Portal dwutygodnika
Strona główna Poza koleją Więcej atrakcyjnych połączeń koleją z Warszawy do Sulejówka i w kierunku Siedlec

Poza koleją

Więcej atrakcyjnych połączeń koleją z Warszawy do Sulejówka i w kierunku Siedlec

 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. planują budowę dodatkowych torów na trasie z Warszawy do Mińska Mazowieckiego. Spółka podpisała umowę na opracowanie studium wykonalności. Planowana inwestycja zapewni szczególnie możliwość przejazdu większej liczby pociągów i jeszcze lepsze podróże z podwarszawskich powiatów do stolicy. Zlecone studium wykonalności jest pierwszym krokiem do inwestycji po 2022 roku.

 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały 26 sierpnia 2020 r. umowę o wartości blisko 3 mln zł netto na opracowanie studium wykonalności dla rozbudowy torów z Warszawy do Mińska Mazowieckiego.

W ramach studium wykonalności wykonawca dokona kompleksowej analizy, która określi możliwości techniczne oraz szczegółowe rozwiązania i zakres niezbędnych prac, a także szacowane koszty inwestycji. Studium będzie podstawą do szczegółowego projektu po 2022 roku.

-Krok po kroku tworzymy lepszą, bezpieczniejszą i sprawniejszą kolej w aglomeracjach. Inwestycje przekładają się na poprawę warunków życia, m.in. ułatwienie codziennych dojazdów do szkół i do pracy. Rozbudowa torów z Warszawy w kierunkuMińska Mazowieckiego, oddzielenie ruchu aglomeracyjnego od dalekobieżnego i towarowego zwiększy potencjał kolei jako ekologicznego transportu oraz możliwości komunikacyjne mieszkańców– mówi Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Więcej pociągów z Warszawy w kierunkuMińska Mazowieckiego

Studium wykonalności dotyczy budowy dodatkowych zelektryfikowanych torów na ok. 30 km odcinku od stacji Warszawa Rembertów do stacji Mińsk Mazowiecki.

Planowana jest rozbudowa do układu czterech torów na odcinku Warszawa Rembertów – Sulejówek Miłosna. Szczegółowo przeanalizowana będzie również rozbudowa do czterech torów na odcinku Sulejówek Miłosna – Mińsk Mazowiecki.

-Konsekwentnie zwiększamy możliwości kolei w aglomeracji warszawskiej. Kolejnym przykłademjestprzygotowywanie lepszej oferty podróży w kierunku Sulejówka i Mińska Mazowieckiego. Mieszkańcom podwarszawskich miejscowości chcemy zapewnić możliwość atrakcyjnych przejazdów koleją oraz zagwarantować sprawne kursowanie pociągów dalekobieżnych. Pamiętamy również o przygotowaniu lepszej oferty dla przewoźników towarowych– mówi Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Szybciej i sprawniej koleją w aglomeracji i w kierunku Siedlec i Terespola

Rozbudowa torów pozwoli na oddzielenie połączeń aglomeracyjnych od połączeń dalekobieżnych i towarowych. Przełoży się to na większą dostępność do kolei, sprawne prowadzenie ruchu i poprawę przepustowości.

Będą korzyści dla wszystkich grup podróżnych. Skorzystają codziennie dojeżdżający do pracy m.in.z miejscowości wzdłuż linii kolejowej Mińsk Mazowiecki, Sulejówek Miłosna czy Dębie Wielkie oraz podróżni w kierunku Siedlec lub Terespola. Wzrośnie znaczenie kolei w regionie. Poprawi się system komunikacyjny miast położonych przy linii kolejowej.Będzie możliwość uruchamiania większej liczby połączeń i ułożenia rozkładu jazdy w tzw. „takcie” – w stałych odstępach czasowych będą mogły kursować pociągi z regionu do stolicy.

W ramach studium wykonalności przeanalizowana zostanie budowadwóch łącznic kolejowych w Mińsku Mazowieckim. Takie rozwiązane może usprawnić transport towarów, z Lubelszczyzny na północ Mazowsza. Możliwy będzie przejazd pociągów z linii kolejowej Warszawa – Terespol (nr 2) na linię na północ w kierunku miejscowości Krusze i Tłuszcz (nr 13).

Wykonawcy studium przeanalizują również możliwość budowy skrzyżowań wielopoziomowych i przejść pod torami, by zwiększyć poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym i drogowym.

Termin opracowania studium wykonalności dla projektu „Poprawa przepustowości linii kolejowej nr 2 na odcinku Warszawa Wschodnia – Mińsk Mazowiecki – Siedlce” określono naIII kw. 2022 r.

Wartość umowy to 2,9 mln zł netto. Dokumentację przygotuje konsorcjum firm IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo Sp. z o.o. oraz IDOM Consulting, Engineering, Architecture S.A.U.

(PKP PLK)

Kategoria:
sulej18