Portal dwutygodnika
Strona główna Poza koleją Na Wałbrzychu Szczawienko wygodniej wsiądziemy do pociągów

Poza koleją

Na Wałbrzychu Szczawienko wygodniej wsiądziemy do pociągów

 

Podróżni na stacji Wałbrzych Szczawienko wygodniej wsiądą do pociągów. Za kilka miesięcy nowy przystanek Wałbrzych Centrum zwiększy dostęp do kolei. Na trasie z Wrocławia do Wałbrzycha i Jeleniej Góry rośnie liczba stacjii przystanków, zwiększających atrakcyjność podróży i zapewniających dostęp do pociągów dla wszystkich podróżnych.

 

Na stacji Wałbrzych Szczawienko od 14 czerwca podróżni mogą korzystać z przebudowanego peronu. Zapewnione jest dogodne wsiadanie i wysiadanie z pociągów. Peron ma nową nawierzchnię, zaznaczony pas bezpieczeństwa i ścieżkę naprowadzającą dla osób niedowidzących. Na peronie zamontowano dwie wiaty i odnowione oświetlenie. Jest czytelne oznakowanie oraz tablice i gabloty informacyjne.

Sprawny ruch pociągów przez stacjęzapewniająprzebudowane tory i rozjazdy, wyposażonewurządzenia elektrycznego ogrzewania, gwarantujące niezakłócony ruch w warunkach zimowych.

Zamontowane są nowe komputerowe urządzenia zabezpieczające i sterujące ruchem pociągówwrejonie stacji Wałbrzych Szczawienko. Uruchomiono nowe urządzenia radiołączności dla zapewnienia sprawnej i bezpiecznej komunikacji podczas prowadzenia ruchu kolejowego.

Odnowiony most i wiadukt

Odnowionyzostał most kolejowy nad rzeką Pełcznicą oraz zachodni wiadukt nad ul. Stacyjną. Prace przeprowadzono przy utrzymaniu przejezdności ważnej linii, łączącejWrocław, Wałbrzych i Jelenią Górę. Kolejną faza prac będzie przebudowa peronu nr 2, oraz przylegających torów i remont wschodniego wiaduktu kolejowego nad ul. Stacyjną.

Wałbrzych Centrum – nowy przystanek

W Wałbrzychu budowany jest nowy przystanek Wałbrzych Centrum. Będzie zintegrowany z komunikacją autobusową; usprawni lokalną komunikację w rejonie Wałbrzycha i ułatwi dostęp do połączeń kolejowych.

Zakończone zostały już zasadnicze roboty przy budowie jednego z dwóch peronów (peronu nr 2). Jest przeszklona konstrukcja wiaty. Wybudowano szyb windowy i schody. Przebudowany jest tor, sąsiadujący z peronem. Wykonane zostały konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej. Prace koncentrują się przy budowie przejścia tunelowego. Na koniec roku planowane jest zakończenie prac i udostępnienie przystanku.

Przebudowa stacji Wałbrzych Szczawienko oraz budowa przystanku Wałbrzych Centrum prowadzona jest w ramach zadania, obejmującego również zakończoną już modernizację stacji w Świebodzicach. Wartość tej inwestycji – finansowanej ze środków budżetowych – wynosi ponad 84,2 mln zł. Zakończenie planowane jest do końca bieżącego roku.

Kolej dostępniejsza i atrakcyjna

Modernizowana stacja Wałbrzych Szczawienko oraz budowany przystanek Wałbrzych Centrum, to kolejne przedsięwzięcia, podnoszące komfort podróżowania kolejąna trasie Wrocław – Wałbrzych – Jelenia Góra. W ubiegłym roku na linii oddano nowy przystanek Mokronos Górny, zakończono przebudowę stacji w Jaworzynie Śląskiej i Świebodzicach, a w Jeleniej Górze oddano 2 nowe przystanki – Jelenia Góra Zabobrze i Jelenia Góra Przemysłowa oraz zmodernizowano przystanek Jelenia Góra Cieplice i Jelenia Góra Sobieszów.

Inwestycje konsekwentnie podnoszą komfort i bezpieczeństwo podróżowania, ułatwiają dostęp do komunikacji kolejowej, zwiększając udziału ekologicznego transportu w przewozach publicznych.

(PKP PLK)

Kategoria:
Szczaw13