Portal dwutygodnika
Strona główna Poza koleją Reaktywacja Zespołu Trójstronnego

Poza koleją

Reaktywacja Zespołu Trójstronnego

 

W dniu 5 października 2020 r. odbyło się posiedzenie Zespołu Trójstronnego do spraw Kolejnictwa, które prowadzili Współprzewodniczący zespołu: Andrzej Bittel – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Henryk Grymel – Przewodniczący Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność” (KSK). W zespole uczestniczyli Prezesi największych kolejowych spółek oraz przedstawiciele kolejowych, krajowych central związków zawodowych, które zgodnie z Regulaminem zespołu wchodzą w jego skład. Kolejową „Solidarność” reprezentowali wspomniany wyżej Henryk Grymel i Henryk Sikora – Członek Prezydium KSK. Ze względu na ograniczenia wynikające z epidemii COVID-19 obrady zostały przeprowadzone w formie wideokonferencji.

Minister Bittel omówił stan prac legislacyjnych w Ministerstwie Infrastruktury nad projektami z zakresu transportu kolejowego, wymieniając prace nad:

  • Ustawą do IV Pakietu Kolejowego (jest ona traktowana przez Ministerstwo Infrastrukturypriorytetowo, została przyjęta przez Senat i trafi do podpisu przez Prezydenta).
  • Ustawą dotyczącą szkoleń maszynistów.
  • Ustawą o czasie pracy maszynistów (projekt zostanie rozesłany do konsultacji publicznych).
  • Rozporządzeniem w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego (H. Sikora przypomniał o wnioskach „Solidarności” do projektu – umieszczenie w wykazie stanowiska „zwrotniczy”, który został uwzględniony oraz zmianę umożliwiającą zatrudnienie na stanowisku „automatyk”osób z wykształceniem „informatycznym”; Minister zapewnił, że ta zmiana również zostanie uwzględniona).
  • Rozporządzeniem dotyczącym organizacji bezpieczeństwa i ochrony na dworcach kolejowych.
  • Zmianami w ustawach „tarczowych” (antykryzysowych).

Następnym omawiany punktem posiedzenia była informacja o wsparciu dla kolei w związku z COVID-19. Wynika z niej, że łączna wartość pomocy państwa dla spółek kolejowych z tarcz antykryzysowych i ustawy covidowejwynosi ok. 350 mln zł. Minister Bittel przypomniał również o innych formach wsparcia dla sektora kolejowego, w tym dużą rolę Polskich Linii Kolejowych we wsparciu przewoźników poprzez m.in. rezygnację z opłat rezerwacyjnych. Stwierdził, że PLK jest spółką celową i jej zbilansowanie zabezpiecza Państwo,a ma to miejsce w różnych formach.

W sprawie sytuacji finansowejwypowiadali się krótko prezesi największych spółek kolejowych.

Marek Chraniuk- Prezes PKP Intercity, stwierdził, że przewozy wakacyjne w pociągach TLK były dobre, a ich zapełnienie na wysokim poziomie. Niestety dużo gorzej jest w przejazdach biznesowych, które są na niskim poziomie i trudno liczyć na ich poprawę.

Czesław Warsewicz – Prezes PKP CARGO, wypowiedział się na temat trudnej sytuacji spółki, która ogranicza koszty. Uruchamia ona obecnie ok. 90% pociągów w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Mówił też o zwiększeniu wydajności i dostosowaniu zatrudnienia do wielkości przewozów.

Marek Olkiewicz – Wiceprezes PKP PLK, mówił, że spółka powoli odrabia stratę z poprzednich miesięcy, kiedy to przewozy (głównie pasażerskie) radykalnie zostały ograniczone, pociągów jest obecnie coraz więcej i miejmy nadzieję, że trend ten zostanie utrzymany.

Krzysztof Mamiński – Prezes Związku Pracodawców Kolejowych (ZPK), podkreślił,że w 2019 r. większość spółek Grupy PKP miała wyniki finansowe dodatnie (często najlepsze w porównaniu z latami poprzednimi), ten rok ze względu na panującą od kilku miesięcy sytuację, przyniesie dużo gorsze wyniki finansowe, a w kilku przypadkach straty.Prezes zaznaczył, że trudna sytuacja finansowa wymusza działania oszczędnościowe, w tym te dotykające wynagrodzeń pracowników (skrócenie czasu pracy, czasowe obniżenie wynagrodzeń, ograniczenie wypłat premii i nagród). Jego zdaniem najbliższe systemowe podwyżki wynagrodzeń będą możliwe w niektórych spółkach w drugiej połowie przyszłego roku. Wszystko będzie zależało od sytuacji, która będzie miała miejsce w najbliższych miesiącach. Podkreślił, że najważniejszym w tym trudnym okresie jest zachowanie stabilizacji zatrudnienia i dostosowanie go do zadań, które za względu na sytuację przewozową ulegają zmianom.

 

Ostatnim punktem posiedzenia było omówienie stanu bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych. Ignacy Góra – Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, przekazał informacje dotyczące tego zagadnienia i statystykę wypadkowości na przejazdach kolejowo-drogowych. W Polsce mamy ok. 13 tys. takich przejazdów, które są w różnych kategoriach (różne rodzaje zabezpieczeń – rogatki, sygnalizacja świetlna itp.). Statystycznie ilość wypadków z roku na rok maleje, w 2019 r. na przejazdach i przejściach było ich ok. 199.

Zarówno UTK oraz PLK przedstawiły informacje o podjętych działaniach, zwiększających bezpieczeństwo na przejazdach i ograniczenie wypadków oraz prowadzone przez siebie kampanie edukacyjne (Kolejowe ABC, Bezpieczny przejazd) m.in. w mediach i na nośnikach reklamowych.

W punkcie programu posiedzenia dotyczącym spraw różnych, Henryk Grymel przypomniał zebranym, że „Solidarność”popiera Ustawę o czasie pracy maszynistów, gdyżjej obowiązywanie poprawi konkurencyjność PKP CARGOw stosunku do prywatnych przewoźników, którzy często łamią prawo,aby mieć niższe koszty działalności.

Wyraził również nadzieję, że z tą ustawą nie będzie tak, jak z ustawą o Straży Ochrony Kolei, której projekt został już opracowany kilkanaście lat temu,a małe lobby ubeków ją nadal blokuje.

Henryk Sikora

Kategoria:
zespół21