Portal dwutygodnika
Strona główna W numerze Jak zwiększyć zatrudnienie kobiet w sektorze kolejowym?

Poza koleją

Jak zwiększyć zatrudnienie kobiet w sektorze kolejowym?

16 października 2019 r. w Brukseli europejskie organizacje działające na rzecz kolei rozpoczęły negocjacje dotyczące zawarcia porozumienia w sprawie promocji zatrudnienia kobiet w branży kolejowej. W spotkaniu wzięli udział także przedstawiciele Grupy PKP.

16 października br. międzynarodowe organizacje branżowe reprezentujące pracodawców oraz zrzeszone krajowe związki zawodowe rozpoczęły negocjacje porozumienia mającego na celu promocję zatrudnienia kobiet na kolei. Potrzeba stworzenia tego rodzaju dokumentu przez Wspólnotę Kolei Europejskich oraz Zarządców Infrastruktury Kolejowej (Community of European Railway and Infrastructure Companies – CER) i Europejską Federację Pracowników Transportu (The European Transport Workers’ Federation – ETF) wynika wprost z niskiego udział kobiet zatrudnionych w sektorze transportowym (średnio około 20% lub mniej dla niektórych stanowisk pracy) w porównaniu z udziałem kobiet na rynku pracy w ogóle, który w krajach Unii Europejskiej wynosi obecnie około 46%. Firmy kolejowe i związki zawodowe są przekonane, że ta sytuacja powinna ulec zmianie i struktura zatrudnienia powinna odzwierciedlać aktualną sytuację społeczną. Wzmocnienie wkładu kobiet w rozwój przedsiębiorstw pozwoli przyczynić się do poprawy wizerunku sektora kolejowego.

Promocja zatrudnienia kobiet w sektorze kolejowym związana jest bezpośrednio z działaniami przedsiębiorców mających na celu podniesienie atrakcyjności pracy na szeroko rozumianej kolei. Wypracowywane porozumienie europejskie wpisuje się też w ogólną politykę wyrównywania szans dla wszystkich naszych pracowników. Z uwagi na istotę zagadnienia spółka PKP aktywnie angażuje się w negocjacje z partnerami społecznymi. Wierzę, że przyszłe porozumienie podniesie atrakcyjność sektora kolejowego na rynku pracy oraz będzie dobrą formą promocji kolei – mówił Władysław Szczepkowski, pełnomocnik zarządu PKP S.A. ds. korporacyjnych, który uczestniczył w pracach zespołu negocjacyjnego po stronie CER.

Pomimo podejmowania przez CER i ETF w ciągu ostatniej dekady inicjatyw dotyczących reprezentatywności kobiet i mając na uwadze niedostateczną dynamikę zmian w ewolucji zatrudnienia, organizacje te postanowiły – w ramach dialogu społecznego prowadzonego na poziomie europejskim – podjąć wysiłki na rzecz wypracowania porozumienia, które umożliwi zwiększenie obecności kobiet w strukturze zatrudnienia w branży kolejowej. Działania te prowadzone są przy wsparciu Komisji Europejskiej.

(PKP S.A.)

Kategoria:
kobieta22