Portal dwutygodnika
[wpseo_breadcrumb]

Poza koleją

Wysłużony kolejowy sprzęt pomoże w nauce i przypomni historię

Szyny kolejowe w Alei Zesłańców Sybiru w Podgórzu, a odśnieżarka na Skwerze Pamięci Obrońców Węzła Zagórskiego z 1918 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przekazały wysłużony sprzęt kolejowy, by wesprzeć społeczne inicjatywy przypominające o ważnych wydarzeniach historycznych. Urządzenia kolejowe na cele edukacyjne zyskały szkoły kształcące przyszłych kolejarzy.

Od kilku lat PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przekazują wyeksploatowany sprzęt i elementy infrastruktury do szkół, muzeów, stowarzyszeń i organizacji. Dzięki współpracy PLK z samorządami, szkołami i jednostkami kulturalno-oświatowymi „wysłużony” sprzęt zyskuje drugie, nie mniej ważne, życie.

 

W służbie historii

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przekazały elementy infrastruktury kolejowej Bibliotece Publicznej Gminy Łomża z siedzibą w Podgórzu. Teraz szyny i elementy toru kolejowego są w Alei Zesłańców Sybiru przy siedzibie placówki. Oficjalne otwarcie Alei zaplanowano na 10 lutego br.

Stowarzyszenie DolinaKolejowa.pl otrzymało od PLK odśnieżarkę torów OMW-3Az 1975 r. Sprzęt służył do oczyszczania rozjazdów i torów ze śniegu. Obecnie zarządca infra- struktury do prac wykorzystuje już nowe drezyny ze specjalnymi przystawkami. Stary pojazd będzie eksponowany w  Zagórzu, gdzie w pobliżu stacji kolejowej powstaje Skwer Pamięci Obrońców Węzła Zagórskie- go z 1918 r. Zaplanowano tam ekspozycję zabytkowych środków transportu. Będzie ona m.in. przypominała historię kolejarzy, którzy w listopadzie 1918 r. podjęli walkę w obronie węzła zagórskiego i niepodległości kraju. Przekazaną przez PLK odśnieżarkę torów, będzie można zobaczyć w drugiej połowie roku.

Podobny sprzęt PLK przekazały wcześniej Podkarpackiemu Stowarzyszeniu Sympatyków Kolei w Rzeszowie oraz Stowarzyszeniu Miłośników Kolei w Jaworzynie Śląskiej.

 

Edukacja przyszłych kolejarzy

Specjalistyczne urządzenia trafiły także od PLK do placówek oświatowych kształcących przyszłych kolejarzy. Sprzęt wzbogaca szkolne pracownie dydaktyczne. Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie otrzymał urządzenia radiołączności, tj. telefony stacjonarne i przenośne oraz centralę dyspozycyjną. Uczniowie dzięki nim poznawać będą działania kolejowej łączności.

Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 im. Franciszka Siemiradzkiego w Bydgoszczy otrzyma od PLK urządzenia sterowania ruchem kolejowym. To m.in. transformatory zasilania, semafor trzykomorowy i ważący ponad 200 kg dławik torowy. Bezpośredni kontakt uczniów z przekazanym sprzętem pozwoli na lepsze przygotowanie do zawodu technika automatyka sterowania ruchem kolejowym.

 

Zachować historię i kształcić kadry

Od lat PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wspierają stowarzyszenia, muzea i instytucje oraz organizacje zajmujące się ochroną zabytków kolejowej techniki i te, które promują wiedzę o kolei, historię dróg żelaznych. Tylko w 2018 r. kolejowy sprzęt wzbogacił zasoby Zespołu Szkół Ekologiczno-Transportowych w Gdyni oraz Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Dęblinie, w których kształcą się przyszli kolejarze. Zarządca infrastruktury przekazał również szyny dla Fundacji na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa Kraju „CombatAlert” w Gminie Orzysz. Zostały one wykorzystane do stworzenia gry edukacyjnej w Ośrodku Szkolenia fundacji w Orzyszu z okazji jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

W ubiegłym roku PLK przekazały kolejną darowiznę – dwa wózki motorowe typu WM- 10, czyli popularne drezyny, Stowarzyszeniu Miłośników Kolei w Jaworzynie Śląskiej. Natomiast przekazane wcześniej wagony pełnią rolę magazynu i warsztatu, są też udostępniane zwiedzającym. Stowarzyszenie, podobnie jak Podkarpackie Stowarzyszenie Sympatyków Kolei w Rzeszowie, otrzymało od PLK w 2018 r. odśnieżarkę torów OMW-3A. Pojazd jest atrakcją wystaw i pretekstem do edukacji z historii techniki.

(PKP PLK)

Kategoria:
sprzęt kolejowy