Portal dwutygodnika
[wpseo_breadcrumb]

Poza koleją

SOK – bezpieczniejszy 2018 rok na kolei

Mniej zdarzeń na obszarach kolejowych, blisko 3.000 ujętych sprawców przestępstw i wykroczeń, 18.000 kontroli skupów złomów, 17.000 patroli na przejazdach kolejowo-drogowych i 55.000 patroli  na „dzikich przejściach”. Aktywne działania Straży Ochrony Kolei w 2018 roku, to coraz większe bezpieczeństwo pasażerów.

W 2018 roku Straż Ochrony Kolei zarejestrowała 8075 zdarzeń na obszarze kolejowym. To o 9% mniej w porównaniu do roku poprzedniego. Spadający wskaźnik przestępczości na obszarze kolejowym obserwowany jest stale od 2011 roku. Od tamtego czasu ilość zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu zmalała o blisko 50%.

W 2018 roku funkcjonariusze SOK ujęli 1.700 sprawców kradzieży, dewastacji i wybryków chuligańskich oraz odzyskali mienie kolejowe o łącznej wartości 123.600 zł. W sumie ujętych zostało blisko 3.000 sprawców przestępstw i wykroczeń na kolei.

Ważnym narzędziem w przeciwdziałaniu kradzieżom infrastruktury są kontrole punktów skupu złomu. W 2018 roku funkcjonariusze SOK przeprowadzili ponad 18.000 takich kontroli.

 

Nowoczesny sprzęt SOK w codziennej służbie

W trakcie działań w terenie funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei korzystają z gogli noktowizyjnych i termowizyjnych, a odpowiednią mobilność zapewniają służbowe samochody terenowe. Mobilne Centra Monitoringu, fotopułapki, aplikacje służby dyżurnej oraz geolokalizacja patroli umożliwia szybki przepływ informacji i błyskawiczną reakcję w na zaistniałe zdarzenia.

W 2018 roku Straż Ochrony Kolei wydała na zakup sprzętu ponad 7.000.000 zł, między innymi; 30 nowych samochodów służbowych, 270 fotopułapek i ponad 800 sztuk nowej broni służbowej.

 

Ciągłe szkolenia i doskonalenie umiejętności

Rozwój służby odbywa się poprzez ciągłe szkolenia i doskonalenie zawodowe. Szczególną rolę w tym zakresie odgrywa Ośrodek Szkolenia Zawodowego SOK w Zbąszyniu z filią w Przemyślu.

W 2018 Komenda Główna SOK zorganizowała 200 kursów i szkoleń. 3 miesięczne szkolenie przygotowawcze odbyło ponad 200 adeptów, którzy w 2018 roku rozpoczęli służbę w Straży Ochrony Kolei.

Każdy z ponad 3.000 funkcjonariuszy SOK stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe biorąc udział w szkoleniach średnio 2-3 razy w ciągu roku.

Ponadto Straż Ochrony Kolei w ramach współpracy z innymi służbami mundurowymi, m.in. z Wojskiem, Policją i Strażą Graniczną, aktywnie uczestniczyła w 2018 roku w ćwiczeniach z doskonalenia procedur w sytuacjach kryzysowych. Podczas ćwiczeń takich, jak np. KOLEJ 18, czy ANAKONDA 18 funkcjonariusze SOK doskonalili swoje umiejętności z zakresu przeprowadzenia ewakuacji podróżnych z dworca lub pociągu, udzielania pomocy przedmedycznej poszkodowanym, czy przeprowadzania akcji poszukiwawczej w koordynacji z różnymi podmiotami odpowiadającymi za bezpieczeństwo na obszarze kolejowym.

 

Straż Ochrony Kolei ma 100 lat

SOK to uzbrojona i umundurowana formacja specjalizująca się w ochronie życia, zdrowia i mienia na obszarze kolejowym, która w 2018 roku obchodziła jubileusz 100 lat. Służbę powołał do życia ówczesny Naczelnik Państwa Józef Piłsudski 18 listopada 1918 roku, w tydzień po odzyskaniu przez Polskę niepodległości.

Obecna Straż Ochrony Kolei, to formacja dynamicznie się rozwijająca – w służbie nastąpiła wymiana pokoleniowa, wzrósł poziom wyszkolenia oraz zainwestowano w nowoczesne środki techniczne. Maleje przestępczość na kolei, a podróżni wiedzą, że mogą liczyć na profesjonalizm funkcjonariuszy SOK.

(PKP PLK)

Kategoria:
SOK – bezpieczniejszy 2018 rok na kolei