Portal dwutygodnika
[wpseo_breadcrumb]

Poza koleją

Kolejne spotkanie członków NSZZ „Solidarność” w Tarnowskich Górach

1 marca 2019 roku Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w PKP CARGO S.A. w Śląskim Zakładzie Spółki zaprosiła na uroczyste spotkanie swoich członków obchodzących jubileusze pracy oraz przechodzących na emeryturę.

Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru NSZZ „Solidarność” kolejarzy z Tarnowskich Gór przy dźwiękach „Pierwszej Brygady”.

Następnie przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Ryszard Lach gorąco powitał wszystkich przybyłych członków związku oraz zaproszonych gości. A byli to: pani Barbara Dziuk – poseł na Sejm RP, Jerzy Polaczek – poseł na Sejm RP, były minister transportu, ks. Roman Grajczyk – kapelan tarnogórskich kolejarzy, Piotr Duda – Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, Piotr Nowak – zastępca przewodniczącego Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, Jan Jelonek – przewodniczący NSZZ „Solidarność” Terenowej Sekcji powiatu tarnogórskiego, Dariusz Warda – kierownik delegatury Zarządu Regiony Śląsko-Dąbrowskiego w Tarnowskich Górach, Stanisław Hrustek – przewodniczący RSK NSZZ „Solidarność” w Katowicach, Jerzy Sośnierz – członek Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A., Zenon Kozendra – członek zarządu PKP CARGO S.A., Zenon Zemła – dyrektor PKP CARGO S.A. Śląski Zakład Spółki oraz jego zastępcy: Sławomir Badura, Leszek Subocz, Maciej Duch i Michał Wątroba oraz naczelnicy.

Po słowach powitania Ryszard Lach przypomniał, że jesteśmy nadal w okresie świętowania 100. Rocznicy odzyskania niepodległości Polski, o którą walczyli również kolejarze. Walczyli oni także z niemieckim okupantem, a po wojnie włączali się w działalność opozycyjną, z czego dziś mogą być dumni członkowie „Solidarności”.

Wspomniał Żołnierzy Wyklętych, których właśnie 1 marca wspominamy. Poprosił, aby minutą ciszy uczcić tych wszystkich, którzy walczyli o wolność, ale i tych, którzy w ostatnim czasie odeszli na wieczną służbę. Po czy wspólnie wszyscy odśpiewali „Mury”.

Po uroczystym powitaniu zaproszono na środek sali kapelana tarnogórskich kolejarzy, który wspólną modlitwą oraz życzeniami dla wyróżnionych, zaprosił do wspólnego świętowania jubileuszy udzielając równocześnie dyspensy z racji piątku.

Następnie podchodzili na środek pracownicy z 15, 20, 25, 30, 35, 40 i po raz pierwszy ze 45-letnim stażem pracy. Każdy z nich otrzymywał list gratulacyjny oraz upominek. Po każdej grupie zaproszeni goście, którzy wręczali listy i nagrody, pozowali do wspólnego zdjęcia.

Teraz po odbiór okolicznościowych listów gratulacyjnych, oraz upominków poproszono członków związku, którzy w 2018 roku przeszli na emeryturę. Zaś na zakończenie wykonano wspólne zdjęcie wszystkich wyróżnionych pracowników.

Wówczas przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda, wspólnie z pozostałymi gośćmi, poprosili do siebie na środek przewodniczącego Komisji Zakładowej Ryszarda Lacha, który dokładnie 30 lat temu w 1989 roku 1 marca został wybrany przewodniczącym tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”.

– Pozwólcie, że na początku podziękuję przewodniczącemu Ryśkowi za pamięć i zaproszenie, bo dla mnie bardzo ważne jest, aby być w swojej rodzinie – „Solidarności”, ale jest to dla mnie wyróżnienie być tutaj, na Śląsku, bo rzadko tu przebywam. Chociaż rodzinnie tu mieszkam i tutaj wrócę, bo mieszkam nieopodal w Gliwicach. Bardzo się cieszę, że tą wspaniałą tradycję spotkania, które jest bardzo ważne dla wszystkich pracowników, ono integruje nas wszystkich i to spotkanie pokazuje ten dzień jubileuszu po latach pracy, gdzie były lepsze i gorsze dni. To bardzo ważna inicjatywa. Za to bardzo Ryszardowi i całej organizacji międzyzakładowej dziękuję.

Pytałem przed chwilą czy jubilaci od początku są związani z zakładem pracy i uzyskałem odpowiedź, że zdecydowana większość tak. Bo my jesteśmy jeszcze tej starej daty, gdzie rozpoczynamy pracę i chcemy pracować w jednym zakładzie aż do emerytury, jak Bóg da. Ale już dzisiaj młodzi ludzie podchodzą do tego zupełnie inaczej. Dlatego chciałbym w swoim imieniu bardzo pogratulować za tą ciężką pracę 15, 20, 25, 30, 35, 40 i 45-letnią, chociaż jak patrzę na panie, to chyba coś się Ryszardowi pomyliło, bo to 20, 25 i 30-letnie kobiety, a nie jakieś jubileusze. Bardzo gratuluję. Ja też w przyszłym roku będę miał 40 lat pracy. Mam nadzieję, że jak będziesz organizował to spotkanie, to nie zapomnisz o swoim koledze i przyjacielu.

Drodzy państwo, ale dzisiaj również inny szczególny dzień, skoro mówimy o jubileuszach, to nasz przewodniczący Ryszard też ma dzisiaj taki skromny jubileusz, bo po raz pierwszy w 1989 roku członkowie „Solidarności” obdarzyli go zaufaniem i wybrali go na funkcję przewodniczącego tymczasowej organizacji związkowej tutaj, w Tarnowskich Górach, na węźle kolejowym, tym słynnym węźle kolejowym. To mnie właśnie łączy z Ryszardem, bo ja także jako 27 latek zostałem w 1989 roku wybrany na przewodniczącego tymczasowej organizacji w hucie „1 maja” jeszcze wtedy w Gliwicach, później w hucie „Gliwice”.

Na początku lat 90-tych nie znając Ryśka już o nim chodziły słuchy i legendy: ten Lach z Tarnowskich Gór wszystko powywraca do góry nogami, to ten przewodniczący, który wszystko może. Oczywiście poznałem go tak na dobre w 1995 roku, gdy zostałem członkiem zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego.

Rysiu, bardzo się cieszę, że mogę być w tym dniu razem z Tobą i z państwem. Gratuluje Ci tego wspaniałego wyróżnienia, bo to nie jest tak, że ktoś Cię powołuje. To Ty, poprzez te lata działalności w „Solidarności” jesteś wybierany w sposób demokratyczny na funkcję przewodniczącego. Było różnie przez te lata, a Ty zawsze na posterunku, w służbie członkom związku i pracownikom. Gratuluję, przyjmij skromny upominek. I życzę Ci jeszcze wielu długich lat pracy związkowej. A państwu życzę udanej zabawy, bo na to po prostu zasłużyliście. Tak, jak powiedział ks. Kapelan, są dni ciężkiej pracy i są dni zabawy. Dziś jest ten właśnie dzień dla was. Bawcie się i zapomnijcie o wszystkich troskach. Jeszcze raz wszystkiego, wszystkiego dobrego.

Upominki i życzenia dla przewodniczącego Ryszarda Lacha przekazali także przewodniczący RSK w Katowicach Stanisław Hrustek, w imieniu przewodniczącego Sekcji Zawodowej NSZZ „Solidarność” PKP CARGO S.A. list gratulacyjny odczytał członek Rady Nadzorczej Jerzy Sośnierz. W imieniu władz spółki PKP CARGO S.A. gratulacje złożyli: członek zarządu Zenon Kozendra oraz dyrektor Zakładu Śląskiego Zenon Zemła. Został także odczytany list gratulacyjny, który przesłał na ręce przewodniczącego prezes PKP S.A. Krzysztof Mamiński.

Po odznaczeniu wyróżnionych związkowców przewodniczący Lach poprosił o zabranie głosu zaproszonych gości.

Jako pierwsza zabrała głos poseł na Sejm RP pani Barbara Dziuk, która pogratulowała wszystkim wyróżnionym członkom NSZZ „Solidarność”. Przypomniała, że jako córka kolejarza, jest zobowiązana do tego, aby być zawsze przy kolejarzach, ich reprezentować i o nich walczyć. Obiecała, że w Warszawie będzie przekonywać do kolei nieprzekonanych.

Jerzy Polaczek skierował do wszystkich zebranych najlepsze życzenia, zwłaszcza, że – jak podkreślił – kolej jest mu bardzo bliska, ponieważ od 20 lat pracuje w komisji infrastruktury, gdzie od zawsze były toczone spory o przyszłość Polskich Kolei. – Wszystkim, którzy obchodzą swoje jubileusze, a zwłaszcza tym, którzy odeszli już na zasłużoną emeryturę, pragnę powiedzieć jedną rzecz: chcę wam podziękować za wierność kolei i temu śląskiemu zakładowi, oraz złożyć gratulacje oraz życzyć zwłaszcza zdrowia i uśmiechu. Wszystkiego dobrego. Szczęść Boże.

Członek zarządu PKP CARGO S.A. Zenon Kozendra powiedział: – Przyjeżdżam tu już kolejny raz i uczestniczę w tej uroczystości, którą Ryszard organizuje. Bardzo się cieszę, że ta uroczystość jest tak doniosła, gdyż uczestniczą w niej tak znakomite osoby. Mam na myśli panią Poseł i pana Posła, byłego ministra, oraz szefa naszego związku zawodowego Piotra Dudę. Pragnę państwu gorąco podziękować za waszą pracę, jako członek zarządu. Chciałbym powiedzieć, że jesteśmy dumni z tego, iż mamy w naszej spółce takich pracowników. Bardzo dziękuje za te lata pracy także tym z państwa, którzy przeszli na zasłużoną emeryturę. Z takimi ludźmi PKP CARGO może się rozwijać, dając tysiące miejsc pracy, osiągać coraz lepsze wyniki. Bądźcie państwo też dumni z tego, że jesteście kolejarzami. Bądźcie dumni z tego, że jesteście pracownikami PKP CARGO.

Ale dzisiaj jest też dzień szczególny, bo nie da się powiedzieć o „Solidarności” w Tarnowskich Górach nie mówiąc o Ryśku Lachu. Wszyscy w Polsce wiedzą, że to tu jest kolebka kolejarskiej „Solidarności”. Kolego Ryszardzie, bardzo ci dziękuję za Twoją służbę na rzecz praw pracowniczych, za Twoją służbę na rzecz „Solidarności”, za Twoją służbę na rzecz Polskiego Państwa. Bardzo ci dziękuje w imieniu własnym, ale i w imieniu całego zarządu PKP CARGO.

Godny podkreślenia jest fakt, iż takie spotkania Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w PKP CARGO S.A. w Tarnowskich Górach organizuje już od 26 lat. W bieżącym roku był to właśnie taki mały jubileusz.

Przewodniczący Ryszard Lach podkreślił, że za ciężką pracę dla zakładu, ale i dla związku pracownikom trzeba przygotować z okazji ich jubileuszu nagrodę ze strony związku. W jego Komisji Zakładowej jest to skromny upominek, list gratulacyjny i wspólna zabaw służąca przede wszystkim integracji członków związku, którzy na co dzień pracują w wielu miejscach na terenie zakładu.

Adam Dyląg

Kategoria:
Tarno03