Portal dwutygodnika
Strona główna W numerze Dzień Otwarty Zespołu Szkół Logistycznych

Poza koleją

Dzień Otwarty Zespołu Szkół Logistycznych

Staraniem Dyrekcji Szkół Logistycznych we Wrocławiu, przy współpracy przewoźników kolejowych: PKP Intercity, PKP CARGO, Przewozy Regionalne i Koleje Dolnośląskie, w dniu 21 maja br. na trzecim peronie Dworca Wrocław Główny zorganizowane zostały Dni Otwarte połączone z pokazem taboru eksploatowanego przez wymienionych wyżej przewoźników.

I tak Spółka PKP Intercity zaprezentowała lokomotywę EU07-1053 z wagonem pasażerskim, Spółka PKP CARGO lokomotywę EU07-1519, Spółka Koleje Dolnośląskie pociąg Impuls, a Spółka PolRegio pociąg ED72Ac-105ra. Swoje stoiska promocyjne mieli też Spółka DOLKOM. Spółka PLK oraz Spółka Intercity.

Podczas Dni Otwartych na Dworcu Głównym PKP była możliwość zapoznania się z taborem kolejowym, a także poznać oferty pracy w Spółkach, które wzięły udział w Dniu Otwartym, a także poznać kierunki nauczania w Zespole Szkół. Zaproszono też wszystkich chętnych do budynku szkoły, w którym można będzie zapoznać się z makietami: kolejową, portu lotniczego i terminalu magazynowego.

Ponadto uczniowie będą mogli zwiedzić szkołę, wziąć udział w lekcjach otwartych i zapoznać się ze specyfiką rekrutacji na poszczególne kierunki, w których kształci Szkoła. Pokaz cieszył się dużym powodzeniem wśród młodzieży, tej szkolnej i tej przedszkolnej, która z wypiekami na twarzach przemierzali pociągi, a także wizytowali w kabinach pojazdów.

Oczywiście nie zabrakło sympatyków i pasjonatów kolei w różnym wieku, ale pokaz był adresowany przede wszystkim do absolwentów szkół, którzy ukończyli w tym roku podstawówki gimnazja.

A mają oni w czym wybierać, ponieważ Zespół Szkół Logistycznych przy ulicy Dawida oferuje: kierunki logistyczne: technik logistyk (w tym klasa mundurowa), technik spedytor – technik eksploatacji portów i terminali, magazynier – logistyk oraz kierunki kolejowe: technika automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik transportu kolejowego oraz technik energetyk transportu szynowego.

Korzystając z obecności na pokazie Pani Stelli Gazdulskiej, Dyrektor Zespołu Szkół Logistycznych, przeprowadziłem z Panią Dyrektor krótką rozmowę.

Organizując tego rodzaju prezentacje i pokazy, jakich efektów Pani się spodziewa?

Ja przede wszystkim mam nadzieję, że będzie on zachęta dla chętnych na naukę kierunków kolejowych, ponieważ prowadzimy nauczanie na trzech kierunkach zawodach kolejowych: technik automatyk, technik transportu kolejowego i technik elektroenergetyk transportu szynowego. Te kierunki, niestety, cieszą się troszkę mniejszym zainteresowaniem u młodzieży niż kierunki logistyczne. A wiem, że na kolei jest duże zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników, i wiem też, że Spółka PLK funduję stypendia dla podejmujących naukę na kierunkach kolejowych. Taka możliwość mają uczniowie w naszej Szkole. Jesteśmy jedyną Szkoła na Dolnym Śląsku, która kształci uczniów w tych trzech kierunkach. Chodzi przede wszystkim o technika elektroenergetyka i technika automatyka.

Pani Dyrektor, w roku ubiegłym również był zorganizowany Dzień Otwarty na peronie Dworca Głównego. Proszę powiedzieć, jakie były efekty jego organizacji?

Oczywiście efekty odczuliśmy, bo zanotowaliśmy większe zainteresowanie kierunkami kolejowymi. Zrobiliśmy nabór na kierunki elektroenergetyka transportu szynowego i technika automatyka, na których uczniowie, jako kierunek dodatkowy, zdobywają również wiedzę jako maszyniści kolejowi, tak aby mogli w przyszłości pracować jako maszyniści. Wynika to w chwili obecnej ze zmiany podstawy programowej w kształceniu zawodowym.

Proszę powiedzieć, jak się Pani współpracuje z PKP?

Mnie się bardzo dobrze współpracuję ze Spółkami PKP. Jeżeli potrzebuję jakiejkolwiek pomocy zawsze ze strony kolei: Zakładu PKP Polskich Linii Kolejowych, PKP CARGO, PKP Intercity, Przewozów Regionalnych, Kolei Dolnośląskich udzielają one nam pomocy w różnej i oczekiwanej przez nas postaci. Czy wycieczki, czy to organizowanie szkoleń, zawsze ktoś z przedstawicieli tych spółek u nas w szkole jest i służy nam i radą, i pomocą. Także zarówno pod względem dydaktycznym i metodycznym, cały czas współpracujemy.

Dodam, że kolej zatrudnia naszych absolwentów, którzy ukończyli nie tylko kierunku kolejowe. PKP CARGO chętnie zatrudnia naszych logistyków i techników spedytorów oraz techników eksploatacji portów i terminali. Przypomnę też, że mamy w Szkole klasę mundurową, w której uczniowie nabywają różnoraką wiedzę. Łącznie ze sportami obronnymi. Mamy więc w Szkole bardzo szeroką ofertę dla wszystkich uczniów.

Z tego co wiem, to Wasi uczniowie z powodzeniem reprezentują Szkołę nie tylko w kraju, ale również zagranicą.

O tak, bo w ramach projektu Erasmusa, uczniowie już kilka razy wyjeżdżali zagranicę, bo byli w Irlandii, Włoszech, Hiszpanii. Na świecie jest bardzo dużo miejsc, do których jeździmy i tak właśnie odbywamy specjalistyczne praktyki.

Jak uczniowie przyjmują ten fakt?

Z zasady jest zadowolenie, bo młody człowiek jest otwarty na świat, który w tej chwili stoi otworem przed nim. Często tak się zdarza, że uczniowie po Szkole podejmują praktyki zagranicą. Bywa też i tak, że zagraniczny zakład pracy występuję o referencje dla ucznia. Najczęściej to się dzieje wtedy, kiedy uczeń dostaję pracę na lotnisku, czy w jakimś terminalu. Jest konieczne tam, gdzie występuje wysoka stopa bezpieczeństwa, wówczas takie referencje wystawiamy.

Proszę powiedzieć, ilu uczniów jest na kierunkach kolejowych?

Około pięćdziesięciu łącznie. A w ogóle w szkole mamy ponad pięciuset uczniów. W przyszłym roku przejdą dwa roczniki, tak, że będzie nam trochę ciasno, ale myślę, że się pomieścimy.

Dziękuję bardzo za rozmowę i życzę dalszych sukcesów Szkole, pedagogom, uczniom…

Zygmunt Sobolewski

Kategoria:
szkoła02 Stella Gazdulska