Portal dwutygodnika
[wpseo_breadcrumb]

Wywiady

Budowa CPK jest impulsem inwestycyjnym – rozmowa z prezesem Cz. Warsewiczem

W obradach IX Kongresu Rozwoju Transportu w znaczący sposób udzielał się Czesław Warsewicz – Przewodniczący Rady Klastra „Luxtorpeda 2.0”, menedżer i specjalista w zakresie transportu i zarządzania. Był również moderatorem panelu dyskusyjnego. Oto co powiedział redakcji „Wolnej Drogi”.

„Wolna Droga”: Panie Prezesie, to już kolejne na przestrzeni kilku ostatnich lat spotkanie Klastra „Luxtorpeda 2.0”. Dziś zdominowane jest przez tematykę budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Podsumowując ten okres jakie osiągnięcie uważałby Pan za swój sukces?

Czesław Warsewicz: Realizacja projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego jest przedsięwzięciem wieloaspektowym. Z naszego punktu widzenia bardzo ważny jest element kolejowy. Od momentu rozpoczęcia dyskusji i przedstawienia projektu wielokrotnie wraca temat kolei dużych prędkości i skomunikowania w czasie dwóch i pół godziny największych aglomeracji w Polsce, tak więc temat renesansu, odnowy i powrotu do inwestycji w kolej jest takim kluczowym sukcesem tego projektu. 

Dodatkową wartością jest stworzenie dużych szans rozwojowych dla Polski w świecie globalizującym się i konkurującym ten projekt może stanowić ważny element wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki, szybkiej wymiany ładunku, podróżnych i da nową jakość podróży dla naszych obywateli. Każdy może to odczuć. Dziś dyskutujemy o szansach, ale i o zagrożeniach, ponieważ od momentu rozpoczęcia tego projektu pojawiły się dwa wydarzenia, które mocno wpłynęły na gospodarkę i świat. Mam tu na myśli pandemię COVID-19 oraz pełnoskalowa agresja Rosji na Ukrainę, co zaburzyło pewne stereotypy i przewidywalność gospodarek. Stąd też warto dzisiejszą debatę w tym kontekście prowadzić i rozmawiać o strategicznych działaniach, o myśli strategicznej państwa – w jakim zakresie i co należałoby zrobić. 

Patrząc z perspektywy kilkudziesięciu ostatnich lat po transformacji ustrojowej w naszym kraju możemy dostrzec dynamiczny rozwój kolei. Budowa CPK może być dodatkowym impulsem, który jeszcze przyspieszy wymianę taboru i dalszy rozwój. 

Oczywiście, tu pełna zgoda. Dodatkowo stwarzanie szans dla polskich producentów i polskiego przemysłu jest dużym impulsem rozwojowym. Poza rozwojem kolei polegającym na lepszej dostępności komunikacyjnej i niwelowaniu „białych plam” komunikacyjnych, co jest już odczuwalne przez każdego obywatela, to dodatkowo budowa CPK wpłynie również na rozwój i innowacyjność branż kolejowych i okołokolejowych, przemysłowych, budownictwa, firm taborowych, informatycznych. Innowacyjność w tym zakresie jest dużą szansą i dużym benefitem wynikającym z realizacji tego projektu.

Czy polskie firmy będą w jakiś sposób preferowane przy wyborze ewentualnych podmiotów wykonawczych?

Oczywiście obowiązuje tu konkurencyjność, jest też ustawa o zamówieniach publicznych, więc myślę, że te inwestycje będą realizowane zgodnie z prawem i unijnymi regułami. Z pewnością jest to duża szansa i duży impuls, ale też duża przewaga lokalnych firm, mających lokalne zasoby i możliwości wykonawcze, znających rynek i jego specyfikę. To na pewno ułatwi i pozwoli być bardziej konkurencyjnymi podmiotami, więc jestem pełen nadziei i spokoju, że polskie lokalne firmy będą najbardziej konkurencyjne i szanse jakie ten projekt stwarza dobrze wykorzystają. Wspomniany impuls inwestycyjny okaże się z pewnością znaczący i wpłynie na i rozwój gospodarczy, i wzrost PKB, i wzrost zamożności, i siłę Polski na arenie międzynarodowej. 

W ostatnim czasie ta inwestycja nabrała tempa. Na kiedy jest przewidywany jej koniec i pełen rozruch portu komunikacyjnego?

Oczywiście szczegóły znają osoby zarządzające tym projektem, stąd nie chciałbym wchodzić w konkretne daty. One pewniej bardziej szczegółowo odpowiedzą. My chcemy dyskutować, mówić o szansach i zagrożeniach i prowadząc tę debatę określać kluczowe elementy tego projektu. Jak jednak wiadomo faza wykonawcza projektu jest coraz bliższa. 

Dziękuję za rozmowę. 

Rozmawiał Krzysztof Wieczorek

Kategoria:
warsewicz11