Portal dwutygodnika
Strona główna Poza koleją Grupa PKP z ponad półmiliardowym zyskiem netto w 2019 r.

Poza koleją

Grupa PKP z ponad półmiliardowym zyskiem netto w 2019 r.

 

W 2019 roku spółki tworzące Grupę PKP wypracowały zysk netto w wysokości ponad 550 mln zł, a wynik EBITDA ukształtował się na poziomie przekraczającym1,2 mld zł.

 

Warty odnotowania jest fakt dodatniego przepływu środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej. W samym 2019 roku Grupa PKP wygenerowała z tego tytułu ponad 900 mln zł.

Ostatnie trzy lata, to okres bardzo dobrych wyników finansowanych osiąganych przez Grupę PKP. Tak korzystne wyniki zostały osiągnięte m.in. dzięki synergii działań poszczególnych spółek wchodzących w skład Grupy, racjonalnemu zarządzaniu posiadanym majątkiem oraz kontroli kosztów wynikających z prowadzenia działalności operacyjnej. Nie bez znaczenia były także wymierne efekty wynikające z prowadzonych przez spółki Grupy miliardowych inwestycji.

W latach 2017-2019 przychody netto ze sprzedaży wyniosły łącznie prawie 27 mld zł złotych.

O kondycji i sposobie zarządzania Grupą PKP świadczy także struktura zysków. Zysk ze sprzedaży wyniósł około1,3 mldzł, a zysk na działalności operacyjnej prawie 1,8 mld zł. Podsumowując, zysk nettoza ten okres osiągnął wartość prawie1,7 mld zł, a cała Grupa PKP wypracowała imponujący wynik EBITDA, który wyniósł ponad 4 mld zł.

(PKP S.A.)

Kategoria:
logo zwitek