Portal dwutygodnika
Strona główna W numerze O bezpieczeństwie na przejazdach kolejowo-drogowych

Poza koleją

O bezpieczeństwie na przejazdach kolejowo-drogowych

Katarzyna Kucharek, prezes zarządu Fundacji Grupy PKP, uczestniczyła w 22. Plenarnym posiedzeniu Europejskiego Forum ds. Przejazdów Kolejowo-Drogowych (European Level Crossing Forum – ELCF), które odbyło się 21 listopada 2019 r. w Rzymie. Uczestnicy przede wszystkim dzielili się dobrymi praktykami w zakresie zwiększania bezpieczeństwa na przejazdach przy użyciu nowych technologii.

30 uczestników z 11 różnych krajów wzięło udział w 22. plenarnym posiedzeniu Europejskiego Forum ds. Przejazdów Kolejowo-Drogowych. Gospodarzem spotkania było włoskie Ministerstwo Infrastruktury i Transportu. Celem spotkania była wymiana dobrych praktyk i rozwiązań stosowanych w krajach skąd przyjechali reprezentacji.

Spotkania miało miejsce w bibliotece Ministerstwa Infrastruktury i Transportu w Rzymie, które rozpoczął Allan Spence, nowy przewodniczący Europejskiego Forum ds. Przejazdów Kolejowo-Drogowych (European Level Crossing Forum – ELCF).

Poranna sesja dotyczyła bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych. Omawiano różne zagadnienia, które mają wpływ na malejące statystyki wypadków i zdarzeń, m.in. prezentowano rozwiązania inżynieryjne: CCVTV, użycie detektorów przeszkód, czy zastosowanie ograniczania przekraczania terenów wokół przejazdów. Uczestnicy wymieniali się doświadczeniami w zakresie stosowanych rozwiązań co może w przyszłości usprawnić prace przy przygotowaniu prac inwestycyjnych w danym kraju poprzez wybór odpowiedniej technologii, która zwiększy poziom bezpieczeństwa nas przejazdach kolejowo-drogowych. 

Prezentacje prelegentów

W dalszej części spotkania wybrane osoby prezentowały referaty w zakresie bezpieczeństwa kolejowego. Luciana Lorio, Przewodnicząca Grupy Roboczej Europejskiej Komisji Gospodarczej (United Nations Economic Commission for Europe – UNECE) ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, w referacie zaprezentowała przegląd działań Europejskiej Komisji Gospodarczej (UNECE) związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego.

W prezentacji podkreśliła, że 90% wszystkich ofiar śmiertelnych wypadków drogowych ma miejsce w krajach o niskim i średnim dochodzie. Ponadto mówiła o konieczności wdrożenia nowego znaku informacyjnego o możliwości przełamania rogatek w momencie, gdy kierowca utknie między nimi. Wniosek w tej sprawie zostanie złożony na najbliższym Światowym Forum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego UNECE, które odbędzie się w 2020 roku w Genewie. Przewidywane zakończenie procedur związanych z wdrożeniem nowego znaku w życie może nastąpić w 2021 roku.

Domenico Ronzino, Kierownik Techniczny RFI SpA, przedstawił metodologię stosowaną przez RFI do ustalania poziomów przejazdów kolejowo-drogowych. Podkreślił, że kilku innych zarządców infrastruktury kolejowej zastosowało podobną ocenę ryzyka na przejazdach kolejowo-drogowych. Jej wyniki zostaną wykorzystane przy planowaniu kolejnych inwestycji.

Alain Autruffe, dyrektor Programowy ds. przejazdów kolejowo-drogowych w przedsiębiorstwie Francuskiego Państwowego Przewoźnika Kolejowego (SNCF), poinformował o „Wynikach zestawienia sygnałów dźwiękowych na przejazdach kolejowo-drogowych” przesłanego latem przez UIC do wszystkich członków ELCF. 17 różnych krajów szczyci się dobrymi wynikami. Autruffe wyjaśnił także proces stosowany przez SNCF do oceny ryzyka i priorytetowego traktowania inwestycji na przejazdach kolejowo-drogowych.

Luisa Garcia, Szefowa ds. Bezpieczeństwa i Ochrony w portugalskim Ministerstwie, zaprezentowała wyniki portugalskiego programu eliminacji przejazdów kolejowo-drogowych oraz wnioski z zastosowania detektorów przeszkód.

Andrea Biava i Simona Guerrizio z włoskiej agencji bezpieczeństwa kolei (ANSF) zaprezentowali referat pt. „Ograniczenie ryzyka na przejazdach kolejowo-drogowych z punktu widzenia ANSF”.

Pavlina Skladana, naukowiec z Czeskiego Centrum Badań Transportu (CDV), poinformowała o wynikach testów przeprowadzonych na panelach przeciwwłamaniowych zastosowanych na dwóch przejazdach kolejowo-drogowych w jej kraju. Zastosowanie tego rozwiązania ma pomóc w walce z pieszymi przechodzącymi przez tory kolejowe w nie dozwolonym miejscu. Czeskie statystyki pokazują, że co roku ginie 200 osób, które korzystają z tzw. „dzikich przejść”. Skuteczność paneli jak na razie ocenia pozytywnie.

Ramon Atochero Velasco, ekspert ds. Bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych hiszpańskiego zarządcy infrastruktury kolejowej ADIF, zaprezentował wyniki z zastosowania systemów rejestracji danych i wykrywania przeszkód opartych zastosowaniu systemu opartego na kamerach przemysłowych, tzw. obstacle detection system based on artificial vision. System ten jest na razie zainstalowany na wybranych przejazdach kolejowo-drogowych. Jego celem jest wykrywanie obiektów, które znajdują się na niestrzeżonym przejeździe. Po wykryciu niebezpiecznego zdarzenia, system wysyła informację do maszynisty o zaistniałej sytuacji.

Na koniec tej części spotkania wystąpił Allan Spence, przewodniczący ELCF. W wypowiedzi położył nacisk na lepsze rozwiązywanie problemu zarządzania ryzykiem. Podkreślił, że ILCAD pomaga edukować, dzieli się dobrymi praktykami, a przede wszystkim zaznaczył jak egzekwować dobre zachowania, które były bardzo skuteczne przez ostatnie jedenaście lat. Zaproponował również opracowanie wytycznych dla UIC przy współpracy z ELCF.

Druga część 22. plenarnego spotkania była poświęcona działaniom edukacyjnym na rzecz poprawy bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych.

Jarmo Koistinen, z Fińskiej Agencji Infrastruktury Transportowej (FTIA) opowiadał o „Dniu ILCAD w Finlandii”. Przedstawiciele fińskiego Ministerstwo Transportu zorganizowali działania w ramach ILCA D-u zaraz po zdarzeniu, które miało miejsce w ich kraju, gdzie doszło do stłuczki pociągu z ciężarówką wojskową na przejeździe kolejowo-drogowym. W związku z tym przeprowadzono tam trzy prezentacje dla mediów i zorganizowano w Muzeum Kolejnictwa zajęcia dla dzieci. Uczestniczyło w nim wielu rodziców wraz z dziećmi (szacuje się, że ok. 400 osób).

Pieter Van Eyndhoven i Annelies De Keyser przedstawiciele belgijskiego zarządcy infrastruktury kolejowej INFRABEL przedstawili wyniki kampanii społecznej z czerwca 2019, w ramach, której zaprosili do współpracy twórców znanego w ich kraju serialu telewizyjnego Thuis (W domu)”.

Przedstawiciele zarządcy przeprowadzili w 2018 roku ankietę, z której wynikało, że 46% wszystkich ankietowanych ignorowało przepisy ruchu drogowego w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. 77% stwierdziło, że umyślnie złamało przepisy ruchu drogowego. W związku z tym INFRABEL opracował strategię komunikacji opartą na popularnym flamandzkim serialu telewizyjnym „Thuis”, oglądanym przez wielu młodych ludzi. Serial miał ogromną popularność. 1.273.238, to średnia ilość widzów, przypadająca na odcinek.

Isabelle Fonverne przedstawiła podsumowanie światowej kampanii ILCAD 2019, prowadzonej w 40 krajach. W tym roku do udziału w kampanii dołączyły dwa kraje: Algieria i Madagaskar. Kampania społeczna w tym roku była pod hasłem „Najważniejsze STOP (zatrzymanie) w ciągu dnia!”. Skierowano ją do profesjonalnych kierowców ciężarówek, autobusów, autokarów, pojazdów rolniczych, przemysłowych i pojazdów ratowniczych. Podczas prezentacji Fonverne pokazała trzy filmy wyprodukowane w Czechach przez Ministerstwo Transportu i CDV, czeskie centrum badań transportu, z poradami bezpieczeństwa dla kierowców ciężarówek w sytuacjach awaryjnych.

W trakcie wystąpienia podkreśliła wkład polskiego zarządcy infrastruktury kolejowej, którego nagrania wideo z uchwyconymi zdarzeniami na przejazdach kolejowo-drogowych są popularne w sieci internetowej i są wykorzystywane w kampanii Bezpieczny przejazd –„Szlaban na ryzyko!”

Erwin Woord, doradca ds. Komunikacji w ProRail, zrelacjonował konferencję inaugurującą ILCAD 2019, którą ProRail zorganizował 6 czerwca w holenderskim mieście Amersfoort. Podkreślił wielki sukces konferencji ILCAD zarówno na poziomie wewnętrznym, jak i międzynarodowym. O tym wydarzeniu można przeczytać na naszej stronie: www.pkp.pl/pl/fundacja-aktualnosci/2371.

Woord podał także informacje o środkach krajowych: ProRail chce pozbyć się wszystkich pasywnych przejazdów kolejowych do roku 2023. Chcą zwiększyć bezpieczeństwo w porcie w Rotterdamie. Wyjaśnił, że odbiorcami ich różnych kampanii krajowych byli zarówno kierowcy ciężarówek, osoby starsze, jak i małe dzieci. Na koniec powiedział również o ich kontrowersyjnej kampanii skierowanej do nastolatków pt. „Fashion victim”.

Robert Wainwright z Network Rail zaprosił wszystkich uczestników na konferencję inauguracyjną ILCAD 2020, która odbędzie się 11 czerwca w Wielkiej Brytanii. Przedstawił także rozwiązania stosowane w jego kraju przy budowie przejazdów kolejowo-drogowymi. Fonverne zasugerowała kilka pomysłów na „Ogólnoświatową kampanię ILCAD 2020”. Powiedziała również, że Międzynarodowy Związek Kolei przygotowuje nową stronę internetową kampanii społecznej ILCAD, którą zaprezentuje z początkiem 2020 roku.

Fundacja Grupy PKP

Kategoria:
Kaśka01