Portal dwutygodnika
Strona główna Poza koleją Dworzec w Białymstoku

Poza koleją

Dworzec w Białymstoku

Jak połączyć dawne piękno z nowoczesnością?

 

Dobiega końca przebudowa zabytkowego dworca w Białymstoku – jedna z największych inwestycji programu modernizacji dworców PKP na latach 2016-2023. Większość robót została już zrealizowana, a 2 czerwcabr. Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytkowych dokonał odbioru prac konserwatorskich ujętych w projekcie.

 

Modernizacja zabytkowego dworca w Białymstoku połączona z zagospodarowaniem terenów przydworcowych zaawansowana jest w około 85 procentach. Wszystkie najważniejsze prace zostały już zrealizowane. Do wykonania pozostało m.in. przeprowadzenie robót wykończeniowych.Jako że modernizowanydworzec ma dużą wartość historyczną, cały projekt jego przebudowy musiał zostać uzgodniony z konserwatorem zabytków.

Dobiegająca końca przebudowa dworca kolejowego w Białymstoku jest częścią ogólnopolskiego Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023, w ramach którego w całym kraju zmodernizujemy i wybudujemy od podstaw łącznie prawie 200 dworców kolejowych. Warto podkreślić, że ponad połowę z nich stanowią obiekty zabytkowe, które dzięki inwestycjom PKP S.A. odzyskują dawny blask i stają się wizytówkami miejscowości, w których się znajdują – mówi Małgorzata Zielińska, członek zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A.

W ramach inwestycji przywrócony został pierwotny wystrój wnętrza z uwzględnieniem takich elementów jak zdobienia ścian i sufitów, żeliwne słupy oraz ozdobne posadzki. Tym samym wnętrze obiektu nawiązuje swoim wyglądem do tego z około 1910 roku. Wyburzone zostały także antresola wykonana w budynku podczas jego poprzedniej modernizacji oraz przybudówka z lat 80. XX wieku.

Przywrócenie obiektowi historycznego wyglądu, poprzez wyeksponowanie jego walorów architektonicznych i zabytkowych, udało się pogodzić z pełnym przystosowaniem budynku do potrzeb osób o ograniczonej mobilności, w tym podróżnych z niepełnosprawnościami. Inwestycją jest także objęte najbliższe otoczenie dworca.

Przestrzeń wokół niego została poddana estetyzacji, m.in. poprzez wykonanie nasadzeń ozdobnych drzew i krzewów oraz budowie nowych parkingów i miejsc postojowych.

Na podstawie kilkunastu komisji konserwatorskich, mających na celu ustalanie kolejnych etapów prac, licznych konsultacji merytorycznych w urzędzie i obiekcie, jakie odbyliśmy podczas odtwarzania powstającej koncepcji dworca PKP w Białymstoku, nawiązującej w całości, jak i wdetalu do obiektu z przełomu XIX i XX w., mogę stwierdzić, że będzie to zabytek bardzo reprezentacyjny, jedna z pereł zabytkowych naszego regionu i kraju. Jestem przekonana, że ta pewnego rodzaju kreacja konserwatorska, ustalona w dużym zakresie m.in. na podstawie źródeł ikonograficznych, będzie nie tylko świadectwem minionej epoki, ale i dowodem, że dworzec kolejowy może jednocześnie służyć pasażerom, jak i stanowić przystanek na szlaku najpiękniejszych zabytków
w Polsce z okresu zaborowego, stanowiąc jego ważną część
– mówi prof. Małgorzata Dajnowicz, Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Dworzec kolejowy w Białymstoku został wybudowany około 1862 roku, równolegle z uruchomieniem linii kolejowej Warszawa–Petersburg. Pod koniec XIX wieku, w związku z rosnącą liczbą podróżnych, konieczna była rozbudowa dworca. W tym okresie białostocki dworzec uznawany był za jeden z najbardziej eleganckich dworców położonych przy trasie Kolei Warszawsko-Petersburskiej.

Stacji kolejowej nie oszczędziły wojenne zawieruchy – obiekt został zniszczony podczas I i II wojny światowej. Był kilkakrotnie odbudowywany oraz częściowo przekształcany i dostosowywany do aktualnych potrzeb i funkcji, tracąc tym samym pierwotny zamysł architektoniczny.

Zakończenie całej inwestycji planowane jest październiku, ale jeśli prace będą przebiegały bez przeszkód, to pierwsi pasażerowie będą mogli skorzystać z dworca jeszcze w miesiącach wakacyjnych.

Wartość przebudowy białostockiego dworca, to ponad 36 mln zł. Inwestycja jest współfinansowana przez UE w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.Generalnym wykonawcą robót jest firma Budimex.

(PKP S.A.)

Kategoria:
Biały01