Portal dwutygodnika
Strona główna Poza koleją PKP CARGO S.A. odebrało kolejne wagony do przewozu kontenerów

Poza koleją

PKP CARGO S.A. odebrało kolejne wagony do przewozu kontenerów

 

21 wagonów do przewozu kontenerów odebrała w zeszłym tygodniu Spółka PKP CARGO. To kolejne platformy pozyskane w ramach umowy podpisanej ze słowacką firmą Tatravagónkana dostawę łącznie 936 wagonów do przewozów intermodalnych.

 

W sumie od początku realizacji projektu zasób platform kontenerowych 80-stopowych serii Sggrs PKP CARGO powiększył się o 197 wagonów. Do końca br. Spółka odbierze łącznie 300 wagonów serii Sggrs i 100 Sgmmns. W ramach podpisanej w marcu 2019 r. umowy z firmą Tatravagónka PKP CARGO zamówiło łącznie 936 wagonów do przewozów intermodalnych w trzech różnych konstrukcjach i długościach ładunkowych z terminem realizacji do 31 grudnia 2022 r.

Dzięki zakupom nowoczesnego taboru znacznie wzrosną możliwości operacyjne Grupy na rynku intermodalnym. Ma to istotne znaczenie w realizacji strategii Grupy PKP CARGO, której istotnym elementem jest rozwój przewozów intermodalnych. Ten proces już widać w strukturze przewozów Grupy PKP CARGO, gdzie intermodal stanowi ponad 15 proc. pracy przewozowej, czyli ponad dwa razy więcej niż 4-5 lat temu. Udział ten będzie z pewnością rósł kosztem ładunków masowych. Dotyczy to zarówno rynku krajowego, jak i międzynarodowego.

– Najważniejszy dla nas jest klient i oferta do niego kierowana. Sytuacja na rynku europejskim i światowym pokazuje, że rozwój w obszarze przewozów intermodalnych i rozwój usług logistycznych jest kluczową aktywnością zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej. PKP CARGO uwzględnia te uwarunkowania w swojej strategii – powiedział Czesław Warsewicz, prezes PKP CARGO S.A. –Zakup platform intermodalnych to jeden z największych projektów inwestycyjnych realizowanych przez Spółkę – podkreślił prezes Warsewicz.

Zakup wagonów jest kluczową inwestycją w projekcie „Wagony platformy do przewozów intermodalnych”, który otrzymał dofinansowanie ze środków pomocowych Unii Europejskiej w ramach Działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych, Oś priorytetowa III Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wartość podpisanej umowy to ponad 368 mln zł, a dofinansowanie z Unii Europejskiej przekracza 183 mln zł.

(PKP CARGO)

Kategoria:
logo zwitek