Portal dwutygodnika
Strona główna Poza koleją PKP Energetyka zawsze na służbie

Poza koleją

PKP Energetyka zawsze na służbie

PKP Energetyka zawsze na służbie

 

Kolej to jeden z kluczowych systemów gospodarki. Nieprzerwanie funkcjonuje także podczas epidemii koronawirusa. Niezależnie od tego, jaka pogoda panuje za oknem, czy mamyzwykły czy świąteczny dzień – pociągi nadal kursują, towary docierają na czas, a w sieci trakcyjnej płynie prąd.

Zawdzięczamy to m.in. pracownikom PKP Energetyka, którzy z dużym poświęceniem dbają, by w tym trudnym czasie zapewnić ruch pociągów oraz dostawy energii. Ich zaangażowanie obserwujemy m.in. wmateriałach powstających w ramach akcji #ZawszeNaSłużbie.

 

Zarządzanie w czasach epidemii

Energetyka kolejowa należy do infrastruktury krytycznej kraju i w czasach kryzysu musi spełniać wysokie oczekiwania i kryteria funkcjonowania.

Najważniejszą rolą PKP Energetyka jest realizacja obowiązków operatora sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej i zapewnienie bezpieczeństwa dostaw zasilania dla sektora kolejowego, klientów indywidualnych i biznesowych, przy zachowaniu bezpieczeństwa i zdrowia naszych pracowników. Tę rolę zawsze wypełnialiśmy odpowiedzialnie, sprawdzając się w wymagających sytuacjach, takich jak sezonowe wahania pogodowe, czy w wydarzeniach kryzysowych, jak orkan Ksawery w 2017 roku – mówi Marek Kleszczewski, członek zarządu PKP Energetyka, podczas pandemii przewodniczący Sztabu Zarządzania Kryzysowego firmy.

Aby prąd mógł nieprzerwanie zasilać polską kolej, spółka powołała Sztab Kryzysowy, pracujący w trybie ciągłym i odbywający odprawy codziennie rano przez 7 dni w tygodniu. Zespół 40 menadżerów z wszystkich krytycznych obszarów firmy dokonuje podsumowania bieżącej sytuacji i wyznacza niezbędne działania.

Ponadto przedstawiciele spółki uczestniczą w pracach sztabu kryzysowego zarządcy infrastruktury kolejowej PKP PLK oraz Ministerstwa Klimatu – wspólnie pracują, by zapewnić realizację przewozów towarowych i pasażerskich oraz sprawne przekazywanie między spółkami informacji odnośnie aktualnej sytuacji.

 

Środki bezpieczeństwa i higieny

PKP Energetyka wdrożyła zasady zapobiegania rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych, a  stan zdrowia pracowników wszystkich obszarów jest regularnie monitorowany. Zapewniono także dostawę odpowiedniej ilości środków dezynfekujących i ochronnych oraz podniesiono również wymagania dotyczące czystości w przestrzeniach biurowych i technicznych.

Wprowadzono prewencyjne zasady w sposobie kontaktów zarówno wewnątrz firmy, jak i we współpracy z podmiotami zewnętrznymi. Wszystkie dokumenty są przekazywane drogą elektroniczną, działają systemy telekonferencji.

Również brygady w terenie stosują bezpieczne sposoby funkcjonowania, oparte na komunikacji elektronicznej z użyciem systemu PLANER. Dodatkowo pracownicy terenowi mają prawo odstąpienia od realizacji prac, jeżeli miałyby się one odbywać w pobliżu skupisk ludzkich lub w lokalu klienta. Dla pracowników biurowych istnieje możliwość pracy zdalnej – skorzystało z niej już ponad 500 osób.

 

Skoszarowanie dyspozytur

Wśród zatrudnianych przez spółkę dyspozytorów wyłoniono grupę dziewięćdziesięciu, którzy przez cały miesiąc pracują w 12 centrach dyspozytorskich w pełnej izolacji od innych pracowników, rodzin i bez możliwości opuszczania miejsca pracy. Zapewniono im odpowiednie warunki, tak by nie kontaktując się z otoczeniem mogli pracować i wypoczywać, zapewniając ciągłość funkcjonowania sieci.

Warto też podkreślić, że architektura sieci teletechnicznej, w razie potrzeby, umożliwia przeniesienie w zapasowe miejsce wybranych dyspozytur.

 

Akcja „Zawsze na służbie”

Pomimo wymagającego okresu, pracownicy PKP Energetyka nie upadają na duchu. Ich zaangażowanie i poczucie misji jest widoczne poprzez akcję #ZawszeNaSłużbie, którą można zobaczyć w mediach oraz w Internecie. W jej ramach do sieci trafiły zdjęcia i nagrania, na których pracownicy opowiadają, jak wygląda ich służba w czasie epidemii. W akcję włączyły się także inne podmioty. Pokazują realia pracy i solidarność branży.

W tych niełatwych okolicznościach pracownicy PKP Energetyka,zwłaszcza ci działający w terenie, pracują nieprzerwanie, wykonując czynności na pierwszej linii frontu, ponieważ kolej musi funkcjonować także w czasie epidemii.Za ich zaangażowanie i poczucie misji należy im się szczególne podziękowanie.Zapewnienie bezpieczeństwa dostaw zasilania dla sektora kolejowego nie byłoby możliwe bez trudu i wysiłku, jaki wkładają w realizację swoich codziennych obowiązków – podkreśla Marek Kleszczewski.

(PKP Energetyka)

Kategoria:
Energetyka10