Portal dwutygodnika
[wpseo_breadcrumb]

Poza koleją

Kolej na 3 nowe przystanki i lepszą komunikację w Łodzi

Lepsze skomunikowanie z innymi środkami transportu i poprawa komfortu podróży w aglomeracji łódzkiej zapewnią 3 nowe przystanki: Łódź Radogoszcz Wschód, Łódź Retkinia, Łódź Warszawska oraz 3 rozbudowane: Łódź Arturówek, Łódź Marysin, Łódź Stoki. Lepsza komunikacja, to zakładany efekt inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. za 49,3 mln zł, realizowanej z RPO województwa łódzkiego.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały 27 grudnia 2018 r. umowę na opracowanie projektu i wykonanie robót w ramach projektu pn. „Budowa zintegrowanych węzłów multimodalnych wraz z budową i przebudową przystanków kolejowych na terenie województwa łódzkiego – z mijanką w rejonie przystanku Łódź Marysin”.

Nowa infrastruktura pasażerska umożliwi efektywne wykorzystanie transportu kolejowego w aglomeracji łódzkiej. Przystanki Radogoszcz Wschód, Łódź Arturówek, Łódź Warszawska, Łódź Marysin, Łódź Stoki zwiększą komfort na odcinku Łódź Widzew – Zgierz, zaś Łódź Retkinia na odcinku Łódź Kaliska –Lublinek.

Przystanki będą pełniły funkcję węzłów komunikacyjnych integrujących kolej z innymi środkami transportu: indywidualnego, miejskiego i regionalnego. Wzrośnie wygoda podróżnych. Łatwe przesiadki zapewnią obiekty dostosowane do obsługi osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Mieszkańcy aglomeracji łódzkiej będą mogli szybciej i sprawniej dotrzeć do celu.

 

Trzy nowe przystanki

Inwestycja PLK zakłada budowę 3 nowych przystanków. Przystanek Łódź Warszawska będzie usytuowany w rejonie wiaduktu przy ulicy Warszawskiej –na pograniczu dwóch łódzkich osiedli: Rogi i Marysin w dzielnicy Bałuty. Nowy obiekt pozwoli na lepsze podróże do Zgierza oraz Łodzi Widzewa i Łodzi Fabrycznej. PLK zamontują także windę, która umożliwi dostanie się na peron osobom o ograniczonej mobilności.

Przystanek Łódź Radogoszcz Wschód zostanie wybudowany przy ul. Kreciej, co poprawi dostęp do kolei mieszkańcom osiedli Radogoszcz Wschód i Sitowie. Dojście na peron ułatwią nowe chodniki oraz pochylnia. Będą także miejsca parkingowe dla samochodów.

Na przystanku Łódź Retkinia, zaplanowano windy i pochylnie, które umożliwią wygodniejsze korzystanie z kolei aglomeracyjnej mieszkańcom osiedli Retkinia i Pienista. Przystanek będzie połączony ze stacjami Łódź Chojny i Łódź Widzew, a po wybudowaniu tunelu średnicowego zyska bezpośrednie połączenie ze stacją Łódź Fabryczna.

Każdy ze 150 m peronów będzie wyposażony w wiaty i ławki. Łatwą orientację oraz informację zapewnią: system oznakowania, w tym dotykowego i gabloty informacyjne z rozkładami. Cichsze przejazdy pociągów będą efektem zastosowania nowych bezstykowych torów. W związku z budową mijanki w Łodzi Marysinie przebudowane zostaną urządzenia sterowania ruchem kolejowym.

 

Wygodniejsze podróże w aglomeracji

W ramach zadania wybudowana zostanie mijanka na przystanku osobowym Łódź Marysin, która pozwoli na zwiększenie przepustowości na jednotorowym odcinku Łódź Widzew– Zgierz. Drugi, ok. 750 m tor oraz 2 nowe rozjazdy umożliwią przejazd większej liczby pociągów.Lepszą obsługę podróżnych zapewni dodatkowy peron. PLK wybudują też chodniki, pochylnię oraz schody łączące perony z sąsiadującymi ulicami. Powstanie też dojście do planowanej przez miasto pętli tramwajowej.

Na przystanku Łódź Stoki zbudowane zostanie nowe przejście podziemne dla pieszych. W ramach prac wyeliminowane zostaną bariery architektoniczne dla osób o ograniczonej zdolności poruszania się. Natomiast Łódź Arturówek zyska ścieżkę rowerową wzdłuż chodnika prowadzącego na peron.

Oprócz nowych dojść na perony na każdym przystanku powstaną również stojaki na rowery.

Wartość projektu pn. „Budowa zintegrowanych węzłów multimodalnych wraz z budową i przebudową przystanków kolejowych na terenie województwa łódzkiego – z mijanką w rejonie przystanku Łódź Marysin”,to 49,3 mln zł netto. Umowę PLK podpisała z konsorcjum firm ALUSTA S.A. i Komunikacyjne Zakłady Automatyki „TRANS-tel”Sp.z o.o.

Zadanie ubiega się o współfinansowanie przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Przewidywany termin rozpoczęcia inwestycji to IV kwartał 2018 r. Zakończenie prac planowane w 2020 r.

(PKP PLK)

Kategoria:
komunikacja w Łodzi