Portal dwutygodnika
Strona główna W numerze Nowe kadencje

Poza koleją

Nowe kadencje

PKP Intercity S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKP Intercity S.A., które odbyło się 24 lipca 2019 r., zdecydowało o wyborze trzech byłych członków zarządu spółki na kolejną kadencję. Prezesem zarządu PKP Intercity S.A. pozostaje Marek Chraniuk.

W skład obecnego zarządu spółki wchodzą:

powołani uchwałą Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników 24 lipca 2019 r.:

  • Marek Chraniuk, prezes zarządu,
  • Jarosław Oniszczuk, członek zarządu odpowiedzialny za obszar eksploatacji,
  • Artur Resmer, członek zarządu do spraw finansowych,

oraz powołany uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dn. 22 marca 2019 r:

  • Adam Laskowski,  członek zarządu odpowiedzialny za program inwestycyjny spółki.

 

PKP TELKOL Sp. z o.o.

24 lipca 2019 roku odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki PKP TELKOL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, które zatwierdziło sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018 oraz udzieliło absolutorium wszystkim Członkom Zarządu Spółki oraz Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2018.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powołało Pana Mirosława Gilarskiego, dotychczasowego Prezesa Zarządu Spółki, na kolejną kadencję. Na stanowisko Członka Zarządu Spółki ds. finansowych został powołany Pan Krzysztof Matey.

Od 24 lipca 2019 roku skład Zarządu PKP TELKOL sp. z o.o. przedstawia się następująco:

  1. Mirosław Gilarski – Prezes Zarządu,
  2. Jerzy Szmit – Członek Zarządu ds. technicznych,
  3. Krzysztof Matey – Członek Zarządu ds. finansowych.

Jednocześnie został powołany skład Rady Nadzorczej PKP TELKOL sp. z o.o. III kadencji:

  1. Jolanta Dębiak – Przewodnicząca Rady Nadzorczej,
  2. Janusz Woźniak – Członek Rady Nadzorczej,
  3. Iwona Beata Czech-Wojdecka – Członek Rady Nadzorczej.

(PKP S.A.)

Kategoria: