Portal dwutygodnika
Strona główna Poza koleją Modernizacja dworca Rzeszów Główny

Poza koleją

Modernizacja dworca Rzeszów Główny

 

Nowoczesny, komfortowy i dostosowany do potrzeb wszystkich grup podróżnych – taki będzie dworzec Rzeszów Główny po modernizacji. 8 lutego w Ministerstwie Aktywów Państwowych Polskie Koleje Państwowe podpisały umowę na realizację inwestycji w trybie „projektuj i buduj” z wykonawcą – firmą Budimex S.A.

 

Budynek dworca kolejowego zostanie poddany kompleksowej modernizacji. Przebudowa pomieszczeń wewnątrz obiektu istotnie wpłynie na poprawę komfortu obsługi podróżnych, w tym również osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Zlikwidowane zostaną dotychczasowe bariery architektoniczne. Pojawią się także nowe udogodnienia – m.in. ścieżki prowadzące dla osób niewidomych i niedowidzących, mapy dotykowe dworca, pętle indukcyjne dla osób niedosłyszących czy obniżone okienka kasowe. Dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami będą również toalety.

Z modernizacji dworca i utworzenia Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego ucieszą się z pewnością mieszkańcy miasta i całego Podkarpacia. Powstały w ten sposób węzeł przesiadkowy integrujący kolej z komunikacją miejską oraz transportem indywidualnym, usprawni całą komunikację w tym regionie, a także przekieruje ją na nowe, wygodniejsze dla pasażerów tory. Warto również dodać, że inwestycje takie jak ta, to dobra wiadomość nie tylko dla miejscowości,
w których są planowane. Są one korzystne dużo szerzej – dla polskiej gospodarki, środowiska, dla nas wszystkich –
mówi Maciej Małecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Dworzec Rzeszów Główny przejdzie gruntowną przebudowę. To jedna z rządowych inwestycji w woj. podkarpackim. Cały region bardzo zyskuje dzięki takim inicjatywom – powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Rzeszów Główny, to kolejny punkt na systematycznie powiększającej się mapie nowych i zmodernizowanych inwestycji kolejowych. Z dworca będącego częścią nowoczesnego centrum komunikacyjnego skorzystają nie tylko mieszkańcy stolicy Podkarpacia i regionu, lecz także podróżujący z innych części Polski, a także ci, którzy planują wyjazdy zagraniczne na południe
i wschód Europy. Dzięki dofinansowaniu inwestycji z funduszy unijnych i pieniędzy krajowych jej realizacja znacznie przyspieszy i będzie miała realny wpływ na rozwój komunikacyjny Polski
– podkreśla Waldemar Buda, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

Modernizacja dworca Rzeszów Główny, to kolejne przedsięwzięcie PKP S.A. realizowane w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023. Będzie to już trzeci obiekt
w województwie podkarpackim, po dworcach Radymno i Czarna Tarnowska, na którym prowadzone będą prace budowlane
– mówi Ireneusz Maślany, członek zarządu PKP S.A. ds. inwestycji. –Rozpoczęcie robót na dworcu w Rzeszowie pokazuje również, jak zaawansowany jest program inwestycyjny PKP S.A. Na etapie procesu budowlanego znajduje się obecnie 44% dworców objętych programem – dodaje Ireneusz Maślany.

Zgodnie z zaleceniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków obiekt z zewnątrz zachowa swój modernistyczny charakter. W ramach prac renowacji poddana zostanie elewacja budynku, a stolarki okienna i drzwiowa wymienione zostaną na nowe. Inwestycja PKP S.A. zakłada również budowę placu na poziomie -1. Będzie on pełnił funkcję łącznika między dworcem, parkingiem podziemnym
i peronami. Bezpośrednią komunikację z parkingiem i placem zapewnią też pomieszczenia na poziomie -1, które zostaną gruntownie przebudowane.

Zwiększony poziom bezpieczeństwa zapewni montaż nowoczesnych systemów: monitoringu, kontroli napadu czy BMS (inteligentnego zarządzania budynkiem). Na dworcu pojawią się także elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów oraz system informacji głosowej.

Zgodnie z unijną Strategią Zrównoważonej i Inteligentnej Mobilności kolej stanie się ważną osią nowoczesnego i inteligentnego systemu sieci transportowej. W te założenia wpisuje się długo wyczekiwana modernizacja dworca kolejowego w Rzeszowie, która jest jednym z elementów centrum przesiadkowego integrującego różne środki transportu. Dzięki tej inwestycji kolej będzie mogła pełnić funkcję szkieletu w połączeniach pomiędzy aglomeracją rzeszowską i innymi miejscowościami regionu, Polski oraz całej Europy. Jest to kolejny krok do tego, aby transport publiczny stał się bardziej dostępny, funkcjonalny i przyjazny dla środowiska – mówi Christopher Todd, dyrektor ds. polityki regionalnej w Polsce, z Komisji Europejskiej.

Modernizacja dworca głównego w Rzeszowie zostanie zrealizowana przy wsparciu środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach którego na rozwój transportu kolejowego w Polsce przewidziano ponad 22 miliardy złotych. Nie ukrywamy swojego zadowolenia z faktu, że ten rok, ogłoszony przez KE Europejskim Rokiem Kolei, rozpoczął się m.in. od podpisania umowy na realizację inwestycji właśnie w priorytetowym dla Unii Europejskiej sektorze. Przedsięwzięcie istotnie przyczyni się do poprawy mobilności przestrzennej w całym regionie oraz podniesienia komfortu i wygody dla podróżnych, w tym tych z niepełnosprawnościami – podsumowuje Joanna Lech, p.o. dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Koszt modernizacji dworca wyniesie 22,7 mln zł brutto. Przebudowa będzie współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Termin zakończenia inwestycji planowany jest na I połowę 2023 r.

(PKP S.A.)

Kategoria:
szów04