Portal dwutygodnika
Strona główna Poza koleją PKP i ÖBB o skutkach pandemii i planie odbudowy gospodarczej

Poza koleją

PKP i ÖBB o skutkach pandemii i planie odbudowy gospodarczej

PKP i ÖBB o skutkach pandemii i planie odbudowy gospodarczej

 

Prezes PKP S.A. Krzysztof Mamiński i prezes ÖBB Andreas Matthä rozmawiali o wpływie pandemii koronawirusa na funkcjonowanie kolei oraz o wyzwaniach jakie stoją obecnie przed branżą, a także o podejściu do planu odbudowy gospodarczej Unii Europejskiej.

 

Spotkanie odbyło się w formie wideokonferencji, podczas której omawiano kwestie związane z sytuacją europejskiego sektora kolejowego w odniesieniu do pandemii COVID-19. Rozmawiano również o prowadzonych i przyszłych inwestycjach oraz podkreślono szczególną ich rolę w napędzaniu gospodarki przy wychodzeniu z sytuacji spowodowanej pandemią.

Bardzo ważnym postulatem w zakresie realizacji projektów CEF i funduszy strukturalnych, z których realizowane są inwestycje, jest przedłużenie okresu kwalifikowalności wydatków w projektach współfinansowanych ze środków unijnych o rok, czyli do końca 2024 roku. Ponadto, istotną kwestią jest również podniesienie poziomu współfinansowania projektów oraz większa elastyczność w traktowaniu deklaracji kwalifikowalności wydatków – mówi Krzysztof Mamiński, prezes zarządu PKP S.A.

Obaj prezesi rozmawiali także o wspólnym podejściu i oczekiwaniach europejskiego sektora kolejowego w kontekście przygotowywanego przez Komisję Europejską planu odbudowy gospodarczej Unii Europejskiej.

Znamienny jest fakt, że zarówno Grupa PKP, jak i holding ÖBB, zanotowały w związku z pandemią podobne spadki przewozów zarówno pasażerskich, jak i towarowych. W krajowych przewozach pasażerskich jest to spadek na poziomie około 90 proc. Spadek przychodów zarządców infrastruktury w przypadku obydwóch koleirównież kształtuje się na podobnym poziomie.

Bilateralne spotkanie szefów polskich i austriackich kolei miało jeszcze jeden wymiar. Obydwaj prezesi są członkami zarządu CER (Community of EuropeanRailways and InfrastructureCompanies) w Brukseli, dlatego rozmowa skupiła się również na wyzwaniach, które stoją przed sektorem kolejowym oraz na planowanej europejskiej agendzie transportowej.

(PKP S.A.)

Kategoria: