Portal dwutygodnika
Strona główna Poza koleją Krzysztof Mamiński szefem Międzynarodowego Związku Kolei

Poza koleją

Krzysztof Mamiński szefem Międzynarodowego Związku Kolei

 

Zgromadzenie ogólne Międzynarodowego Związku Kolei (UIC) jednomyślnie wybrało Krzysztofa Mamińskiego prezesa PKP S.A. na stanowisko prezesa UIC.

 

UIC, Międzynarodowy Związek Kolei – organizacja zrzeszająca przedsiębiorstwa zajmujące się transportem kolejowym i reprezentująca je na arenie międzynarodowej. Organizację utworzono w 1922 r.

UIC, to organizacja zajmująca się promowaniem transportu kolejowego na całym świecie skutecznie reagująca na wszelkie wyzwania związane z mobilnością i zrównoważonym rozwojem.

Misją UIC jest ułatwianie współpracy międzynarodowej między poszczególnymi członkami i dzielenie się najlepszymi rozwiązaniami. Promowanie interoperacyjności oraz opracowywanie i publikowanie rozwiązań problemów związanych z systemem kolejowym. Proponowanie nowych sposobów na poprawę wydajności technicznej transportu kolejowego, obniżenie kosztów i zwiększenie konkurencyjności.

UIC jest stowarzyszeniem zajmującym się współpracą techniczną między kolejami, koordynując pozycję sektora, negocjując ewoluujące relacje z branżą zaopatrzeniową oraz badając i rozwijając potrzeby w celu pełnego wykorzystania potencjalnego zainteresowania przedsiębiorstw kolejowych.

Członkowie są regularnie informowani o kluczowych zmianach, którymi zajmuje się UIC i które wpływają na ich działalność. Umożliwia to Członkom przewidywanie zmian regulacyjnych i technicznych oraz skuteczną i sprawną integrację ich z własnymi biznesowymi procesami operacyjnymi. (Źródło:uic.org)

 

„Wybór mojej kandydatury na stanowisko przewodniczącego UIC traktuję jako duże wyróżnienie, ale przede wszystkim ogromną odpowiedzialność i wyraz uznania za dotychczasową działalność – nie tylko moją, jako menadżera z kilkuletnim stażem, ale także tysięcy kolejarzy i innych osób zaangażowanych na co dzień w rozwój kolei”– powiedział po wyborze na szefa UIC Krzysztof Mamiński.

 

Krzysztof Mamiński pracę na kolei rozpoczął w 1980 r., w Ośrodku Informatyki CDOKP w Warszawie. Od 1990 r. był członkiem Komisji Krajowej „Solidarności”, pełnił m.in. funkcję przewodniczącego Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ „Solidarność” i przewodniczącego Sekretariatu Transportowców związku.

W latach 1998-2002 zasiadał w zarządzie Polskich Kolei Państwowych, odpowiadając za restrukturyzację i sprawy pracownicze. Od 2001 do 2012 roku był prezesem Związku Pracodawców Kolejowych, a od 2002 do 2012 roku spółki zależnej PKP – Natura Tour. W latach 2012-2013 był pełnomocnikiem zarządu PKP S.A. ds. dialogu społecznego w Grupie PKP, a przez następne trzy lata – prezesem przedsiębiorstwa z Grupy PKP CS Szkolenie i Doradztwo. Następnie od kwietnia 2016 r. pełnił funkcję prezesa zarządu Przewozów Regionalnych. W marcu 2017 r. objął stanowisko prezesa zarządu PKP S.A. (Źródło: Wikipedia)

„aw”

Kategoria:
mam15