Portal dwutygodnika
Strona główna W numerze Uhonorowano dziennikarzy „Wolnej Drogi”

Poza koleją

Uhonorowano dziennikarzy „Wolnej Drogi”

Jak wiadomo młyny historii mielą wolno, ale sprawiedliwie. Cieszyć może fakt, że w ostatnim czasie coraz częściej doceniane są zasługi osób, które w czasach PRL walczyły o prawa człowieka.

Byli to bezimienni bohaterowie, działający na różnych frontach i w różnym zakresie, najczęściej aktywni członkowie nielegalnych organizacji, które stawiały sobie za cel odzyskanie przez Polskę niepodległości i suwerenności. Trzeba o nich pamiętać, bo były to lata, kiedy dawny system trzymał się jeszcze dość mocno, a taka działalność bardzo realnie groziła aresztowaniem, pobiciem przez „nieznanych sprawców” czy też innymi represjami.

Warto doceniać takie postawy zarówno te heroiczne, jak mniej widowiskowe, a bardziej codzienne – bo dzięki nim dziś możemy żyć w wolnym i niepodległym państwie. Dobrze, że obecne władze Rzeczpospolitej uważają za swój obowiązek uhonorowanie tych osób, dbając w ten sposób nie tylko o poszerzenie wiedzy historycznej na konkretnych przykładach, ale i prezentując te sylwetki pokoleniu, które urodziło się już w wolnej Polsce i nie wie czym tak naprawdę jest zniewolenie.

20 października, podczas tegorocznych obchodów Rocznicy Głodówki Kolejarzy we Wrocławiu, w historycznej Hali Lokomotywowni, minister – sekretarz stanu Błażej Spychalski, w imieniu Prezydenta RP wręczył odznaczenia osobom biorącym wówczas udział w głodówce, działaczom opozycji niepodległościowej z lat 1980-1989.

Zygmunt Sobolewski

W gronie odznaczonych Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości znalazł się wieloletni członek redakcji, współtwórca niezależnego pisma „Semafor”, którego kontynuatorem jest Dwutygodnik „Wolna Droga”, z-ca redaktora naczelnego kol. Zygmunt Sobolewski.

Należy podkreślić, że odznaczenie to jest przyznawane obywatelom polskim w okresie trwania Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej jako dowód wdzięczności za ich działania na rzecz przemian demokratycznych oraz wyróżnienie za postawę i osiągnięcia, którymi także współcześnie przyczyniają się do rozwoju naszej Ojczyzny.

Miesiąc później, 18 listopada w Bydgoszczy, w reprezentacyjnych wnętrzach Hotelu „Pod Orłem”, miała miejsce uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności. Jest to odznaczenie ustanowione przez Sejm 5 sierpnia 2010 roku, przyznane po raz pierwszy z okazji obchodów 35. rocznicy protestów społecznych w Radomiu. Krzyż ten nadawany jest przez Prezydenta RP, na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej działaczom opozycji, którzy byli prześladowani za swą postawę, zaangażowanie i prowadzoną działalność dążącą do uwolnienia Polski od dyktatury komunistycznej.

W spotkaniu udział wziął dyrektor Oddziału IPN w Gdańsku prof. Mirosław Golon, obecny był także wicewojewoda kujawsko-pomorski Józef Ramlau i rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Jacek Woźny. W imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudy Krzyże Wolności i Solidarności wręczył Jan Baster, zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.

Miło nam donieść, że w gronie uhonorowanych znalazł się także członek naszej redakcji – kol. Aleksander Wiśniewski, który… w połowie lat osiemdziesiątych aktywnie działał w podziemnych strukturach NSZZ „Solidarność”. Brał czynny udział w protestach i manifestacjach organizowanych w Bydgoszczy i Gdańsku, udostępniał swoje mieszkanie do spotkań konspiracyjnych, a także przechowywał zebrane środki finansowe na pomoc osobom uwięzionym i ich rodzinom. Dostarczał materiały w tym znaczne ilości papieru do drukowania nielegalnej prasy. w której również sam publikował. Kolportował na terenie Bydgoszczy i okolic wydawnictwa związkowe, prasę i ulotki. Na terenie jednej z bydgoskich parafii prowadził nielegalne spotkania działaczy… (na podstawie Biogramu IPN)

Przyznane odznaczenia kol. Zygmuntowi Sobolewskiemu i Aleksandrowi Wiśniewskiemu cieszą tym bardziej, że są kolejnym dowodem uznania dla zasług i osiągnięć przedstawicieli naszego zespołu redakcyjnego. Stąd też prócz uczucia niewątpliwej dumy i satysfakcji chcielibyśmy choć w niewielkim stopniu traktować je jako wyraz uznania dla pracy całego naszego zespołu.

Mamy świadomość, że na sukces Polski pracujemy wszyscy, dlatego również wspólnie dzielimy radość, gdy ów trud jest zauważany i doceniany. Wierzymy też, że za pośrednictwem „Wolnej Drogi” możemy w nim Państwu na co dzień towarzyszyć.

Kolegom Zygmuntowi i Aleksandrowi serdecznie gratulujemy.

Redaktor Naczelny z Zespołem

Kategoria: