Portal dwutygodnika
Strona główna W numerze Z Bogiem nad Bugiem

Poza koleją

Z Bogiem nad Bugiem

7 czerwca 2019 r. „Solidarność” z Zakładu Mazowieckiego PKP Energetyka (KZ nr 503) obchodziła 10-lecie poświęcenia swojego sztandaru.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. sprawowaną przez ks. Prałata Tomasza Hutrynaszkiewicza w kościele w Broku nad Bugiem. W homilii ks. Prałat nawiązał do swoich korzeni rodowych, gdzie dziadek był maszynistą i wykonywał służbę na kolei. Dalej zarysował znaczenie sztandaru w trakcie zmagań zbrojnych.

Liturgię ubogaciła Orkiestra Dęta przy Zakładzie Linii Kolejowych w Siedlcach (na puzonie gra nasz kolega Andrzej Komar) z solistką Panią Anną Rogowiec, również z PLK Siedlce.

Zastępca przewodniczącego NSZZ „Solidarność” PKP Energetyka Krzysztof Bogucki przeczytał przygotowane przez związkowców intencje mszalne.

Zacytuję dwie z nich: Módlmy się w intencji darczyńców i wszystkich, którzy przyczynili się do ufundowania sztandaru oraz inicjatorów: Piotra Szczytyńskiego i śp. Mariana Pustołę. Módlmy się za wszystkich pracowników PKP Energetyka, aby swoją pracę traktowali jako służbę ludziom, mogli ją wykonywać bezpiecznie, a ich trud był szanowany.

Dalsza     część obchodów odbywała się w ośrodku Binduga pięknie położonym nad Bugiem. Wśród gości związkowców znaleźli się Prezes – członek zarządu PKP Obsługa Robert Roszkowski, Dyrektor Oddziału Usługi Marek Kleszczewski, Dyrektor Centrali ZZL Beata Górniak, Dyrektorzy Oddziału Usługi Zakładu Mazowieckiego Zbigniew Jastrzębski i Jarosław Borzejewicz, Dyrektor Oddziału Obsługa Obszaru Serwisowego Wschodniego Piotr Martiszek.

Przybyli również obecny i były przewodniczący związków branżowych Mirosław Artecki i Piotr Wełdycz. Szczególnie miło i uroczyście powitano Panią Teresę Pustoła, żonę naszego św. pamięci przewodniczącego Mariana Pustoła, której Przewodniczący Zbigniew Wieczorek wręczył pamiątkową statuetkę z okazji jubileuszu 10-lecia poświęcenia sztandaru. Wygłoszono okolicznościowe przemówienia.

Przewodniczący NSZZ „Solidarność” w PKP Energetyka Marek Klas powiedział, …że ta rocznica, to dobry moment na przypomnienie historii „Solidarności” w naszej firmie i postanowienie dalszych działań. Wobec napiętych harmonogramów wykonywanych obecnie zadań takie spotkanie, to nieliczna okazja do swobodnej wymiany zdań, spostrzeżeń, opinii na tematy nurtujące załogę.

Wspominając przypadającą niedawno 40. Rocznicę papieskiej pielgrzymki Świętego Jana Pawła II do ojczyzny, postanowiono przypomnieć jego nauczanie o pracy zawarte w encyklice „Laborem Exercens”. Powstał pomysł, aby ten doniosły dokument podarować przedstawicielom zarządu naszej Spółki przy najbliższej okazji.

Cała oprawa wydarzenia: Msza Święta, zaproszeni goście, orkiestra kolejowa, pokazały z jak wielkim szacunkiem oraz godnością traktowany jest Nasz Sztandar.

O taki szacunek i godność dla naszych pracowników zawsze zabiegał mój Śp. Tata, mówi kierownik sekcji EZSZ Warszawa Wschodnia Mirosław Pustoła.

Podsumowaniem spotkania była konsumpcja metrowej długości suma z leniwie płynącego pobliskiego Bugu.

Henryk Matuszewski

Ireneusz Zastawny

Foto: Andrzej Kulik

Kategoria:
sztandar01