Portal dwutygodnika
[wpseo_breadcrumb]

Aktualności

Kongres Rozwoju Transportu

 

W dniach 5-6 czerwca 2024 roku w Poznaniu odbyła się jubileuszowa, dziesiąta edycja Kongresu Rozwoju Transportu. Projekt poważnej rozmowy w eksperckim gronie o wyzwaniach i szansach, przed którymi stoi szeroko pojęty transport, spotkał się z uznaniem i akceptacją. Tematem tegorocznego Kongresu były: Wyzwania rozwojowe kolei w najbliższej dekadzie – czy KDP jest odpowiedzią?

 

Kto za tym stoi?

Organizatorem wydarzenia był Klaster „Luxtorpeda 2.0”. Partnerem strategicznym była firma POLREGIO S.A. oraz H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych sp. z o.o. Z kolei partnerem wydarzenia była firma Stadler Polska sp. z o.o. oraz PESA Bydgoszcz S.A.; a partnerami firma Budimex S.A., Zakład Automatyki KOMBUD S.A., MEDCOM sp. z o.o., Koleje Śląskie sp. z o.o., MARSH sp. z o.o. oraz PATENTES TALGO S.L. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym przez Ministra Infrastruktury, Wojewodę Wielkopolskiego, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Urząd Transportu Kolejowego, Prezydenta Miasta Poznania oraz fundację „Pro Kolej”. Patronat medialny nad wydarzeniem objęła Wolna Droga, Raport Kolejowy oraz RailTarget.

 

Konkurencyjność i integracja

Przewodniczący Rady Klastra, dr Czesław Warsewicz, otwierając kongres, podkreślił znaczenie budowy Kolei Dużych Prędkości dla zwiększenia konkurencyjności transportu kolejowego w Polsce. W swoim przemówieniu zwrócił również uwagę na istotną rolę transportu aglomeracyjnego i regionalnego, który stanowi 82% rynku przewozów w ujęciu ilości przewożonych pasażerów.

„Budowa Kolei Dużych Prędkości stanowi jedno z kluczowych wyzwań, które mogą znacząco wpłynąć na zwiększenie konkurencyjności transportu kolejowego względem innych środków transportu, takich jak samochody i samoloty. Ale czy tylko? Przecież to ruch aglomeracyjny i regionalny generuje główny rynek przewozów pasażerskich w Polsce w ujęciu liczby podróżnych. Jeśli w roku 2023 z kolei skorzystało ponad 374 mln podróżnych, to czy jest możliwe, aby w 2033 roku było ich dwa razy więcej i w jakim segmencie?” – wprowadzał do dyskusji panelowych dr Czesław Warsewicz, Przewodniczący Rady Klastra „Luxtorpeda 2.0”.

„Kolejnym wyzwaniem jest integracja transportu kolejowego z innymi formami transportu publicznego oraz zapewnienie interoperacyjności na poziomie międzynarodowym. Polska jako kraj członkowski UE, musi dostosować swoje standardy i systemy do wymogów europejskich, co wymaga współpracy z innymi krajami oraz inwestycji w technologie umożliwiające płynną komunikację między różnymi systemami transportowymi” – dodał Przewodniczący Rady Klastra „Luxtorpeda 2.0”.

 

Oferta Kolei Dużych Prędkości

Z kolei Pan Piotr Malepszak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury w swoim wystąpieniu, potwierdził, projekt budowy KDP o długości około 800 km na który składać się będzie nowo wybudowany odcinek tzw. Y z Warszawy do Poznania i Wrocławia przez Łódź oraz obecnie istniejąca linia CMK. Realne wejście na plac budowy KDP to przełom 2026 i 2027 r. Jak podkreślił, jest realistą, jeżeli chodzi o podejście do publicznych pieniędzy, a projekt będzie realizowany właśnie z tych środków. Pośpiech nie jest wskazany, jeżeli chodzi o projektowanie czegoś, co będzie na naszym terenie nowością. Linie wysokich parametrów to nieco inne kwestie techniczne niż to, co do tej pory robimy podkreślał minister Malepszak.

Oferta KDP ma być skierowana do szerokiego grona odbiorców i ma być usługą o charakterze masowym, a nie tylko skierowaną do sektora premium – przekonywał minister.

Budowa KDP to strategiczna inwestycja, która ma przyczynić się do rozwoju polskiej gospodarki i poprawy komfortu życia Polaków. Nowoczesna sieć kolejowa zapewni szybsze i wygodniejsze połączenia między największymi miastami w kraju, a także zwiększy atrakcyjność Polski jako miejsca do inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej. Zakłada się, że rynek KDP może stanowić około 5% rynku przewozów pasażerskich, natomiast główny segment, który będzie decydował o jakości rynku kolejowego w Polsce, to segment przewozów regionalnych. W tym celu kluczowa będzie rozbudowa bazy taborowej i infrastruktury, dostosowana do tych przewozów – dodał Piotr Malepszak

 

„Polityka transportowa a finansowanie z Funduszy Europejskich” (Panel I)

Podczas Panelu I zatytułowanego „Polityka transportowa a finansowanie z Funduszy Europejskich”, moderator dr Czesław Warsewicz prowadził dyskusję z udziałem Pana Piotra Malepszaka – podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Pana Kamila Wilde – Wiceprezesa Urzędu Transportu Kolejowego, Pana Adama Pawlika – Prezesa POLREGIO S.A., Pana dr Marcina Rodka – Prezesa H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych, Pana Roberta Pilarczyka – Dyrektora Departamentu Transportu Urzędu Marszałkowskiego Woj. Wielkopolskiego oraz Pana Krzysztofa Jaworskiego – Zastępcy Dyrektora Departamentu Projektów Transportowych CUPT. Paneliści omawiali możliwości finansowania rozwoju transportu kolejowego w Polsce z funduszy europejskich, podkreślając znaczenie współpracy międzynarodowej.

 

„Stan infrastruktury kolejowej i taboru” (Panel II)

Kolejnym punktem programu był Panel II „Stan infrastruktury kolejowej i taboru”, moderowany przez dr Karola Wacha. W dyskusji udział wzięli m.in. Pan Piotr Wyborski – Prezes PKP PLK S.A., Pan Krzysztof Zdziarski Prezes PESA Bydgoszcz S.A., Pan Maciej Olek – Członek Zarządu Budimex S.A., Pan dr inż. Maciej Andrzejewski – Członek Zarządu H. Cegielski Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o. oraz Pan Adam Szymankiewicz – Dyrektor ds. infrastruktury kolejowej, Siemens Mobility Sp. z o.o. Paneliści analizowali aktualny stan infrastruktury kolejowej oraz potrzebę modernizacji taboru w kontekście przyszłych wyzwań.

 

„Czy Koleje Dużych Prędkości są odpowiedzią na wyzwania rozwojowe w najbliższej dekadzie?” (Panel III)

Po przerwie lunchowej uczestnicy kongresu wzięli udział w Panelu III „Czy Koleje Dużych Prędkości są odpowiedzią na wyzwania rozwojowe w najbliższej dekadzie?”, który moderował Pan Adam Musiał. W panelu brali udział Pan dr Jakub Majewski – Prezes Fundacji „Pro Kolej”, Pan Marcel Klinowski – Wiceprezes POLREGIO S.A., Pan Arkadiusz Świerkot – Członek Zarządu Stadler Polska Sp. z o.o., Pan dr hab. inż. Andrzej Massel – Dyrektor Instytutu Kolejnictwa, Pan Radosław Pyffel, ekspert Instytutu Sobieskiego oraz pan Jan Sechter -Przewodniczący Sekcji Transportu Izby Handlowej Republiki Czeskiej. Paneliści dyskutowali o przyszłości KDP w Polsce, analizując korzyści i wyzwania związane z wdrażaniem tego rodzaju infrastruktury.

 

„Aspekty ekonomiczne i społeczne transportu kolejowego” (Panel IV)

Ostatni panel dnia, Panel IV „Aspekty ekonomiczne i społeczne transportu kolejowego”, moderowany przez Tomasza Nakielskiego, zgromadził ekspertów takich jak Pan prof. Leszek Reszka z Uniwersytetu Gdańskiego, Pan dr Grzegorz Mazurkiewicz Przewodniczący Rady Klastra LODZistics, Pan dr Witold Bartnik – Prezes Zarządu REDS S.A. oraz Pan Roman Nikitov – Doradca Zarządu Grupy Logistor. Paneliści poruszali kwestie ekonomiczne i społeczne związane z rozwojem transportu kolejowego, podkreślając jego wpływ na gospodarkę i jakość życia obywateli.

Podsumowując wydarzenie, przewodniczący dr Czesław Warsewicz wyraził nadzieję, że debaty prowadzone podczas kongresu przyczynią się do poprawy jakości systemu transportowego w Polsce. Kongres zakończył się uroczystą kolacją.

 

  1. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o.

Drugi dzień kongresu był poświęcony wizycie studyjnej w H. Cegielski – Fabryce Pojazdów Szynowych Sp. z o.o. w Poznaniu, jednej z najstarszych w Polsce firm produkujących tabor kolejowy. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z dorobkiem spółki oraz jej możliwościami technicznymi. W trakcie wizyty zwiedzano hale produkcyjne, gdzie zaprezentowano procesy spawania pudeł, montażu instalacji, montażu końcowego, toru zdawczego, produkcji wózków oraz rolek i wag.

Wizyta była doskonałą okazją do poznania najnowszych projektów realizowanych przez fabrykę oraz do nawiązania kontaktów i wymiany doświadczeń. Spotkanie zakończyło się podsumowaniem oraz przedstawieniem planów na przyszłość, co podkreśliło strategiczną rolę H. Cegielski – Fabryki Pojazdów Szynowych w rozwoju polskiego transportu kolejowego.

 

(red)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategoria:
6-7 klaster fot KRT 2024