Portal dwutygodnika
Strona główna W numerze Już po raz szósty

Poza koleją

Już po raz szósty

W dniach 19-20 listopada 2019 r. w Wieliczce odbył się VI Kongres Rozwoju Transportu Kolejowego. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem „Infrastruktura fundamentem rozwoju gospodarki Polski”. Stąd też główna uwaga skupiona została na kwestiach infrastrukturalnych. Ale nie tylko. Dyskutowano również o nowej perspektywie unijnej, taborze, logistyce, ekologii i zatrudnieniu.

Kongres rozpoczął się niestandardowo, bo od wizyt studyjnych, które były doskonałą okazją do zobaczenia wybranych inwestycji, realizowanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe na terenie Krakowa.

Drugiego dnia grono ekspertów, skupionych wokół Klastra Luxtorpeda 2.0, dyskutowało o przyszłości transportu.

– Transport kolejowy jest ekologiczny i ekonomiczny – zaznaczył otwierając Kongres Poseł do Parlamentu Europejskiego Kosma Złotowski. A to może zagwarantować dość pokaźny zastrzyk gotówki na projekty kolejowe w nowej unijnej perspektywie.

– Należy spodziewać się, że dużo środków zostanie przeznaczonych na kolej, a nie na infrastrukturę drogową. Dlatego trzeba przygotować się nie tylko do odpowiedniego wykorzystania tych środków, ale także od strony PR-owskiej – podkreślił poseł Kosma Złotowski. – Transport kolejowy jest dziś modny i trzeba tę szansę wykorzystać – dodał.

Ważne tematy na Kongresie

Z kolei Czesław Warsewicz, Prezes PKP CARGO S.A., w wystąpieniu inauguracyjnym wskazał, że to już szósta edycja Kongresu Rozwoju Transportu.

– To zatem dobra okazja na pierwsze podsumowania. Pewne zmiany dokonały się, a wnioski z pierwszej edycji zostały wyciągnięte – powiedział Warsewicz. Przypomniał również, że Wicepremier Piotr Gliński, który jest odpowiedzialny za tworzenie programu PiS, od samego początku – a więc od 2014 roku – wspiera inicjatywę Kongresu.

Jak podkreślił Czesław Warsewicz na Kongresach podejmowane były ważne tematy, takie jak m.in.: strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, Luxtorpeda czy Centralny Port Komunikacyjny. – W tym roku będziemy rozmawiać o infrastrukturze – zaznaczył.

Dodał, że środowisko, które spotyka się na Kongresach jest środowiskiem niezależnym. – Chcemy podejmować debaty strategiczne, kierując się dobrem państwa. Chcemy też podnosić tematy, które będą sprzyjać rozwojowi polskiej gospodarki. Elementem tych działań jest założenie portalu nakolei.pl oraz Klastra Luxtorpeda 2.0. W ten sposób prowadzimy debatę, która, zgodnie z oczekiwaniami, ma docierać do osób decyzyjnych, przedstawicieli władz państwowych i samorządowych – wskazał Czesław Warsewicz.

Stąd też, szukając rozwiązań najlepszych, trudno byłoby nie pochylić się nad infrastrukturą, która jest elementem zwiększania możliwości państwa, ale także możliwości transportu kolejowego. Ma służyć obywatelom, a także umacnianiu siły państwa, bo, jak zauważył Prezes PKP CARGO, tylko z silnym partnerem liczą się inni.

Istotną kwestią, która została poruszona na Kongresie, było wsparcie systemu logistycznego, które w ocenie Czesława Warsewicza trzeba wprowadzać, i to nie tylko w odniesieniu do infrastruktury kolejowej, ale także drogowej, lotniczej czy portowej. Na tę kwestię warto popatrzeć poprzez pryzmat konkurencyjności. Owa infrastruktura powinna tworzyć jeden system, szczególnie w obszarze rozwoju polskiej gospodarki. Przewozy ładunków i osób są szalenie istotne z tego punktu widzenia. Logistyka nie może opóźniać tych procesów.

Jak zaznaczył Czesław Warsewicz w przemówieniu otwierającym Kongres możliwość dynamicznego rozwoju będzie trudna do realizacji bez spójnego systemu logistycznego. Ta myśl powinna być myślą przewodnią szóstej edycji Kongresu i kontynuowana we współpracy z ośrodkami akademickimi. Tak, aby stworzyć krajowego operatora logistycznego, gotowego do działania i sprawnego w tych działaniach.

Czesław Warsewicz, jako Przewodniczący Rady Klastra Luxtorpeda 2.0, podziękował wszystkim, którzy od początku uczestniczą w Kongresach, wymieniając m.in.: prof. Piotra Glińskiego, prof. Mirosława Chaberka, a także zespół, który tworzy portal nakolei.pl, na czele z Mateuszem Izydorkiem.

List premiera Glińskiego

Do uczestników Kongresu list wystosował Wicepremier Piotr Gliński, który w tym roku, z uwagi na inne obowiązki, nie mógł pojawić się osobiście. Zapewnił jednak, że jako uczestnik poprzednich edycji przekonał się, iż na Kongresach podejmowane są ważne dyskusje.

Wierzę, że wypracowane rozwiązania zostaną wykorzystane w rozwoju transportu. Jestem przekonany, że intelektualny potencjał tego wydarzenia nie ograniczy się do analizy. Wierzę, że w żywej, inspirującej wymianie myśli powstanie wiele ciekawych rozwiązań, które w przyszłości z powodzeniem zostaną wykorzystane. Polski rząd jest świadomy faktu, że rozwój transportu to olbrzymie wyzwanie i szansa. Naszymi standardowymi projektami są CPK, Via Carpatia i Via Baltica – wskazał Prof. Gliński, życząc owocnych dyskusji, które przysłużą się rozwojowi polskiego transportu.

VI edycja, VII paneli

Tegoroczna, VI edycja Kongresu Rozwoju Transportu, to nie tylko wizyty studyjne na budowach PKP Polskie Linie Kolejowe w Krakowie, ale także siedem paneli tematycznych, poświęconych kwestiom infrastrukturalnym, taborowym, elektromobilności czy kwestiom pracowniczym.

W tej ostatniej kwestii wypowiadał się – co warte jest odnotowania – Mirosław Lisowski, redaktor naczelny „Wolnej Drogi”, który uczestniczył w Panelu: „Pracownik potrzebny od zaraz”. Dyskutanci zwracali uwagę głównie na ogromne braki w zatrudnieniu, szczególnie na podstawowych, ale jakże odpowiedzialnych stanowiskach pracy, jak maszynista, dyżurny ruchu, rewident, czy konduktor.

Jak podsumował to Mirosław Lisowski: „Likwidacja kolejowego szkolnictwa zawodowego odbija się obecnie na zatrudnieniu w spółkach transportowych w sposób wręcz dramatyczny. Obecnie czynione próby odbudowy edukacji kolejowej napotykają na wiele trudności. Chętnych do nauki po prostu jest mało. Ale to jest bardzo głęboki problem, także w sferze mentalnej, wizerunkowej, czy cywilizacyjnej, na co w swoich wystąpieniach zwracałem szczególną uwagę”.

Jak co roku w Kongresie uczestniczyło ponad 100 osób z branży transportowej, wśród nich eksperci, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, producentów i przewoźników.

„Wolna Droga” sprawowała patronat medialny nad tym wydarzeniem.

Aleksander Wiśniewski

Kategoria:
kongres02