Portal dwutygodnika
Strona główna Poza koleją POLREGIO z 8-letnią umową w województwie łódzkim

Poza koleją

POLREGIO z 8-letnią umową w województwie łódzkim

 

Województwo Łódzkiepodpisało z POLREGIO 8-letnią umowę na wykonanie przewozów kolejowych w regionie na kwotę 415,7 mlnzł. Zgodnie z jej postanowieniami całkowita planowana praca eksploatacyjna wyniesie w tym czasie 16,6 mln pockm, natomiast średnioroczna planowana praca eksploatacyjna wyniesie 2,1 mln pockm.

 

Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego oraz POLREGIO podpisali 9 grudnia 2020 r. nową, 8-letnią umowę na wykonanie przewozów kolejowych w regionie.

Przewidywane łączne nakłady finansowe na realizację przewozów kolejowych świadczonych przez POLREGIO w okresie obowiązywania umowy, czyli od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2028 r., wynoszą 415.713.365,08 zł netto.Rekompensata na pierwszy okres rozliczeniowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. wynikająca z planu finansowego wynosi 57.235.313,91 zł netto zł.

Zgodnie z postanowieniami umowy całkowita praca eksploatacyjna planowana (maksymalna) na okres obowiązywania umowy wyniesie 16.566.171,324 pockm, natomiast średnioroczna planowana praca eksploatacyjna wyniesie 2.070.771,415 pockm.

– Województwo Łódzkie, to kolejna umowa wieloletnia POLREGIO w tym roku. Umożliwia ona szybkie otwarcie dodatkowych połączeń relacji Łódź Fabryczna – Warszawa Wschodnia oraz Łódź Kaliska – Wrocław Główny do granicy województwa łódzkiego. Już teraz myślimy również o wykorzystaniu budowanego w Łodzi tunelu średnicowego. Zdajemy sobie sprawę z trudnej sytuacji finansowej samorządów, które są organizatorami regionalnych przewozów kolejowych i w partnerskiej współpracy chcemy dostosowywać ofertę przewozów do aktualnego popytu oraz możliwości – mówi Artur Martyniuk, Prezes Zarządu POLREGIO.

– Chcemy, aby jak najwięcej wykluczenia komunikacyjnego wspólnymi siłami w województwie łódzkim zlikwidować. Na tym nam wspólnie zależy. Bardzo zależy nam również na tym, żeby obaj przewoźnicy w województwie łódzkim wykonywali swoją pracę jak najlepiej. Dziękuję wszystkim tym, którzy brali udział w rozmowach i negocjacjach – mówi Grzegorz Schreiber, Marszałek Województwa Łódzkiego.

W przypadku podjęcia przez Organizatora decyzji o zwiększeniu sieci połączeń kolejowych przewozy będące przedmiotem umowy mogą zostać rozszerzone o wykonywanie pasażerskich przewozów kolejowych na liniach komunikacyjnych (odcinkach linii), w tym w szczególności: linia nr 17w relacji Łódź Fabryczna – Warszawa Wschodnia (w całej relacji); linia nr 14 w relacji Łódź Kaliska – Wrocław Główny do granicy województwa łódzkiego (Skalmierz).

(POLREGIO)

Kategoria:
Łódź01 Wikipedia