Portal dwutygodnika
Strona główna W numerze W Palędziu będzie bezpieczniej i bliżej do kolei

Poza koleją

W Palędziu będzie bezpieczniej i bliżej do kolei

Dojście na perony w Palędziu będzie z obu stron stacji. Obiekt ułatwi dostęp wszystkim podróżnym. Takie efekty zapowiada podpisany list intencyjny pomiędzy Gminą Dopiewo oraz PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A. w sprawie współpracy w zakresie wydłużenia przejścia podziemnego na stacji Palędzie linia Poznań – Kunowice. Rozpoczęcie prac planowane jest do 2022 r.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Urząd Gminy Dopiewo deklarują, w podpisanym 8 października 2019 r. liście intencyjnym, współdziałanie w przygotowaniu dokumentacji projektowej oraz uzyskaniu dokumentów, niezbędnych do rozpoczęcia inwestycji w Palędziu. Wydłużone przejście podziemne ma ułatwić korzystanie z kolei – bezpieczne i sprawne przejście na perony i do dworca pod torami linii Poznań – Kunowice zarówno od strony Palędzia jak i Dąbrówki.

Obiekt zostanie rozbudowany z ok. 15 m do ok. 55 m. W przejściu będzie jasne oświetlenie i czytelne oznakowanie. Dla osób z ograniczonymi możliwościami poruszania się powstanie winda oraz pochylnia. Prace obejmą także istniejącą część przejścia podziemnego.

Zasady współpracy oraz finansowanie przedsięwzięcia ustalą odrębne porozumienia. Szczegółowy zakres i szacunkowa wartość przebudowy przejścia podziemnego będą znane po wykonaniu dokumentacji projektowej. W jej opracowaniu pomoże przygotowana już przez gminę wstępna koncepcja prac.

Planowana inwestycja istotnie uzupełni prace przeprowadzonych na stacji Palędzie. W latach 1997 – 1998 r. zmodernizowano dwa perony, ułożono nową nawierzchnię, zamontowano oświetlenie, ławki oraz wiaty. Przebudowano układ torowy, co zwiększyło przepustowość i zapewniło sprawny i bezpieczny ruch pociągów na ważnej linii kolejowej Warszawa Zachodnia – Kunowice na odcinku Poznań Główny – Kunowice.

(PKP PLK)

 

Kategoria: