W numerze

mam15

Krzysztof Mamiński szefem Międzynarodowego Związku Kolei

 

Zgromadzenie ogólne Międzynarodowego Związku Kolei (UIC) jednomyślnie wybrało Krzysztofa Mamińskiego prezesa PKP S.A. na stanowisko prezesa UIC.

UIC, Międzynarodowy Związek Kolei – organizacja zrzeszająca przedsiębiorstwa zajmujące się transportem kolejowym i reprezentująca je na arenie międzynarodowej. Organizację utworzono w 1922 r.
UIC, to organizacja zajmująca się promowaniem transportu kolejowego na całym świecie skutecznie reagująca na wszelkie wyzwania związane z mobilnością i zrównoważonym rozwojem.
Misją UIC jest ułatwianie współpracy międzynarodowej między poszczególnymi członkami i dzielenie się najlepszymi rozwiązaniami. Promowanie interoperacyjności oraz opracowywanie i publikowanie rozwiązań problemów związanych z systemem kolejowym. Proponowanie nowych sposobów na poprawę wydajności technicznej transportu kolejowego, obniżenie kosztów i zwiększenie konkurencyjności.
UIC jest stowarzyszeniem zajmującym się współpracą techniczną między kolejami, koordynując pozycję sektora, negocjując ewoluujące relacje z branżą zaopatrzeniową oraz badając i rozwijając potrzeby w celu pełnego wykorzystania potencjalnego zainteresowania przedsiębiorstw kolejowych.
Członkowie są regularnie informowani o kluczowych zmianach, którymi zajmuje się UIC i które wpływają na ich działalność. Umożliwia to Członkom przewidywanie zmian regulacyjnych i technicznych oraz skuteczną i sprawną integrację ich z własnymi biznesowymi procesami operacyjnymi. (Źródło:uic.org)

„Wybór mojej kandydatury na stanowisko przewodniczącego UIC traktuję jako duże wyróżnienie, ale przede wszystkim ogromną odpowiedzialność i wyraz uznania za dotychczasową działalność – nie tylko moją, jako menadżera z kilkuletnim stażem, ale także tysięcy kolejarzy i innych osób zaangażowanych na co dzień w rozwój kolei”- powiedział po wyborze na szefa UIC Krzysztof Mamiński.

Krzysztof Mamiński pracę na kolei rozpoczął w 1980 r., w Ośrodku Informatyki CDOKP w Warszawie. Od 1990 r. był członkiem Komisji Krajowej „Solidarności”, pełnił m.in. funkcję przewodniczącego Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ „Solidarność” i przewodniczącego Sekretariatu Transportowców związku.
W latach 1998-2002 zasiadał w zarządzie Polskich Kolei Państwowych, odpowiadając za restrukturyzację i sprawy pracownicze. Od 2001 do 2012 roku był prezesem Związku Pracodawców Kolejowych, a od 2002 do 2012 roku spółki zależnej PKP – Natura Tour. W latach 2012-2013 był pełnomocnikiem zarządu PKP S.A. ds. dialogu społecznego w Grupie PKP, a przez następne trzy lata – prezesem przedsiębiorstwa z Grupy PKP CS Szkolenie i Doradztwo. Następnie od kwietnia 2016 r. pełnił funkcję prezesa zarządu Przewozów Regionalnych. W marcu 2017 r. objął stanowisko prezesa zarządu PKP S.A. (Źródło: Wikipedia)
„aw”