Portal dwutygodnika
Strona główna W numerze PKP LHS z certyfikatem „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”

Poza koleją

PKP LHS z certyfikatem „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”

Spółka PKP LHS otrzymała Certyfikat „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”, przyznany przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność” na wniosek Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy PKP LHS. Certyfikat, podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim w Warszawie, wręczył Prezydent RP, Andrzej Duda.

– Wyróżnienie w konkursie ma dla mnie szczególne znaczenie, ponieważ wystąpili o nie nasi pracownicy, będący członkami Związku Zawodowego NSZZ „Solidarność”. To dowód na to,
że moje działania, jako pracodawcy, są dobrze oceniane. Bez zaangażowanych, zadowolonych pracowników nie moglibyśmy osiągać tak dobrych wyników zarówno jeśli chodzi o realizację procesów inwestycyjnych, jak i działalności przewozowej
– powiedział Zbigniew Tracichleb, prezes zarządu PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa.

Celem Konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” jest promowanie pracodawców, którzy wyróżniają się w stosowaniu dobrych praktyk w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności poprzez stabilność zatrudnienia, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa do zrzeszania się w związki zawodowe.

Zdobyty certyfikat, to kolejne potwierdzenie wysokiej jakości organizacji pracy w PKP LHS. Spółka stwarza możliwości rozwoju zawodowego pracowników oraz realizuje inwestycje, których celem jest poprawa bezpieczeństwa pracy. Jednocześnie PKP LHS współpracuje ze szkołami w zakresie edukacji młodzieży, co pozwoli wypełnić lukę pokoleniową i zapewnić dopływ wykwalifikowanych specjalistów.

(PKP LHS)

Kategoria:
certy